Referat og protokoll fra fylkesårsmøtet

Her finner du referat og protokoll fra årsmøtet i Hordaland Nei til EU, samt fråsegnene som vart vedteke

 

Protokoll fra fylkesårsmøtet

Kort referat med fråsegner og oversikt over nytt styre:

Hordaland Nei til EU arrangerte årsmøte 24. mars 2023. Møtet var på Scandic Bergen
City og 31 personar deltok.
I tillegg til dei faste årsmøtesakene var det helsingstalar frå leiar i Nei til EU, Einar
Frogner, leiar i Rogaland Nei til EU, Amina Ødegaard Prestbakk og nestleiar i Vest-
Agder Nei til EU, Magnar Nomedal.
Årsmøtet tok ei stille stund for å minnast at Oddvar Skre døydde i juli i 2022.

Her finner du innkallingen til årsmøtet 2023 med alle forslag


Årsmøtet i Hordaland Nei til EU vedtok to fråsegner. Desse vil verta sendt til lokalaviser i Hordaland, og dei kan sjølvsagt leggjast på sosiale media, brukast i lesarinnlegg mm 

Nytt styre i fylkeslaget vart vald, og følgjande personar skal no ta fatt på eit nytt og
aktivt år:
Toril Mongstad, leiar, attval frå Alver
John Dale, styremedlem, attval frå Vaksdal
Hildur Straume, styremedlem, attval frå Bergen
Anna Ulrika Nordlund, styremedlem, attval frå Alver
Sigmund Simmenes, styremedlem, attval fra Vaksdal
Anita Vadset, styremedlem, ny, frå Øygarden
Sigmunn Rørvik, styremedlem, ny, frå Masfjorden
Agathe Børretzen, 1. vara, tidlegare styremedlem frå Etne
Gunnar Rutle, 2. vara, tidlegare styremedlem frå Bergen
Frode Mannsåker, 3. vara, attval frå Bergen
I tillegg vil Kim René Hamre vera Ungdom mot EU sin representant i styret, og Tor
Sander som er leiar i Bergen Nei til EU møter som observatør i styremøta.
Toril Mongstad avslutta årsmøtet med å takka for tilliten, og ho ønskte nye og attvalde
styremedlemer velkomne til innsats for fylkeslaget. Ho takka og for godt frammøte.
Etter møtet var det hyggeleg samver med middag.

Toril Mongstad, fylkesleiar