ARRANGEMENT
Lørdag 16. mars 2019 kl. 10:30 - 15:00 Grand Hotel Terminus, Bergen

Er kommanale tenester og kommunale verksemder trua? Med innledningene

Til hausten er det kommuneval. Vil me ha offentlege tenester styrt av marknadsaktørprinsippet og velferdsprofitørar? Seminar laurdag 16. mars i Bergen.

Då EØS-avtalen vart innført 1. januar 1994, var det utenkelig at EØS-avtalen direkte skulle blande seg inn i korleis vi organiserer offentlig verksemd og vår velferdsstat. Ingen ville kome på ideen om at kommunar og stat skulle betale skatt til seg sjøl. Nå skal offentlege styresmakter påleggast å følge marknadsaktørprinsippet med skatteplikt, marknadsrente og avkastning. Hjelmengutvalget blei nedsett av regjeringa for å sørge for at offentlige verksemder ikkje har fordeler i konkurransen mellom privat og offentleg. Bakgrunnen er kritikk frå ESA - EØS. Konsekvensen vil i praksis vere at det offentlege kjem dårlegare ut enn private. Eksempelvis vil offentlege symjehallar måtte auke prisane.

Spanande seminar i Bergen i regi av Hordaland Nei til EU.
TID: Laurdag 16. mars 2019 kl 10.30-15.00
STAD: Grand Hotel Terminus, Bergen. Møterom: Bull.

PROGRAM
10.00-10.30 Oppmøte og kaffi
10.30-12.15 Privatisering av offentleg sektor. Velferdsprofitørane kontra kommunal drift. v/Helene Bank frå For Velferdsstaten
12.15-13.15 Lunsj
13.15-15.00 Hjelmengutvalget: Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører. Hva betyr det for det offentlige tjenestetilbudet? v/Gunnar Rutle, fylkesleiar Hordaland Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 15. feb. 2020 kl. 10:30 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte.

Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte på Honne Hotell og Konferansesenter lørdag 15. februar kl. 10.30 Per Olav Lundteigen, Sp, innleder på åpent møte i etterkant av årsmøtet.
arrangement
Onsdag 11. mars 2020 kl. 18:00 - 21:00 Oslo

Fylkesårsmøte i Oslo Nei til EU