ARRANGEMENT
Lørdag 16. mars 2019 kl. 10:30 - 15:00 Grand Hotel Terminus, Bergen

Er kommanale tenester og kommunale verksemder trua? Med innledningene

Til hausten er det kommuneval. Vil me ha offentlege tenester styrt av marknadsaktørprinsippet og velferdsprofitørar? Seminar laurdag 16. mars i Bergen.

Då EØS-avtalen vart innført 1. januar 1994, var det utenkelig at EØS-avtalen direkte skulle blande seg inn i korleis vi organiserer offentlig verksemd og vår velferdsstat. Ingen ville kome på ideen om at kommunar og stat skulle betale skatt til seg sjøl. Nå skal offentlege styresmakter påleggast å følge marknadsaktørprinsippet med skatteplikt, marknadsrente og avkastning. Hjelmengutvalget blei nedsett av regjeringa for å sørge for at offentlige verksemder ikkje har fordeler i konkurransen mellom privat og offentleg. Bakgrunnen er kritikk frå ESA - EØS. Konsekvensen vil i praksis vere at det offentlege kjem dårlegare ut enn private. Eksempelvis vil offentlege symjehallar måtte auke prisane.

Spanande seminar i Bergen i regi av Hordaland Nei til EU.
TID: Laurdag 16. mars 2019 kl 10.30-15.00
STAD: Grand Hotel Terminus, Bergen. Møterom: Bull.

PROGRAM
10.00-10.30 Oppmøte og kaffi
10.30-12.15 Privatisering av offentleg sektor. Velferdsprofitørane kontra kommunal drift. v/Helene Bank frå For Velferdsstaten
12.15-13.15 Lunsj
13.15-15.00 Hjelmengutvalget: Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører. Hva betyr det for det offentlige tjenestetilbudet? v/Gunnar Rutle, fylkesleiar Hordaland Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 23. okt. 2019 kl. 16:00 - 19:00 Kristiansand folkebibliotek Rådhusgt. 11, 4611 Kristiansand

Brexit - Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS?

Åpent møte med enkel bevertning med innlegg om konsekvenser av Brexit.
arrangement
Lørdag 26. okt. 2019 kl. 11:00 - 14:00 Kirkenær, Grue Barne- ungdomsskoles aula

Åpent seminar i Kirkenær

Tema er EØS-avtalens miljøbestemmelser og EØS-avtalens påvirkning på norsk jordbruk og matproduksjon.
arrangement
Mandag 28. okt. 2019 kl. 19:00 Rådhusteatret i Ski, Auduns sal. Adresse Idrettsveien 8.

Åpent møte med Sigbjørn Gjelsvik i Ski

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik taler og innleder til debatt: Strømpriser, EØS og norsk, grønn energipolitikk
Tirsdag 29. okt. 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

Studiemøte om ACER og EUs 4. energidirektiv

Nei til EU mener at Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig. Nei til EU har gått til sak mot statsminister Erna Solberg. Staten, ved regjeringsadvokat Seiersted vil avvise søksmålet. Spørsmålet om å avvise saken var oppe i Oslo Tingrett 23. september. Nei til EUs advokater mener det er udemokratisk å nekte Nei til EU å føre saken for retten.