ARRANGEMENT
Torsdag 28. mars 2019 kl. 18:00 Kaigaten 4, Bergen. Møterom: Fana

Bergen Nei til EU - Årsmøte

Bergen Nei til EU avholder sitt årsmøte i Kaigaten 4, møterom Fana, torsdag 28. mars kl 18.00 - 20.30

I god tradisjon blir det et åpent møte kl 18-19, før det formelle årsmøtet starter.

Tema i år er: Fagbevegelsen og EØS. Hva fikk avd 5 i Fellesforbundet til å ta standpunkt mot EØS? Roar Abrahamsen, leder av avdeling 5, vil innlede til ordskifte og debatt.

Denne delen av programmet er åpent for alle. Årsmøtet er bare for medlemmer.  

Årsmøtedokumenter finner du her:

Årsmøtesaker til behandling:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 2. Konstituering av årsmøtet

a) Valg av møteleder

b) Valg av referent

c) Valg av protokollunderskrivere

Sak 3. Årsberetning 2018

Sak 4. Regnskap, balanse og revisjonsmelding for 2018

Sak 5. Bergen Nei til EUs arbeidsplan for 2019

Sak 6. Budsjett 2019

Sak 7. Valg av styre og revisor.

Sak 8. Styrets innstilling til ny valgnemnd

Sak 9. Innkomne forslag

Vel møtt!

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Tor Sander innen 14 mars.

E-post; rrsan@online.no

Postadresse; Sleipnersveg 38, 5221 Nesttun.

Vennlig hilsen Bergen Nei til EU v/ styret

Tor Sander, leder

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 15. mai 2019 kl. 19:00 Nesodden, Bibloiteket på Tangenten

EØS og norsk selvråderett.

Nesodden Nei til EU inviterer til åpent møte med EØS og norsk selvråderett som tema. Møtet holdes på Biblioteket på Tangenten, onsdag 15. mai kl. 19.00
Onsdag 22. mai 2019 kl. 15:00 - 19:30 Fagforbundet sitt kurslokale i Åsegården, Bjørnsgate 1, 6 etg.

Nei til EU i Hordaland har vårt tradisjonelle faglige halvdagsseminar

Siden det er valg til høsten, vil et gjennomgående tema for seminaret være EØS-medlemsskapet sin betydning for kommuner og fylkeskommuner. Arrangører av seminaret er Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU. Vi håper i tillegg å få med noen fagforeninger som arrangører
Torsdag 06. juni 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

EØS og EUs veipakke (også omtalt som mobilitetspakken)

Lin Andrea Gulbandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF) vi innlede om dette. Arrangører av studiemøtet er Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU