ARRANGEMENT
Lørdag 16. mars 2019 kl. 10:30 - 15:00 Grand Hotel Terminus, Bergen

Er kommanale tenester og kommunale verksemder trua? Med innledningene

Til hausten er det kommuneval. Vil me ha offentlege tenester styrt av marknadsaktørprinsippet og velferdsprofitørar? Seminar laurdag 16. mars i Bergen.

Då EØS-avtalen vart innført 1. januar 1994, var det utenkelig at EØS-avtalen direkte skulle blande seg inn i korleis vi organiserer offentlig verksemd og vår velferdsstat. Ingen ville kome på ideen om at kommunar og stat skulle betale skatt til seg sjøl. Nå skal offentlege styresmakter påleggast å følge marknadsaktørprinsippet med skatteplikt, marknadsrente og avkastning. Hjelmengutvalget blei nedsett av regjeringa for å sørge for at offentlige verksemder ikkje har fordeler i konkurransen mellom privat og offentleg. Bakgrunnen er kritikk frå ESA - EØS. Konsekvensen vil i praksis vere at det offentlege kjem dårlegare ut enn private. Eksempelvis vil offentlege symjehallar måtte auke prisane.

Spanande seminar i Bergen i regi av Hordaland Nei til EU.
TID: Laurdag 16. mars 2019 kl 10.30-15.00
STAD: Grand Hotel Terminus, Bergen. Møterom: Bull.

PROGRAM
10.00-10.30 Oppmøte og kaffi
10.30-12.15 Privatisering av offentleg sektor. Velferdsprofitørane kontra kommunal drift. v/Helene Bank frå For Velferdsstaten
12.15-13.15 Lunsj
13.15-15.00 Hjelmengutvalget: Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører. Hva betyr det for det offentlige tjenestetilbudet? v/Gunnar Rutle, fylkesleiar Hordaland Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Mandag 12. aug. 2019 kl. 14:00 - Fredag 16. aug. 2019 kl. 14:00 Politisk gate under Arendalsuka

Nei til EU deltar på Arendalsuka 12. - 16. august

Nei til EU deltar også i år med stand på Arendalsuka
arrangement
Tirsdag 20. aug. 2019 kl. 12:00 - 15:00 Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6

Pub-møte om offentlig sektor

Tirsdag 20. august arrangerer Oslo Nei til EU, sammen med LO i Oslo og Oslo Sporveiers arbeiderforening et pub-møte på Kulturhuset i Oslo.
arrangement
Onsdag 21. aug. 2019 kl. 17:00 Blaker skanse, Svarstadvegen 55, 1925 Blaker

Lokaldemokrati vs EUs direktiver – et kommunalpolitisk dilemma?

Sørum, Fet og Aurskog-Høland Nei til EU inviterer til seminar med «noko attåt» på Blaker Skanse onsdag 21.august fra kl. 17:00.
arrangement
Torsdag 22. aug. 2019 kl. 18:00 Servicesenteret på Stathelle

«Truer EØS-avtalen kommunene?»

Bamble Nei til EU inviterer til debattmøte torsdag 22. august kl. 1800 på Servicesenteret på Stathelle.