Årsmøte i Bergen Nei til EU 2018

Tor Sander ble valgt til ny leder da Bergen Nei til EU avholdt sitt årsmøte 5. april på Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Før selve årsmøtet startet, var det et åpent møte der Helene Bank fra For Velferdsstaten innledet om EU sin rolle når det gjelder privatisering av offentlig virksomhet.
Her er foredraget til Helene Bank: EU og privatiseringer

Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker bl.a. med en god debatt på handlingsplanen. Årsmøtet avsluttet med valg der Tor Sander ble valgt til ny leder. Han har bak et år som styremedlem i samme styret.

Dette styret ble valgt:
Tor Sander                                    
Toril Mongstad                          
Jane  Nordlund                                       
Marit Ørstad                                   
Roar Danielsen                              

Varamedlemmer: Harald Simonsen, Frode Aase-Nilsen, Douglas Ferguson, Nora Henden Stegane