ARRANGEMENT
Mandag 25. november 2019 kl. 15:00 - 22:00 Hotell Neptun, Bergen

Jubileumsseminar med Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen , tidliger leiar i Nei til EU Heming Olaussen og leiar i Ungdom mot EU Reidun B. Heggen

Hordaland Nei til EU feirar 25-års jubileet med ettermiddagsseminar og festmiddag 25. november i Bergen. Seminaret er ope for medlemmer som har betalt kontingenten for 2019, samt for nye medlemmer som vil teikna medlemsskap.

Per Olaf Lundteigen vil ta oss med attende til 1994 og kampen som til slutt enda i eit NEI. Tidligere leiar i Nei til EU, Heming Olaussen vil snakke om hva som kunne ha skjedd. I tillegg kjem leiaren i Ungdom mot EU, Reidun Berntsen Heggen som snakker om kva tenkjer ungdomen.

Etter seminaret vert det middag.

Program:
15.00 Frammøte, kaffi og litt mat attåt
15.30 Seminaret startar

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for SP:

Folket sa nei, kva skjedde og kva har skjedd fram til 2019?

  • Korleis klarte me det me klarte i 1994?
  • Korleis klarte Gro Harlem Brundtland å få oss inn i dette?
  • Attendeblikk og framoverskoding.
  • Korleis har EU utvikla seg?
  • Korleis har landet vårt vorte påverka?
  • Kva har EØS hatt å seia for politikkutforminga?

Heming Olaussen, tidligere leder i Nei til EU:

Skal tenkja høgt om kva kunne ha vore annleis

  • Dei viktige punkta
  • Nasjonalt – lokalt
  • 25 år utan EØS – kvar ville me då ha vore

Reidun Berntsen Heggen, leder i Ungdom mot EU

Skal gje oss eit yngre perspektiv på vegen vidare: Kva tenkjer ungdomen?


18.45 Seminaret sluttar

19.00 Jubileumsmiddag. Sangkoret Lyderhorn underheld ved middagen

Eigenandel for middagen vert kr 150,-.
Seminaret er gratis for medlemer men me må ha påmelding pga matserveringa.
Skjema for påmelding : http://kortlink.no/hLs6.

Spørsmål kan rettast til styremedlem Hildur på 415 70 511
eller send oss ein e-post. (hordaland at neitileu.no)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 26. okt. 2019 kl. 11:00 - 14:00 Kirkenær, Grue Barne- ungdomsskoles aula

Åpent seminar i Kirkenær

Tema er EØS-avtalens miljøbestemmelser og EØS-avtalens påvirkning på norsk jordbruk og matproduksjon.
arrangement
Mandag 28. okt. 2019 kl. 19:00 Rådhusteatret i Ski, Auduns sal. Adresse Idrettsveien 8.

Åpent møte med Sigbjørn Gjelsvik i Ski

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik taler og innleder til debatt: Strømpriser, EØS og norsk, grønn energipolitikk
Tirsdag 29. okt. 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

Studiemøte om ACER og EUs 4. energidirektiv

Nei til EU mener at Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig. Nei til EU har gått til sak mot statsminister Erna Solberg. Staten, ved regjeringsadvokat Seiersted vil avvise søksmålet. Spørsmålet om å avvise saken var oppe i Oslo Tingrett 23. september. Nei til EUs advokater mener det er udemokratisk å nekte Nei til EU å føre saken for retten.
arrangement
Torsdag 31. okt. 2019 kl. 18:00 LO-senteret på Nordsiden i Hønefoss

Ringerike Nei til EU innkaller til årsmøte

Ringerike Nei til EU avholder årsmøte torsdag 31 oktober kl. 18.00 i LO-senteret på Nordsiden i Hønefoss.