ARRANGEMENT
Mandag 25. november 2019 kl. 15:00 - 22:00 Hotell Neptun, Valkendorfsgate 8, 5012 Bergen

Jubileumsseminar med Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen , tidliger leiar i Nei til EU Heming Olaussen og leiar i Ungdom mot EU Reidun B. Heggen

Hordaland Nei til EU feirar 25-års jubileet med ettermiddagsseminar og festmiddag 25. november i Bergen. Seminaret er ope for medlemmer som har betalt kontingenten for 2019, samt for nye medlemmer som vil teikna medlemsskap.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på fest og seminar

Per Olaf Lundteigen vil ta oss med attende til 1994 og kampen som til slutt enda i eit NEI. Tidligere leiar i Nei til EU, Heming Olaussen vil snakke om hva som kunne ha skjedd. I tillegg kjem leiaren i Ungdom mot EU, Reidun Berntsen Heggen som snakker om kva tenkjer ungdomen.

Etter seminaret vert det middag.

Program:
15.00 Frammøte, kaffi og litt mat attåt
15.30 Seminaret startar

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for SP:

Folket sa nei, kva skjedde og kva har skjedd fram til 2019?

  • Korleis klarte me det me klarte i 1994?
  • Korleis klarte Gro Harlem Brundtland å få oss inn i dette?
  • Attendeblikk og framoverskoding.
  • Korleis har EU utvikla seg?
  • Korleis har landet vårt vorte påverka?
  • Kva har EØS hatt å seia for politikkutforminga?

Heming Olaussen, tidligere leder i Nei til EU:

Skal tenkja høgt om kva kunne ha vore annleis

  • Dei viktige punkta
  • Nasjonalt – lokalt
  • 25 år utan EØS – kvar ville me då ha vore

Reidun Berntsen Heggen, leder i Ungdom mot EU

Skal gje oss eit yngre perspektiv på vegen vidare: Kva tenkjer ungdomen?


18.45 Seminaret sluttar

19.00 Jubileumsmiddag. Sangkoret Lyderhorn underheld ved middagen

Eigenandel for middagen vert kr 150,-.
Seminaret er gratis for medlemer men me må ha påmelding pga matserveringa.

Påmeldingsfrist er 15. november og er nå gått ut
Skjema for påmelding : http://kortlink.no/hLs6.

Spørsmål kan rettast til nestleder Toril Mongstad på 90026044.

Det er også mulig å melda seg på til Toril eller eller send oss ein e-post. (hordaland at neitileu.no)