Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER

Askøy Nei til EU har på årsmøtet 1. mars 2018 vedtatt følgende uttalelse: Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER.

Vi vil at Stortinget respekterer Grunnloven og håndterer Regjeringen sitt forslag om tilslutning til ACER etter paragraf 115 om suverenitetsavståelse som forutsetter trefjerdedels flertall.

Begrunnelse:

EU's energibyrå ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) skal overvåke nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene. I Norge er dette tilsvarende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett.

Regjeringen vil innføre EU’s "tredje energimarkedspakke" i EØS og legge reguleringsansvaret for energipolitikken til energibyrået ACER.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både strøm og gass  hvor nasjonale hensyn ikke skal tas. Det er grunn til å frykte at vi vil importere en europeisk strømpris og konsekvensen vil være at vi mister et av våre viktigste konkurransefortrinn.

EU vil gi oss plass ved bordet i ACER, men uten stemmerett. EU krever at reguleringen av strøm i Norge overtas av en ny reguleringsmyndighet for energi (RME) som skilles ut fra NVE og skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. Til gjengjeld skal RME være helt avhengig av alt ACER bestemmer.  Det skal skje ved at ACER fatter vedtak som sendes til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA som - ord for ord - fatter samme vedtak og sender det videre til RME.  Så fatter RME "helt uavhengig av nasjonale myndigheter", også det samme vedtaket. Slik skal ACER få reell håndhevings- og vedtaksmyndighet over energisektoren. 

Det hevdes fra Regjeringen at avgivelse av myndigheten er lite inngripende. Dette rimer lite med EU’s store iver etter å få oss inn i energiunionen. Det bygges  nå to overføringskabler med mulighet til å doble vår energieksport slik at halve vår kraftproduksjon kan eksporteres.   Norge kan etter Grunnlovens § 23 tilslutte seg internasjonalt samarbeid ved simpelt flertall i Stortinget, når det bygger på full gjensidighet. EU's energibyrå har i disse sakene full kontroll over ESA, som igjen dikterer RME.  Det er null gjensidighet. Det vil si at Norge overlater makten til et EU organ som Norge ikke er medlem av.

For Askøy Nei til EU, Knut Korsbrekke (leder)