ARRANGEMENT
Torsdag 12. mars 2020 kl. 18:00 - 20:30 Rådhuskantina i Knarvik

Årsmøte og medlemsmøte Alver Nei til EU

Etter årsmøtet, ca kl 19, vert det medlemsmøte med eit aktuelt og interessant tema: Korleis påverkar EU/EØS det demokratiske sjølvstyret, nasjonalt og lokalt, og kva vilkår har maktfordelingsprinsippet under EØS-avtala? John Dale, tidlegare stortingsrepresentant for SP, innleier og det vert høve til spørsmål og diskusjon.

Årsmøtepapira kan lastast ned her.

Dagsorden-årsmøte-Alver NtEU 2020

Endeleg-ÅRSMELDING-Alver NtEU 2019

Arbeidsplan Alver NtEU 2020

Fråsegn om demokrati-Alver NtEU

Vel møtt!