ARRANGEMENT
Fredag 06. mars 2020 kl. 18:00 - Lørdag 07. mars 2020 kl. 15:00 Årsmøtet og seminaret blir på Hotell Neptun, Valkendorfsgate 8, 5012 Bergen

Årsmøte og årsmøteseminar Hordaland Nei til EU 2020

Årsmøtet 2020 ble gjennomført etter vanlig lest: Fredag kveld årsmøte og middag. Lørdag formiddag seminar, som dessverre ble avlyst fordi begge innlederne ble sjuke. Klikk her for mer informasjon om årsmøtet

Som vanlig var alle medlemmer invitert til årsmøtet. Etterpå var det årsmøtemiddag.

De vedtatte dokumentene fra årsmøtet finner du ved å klikke på lenkene i hvert punkt. Protokollen fra hele årsmøtet finner du her: Protokoll fra Årsmøtet

Plan for årsmøtet og årsmøteseminaret:

Årsmøte fredag 6. mars


Fra kl 17.30 . Oppmøte, kaffe og litt smått å spise

1.     Åpning (18.05- 18.10)

2.     Konstituering av årsmøtet (18.10 – 18.20)

  • Opprop v/Gunnar Rutle
  • Godkjenning av innkalling og saksliste v/ Gunnar Rutle
  • Valg av møteleder.Forslag fra styret: Sigmund Simmenes
  • Valg av protokollførere. Forslag fra styret: Toril Mongstad og Oddvar Skre
  • Valg av to personar til å underskrive protokollen

3.    Årsmelding 2019 v/Gunnar Rutle(18.20 – 18.40)

4.    Regnskap, balanse og revisjonsmelding for 2019 v/Hildur Straume (18.40 – 19.00)

5.    Arbeidsplan 2020 (fram til årsmøtet 2021) v/Toril Mongstad (19.00 – 19.10)

6.    Budsjett for 2020 (19.10 – 19.25) v/Hildur Straume

7.    Innkomne forslag og årsmøte-uttalelser (19.25 – 19.50). Foreløpig er følgende forslag kommet inn:

8.    Valg (19.50 – 20.00)

  • Valg av nytt styre og valg av valgkomité til neste årsmøte, se protokollen

9.    Avslutning

Årsmøtemiddag (for medlemmer

Årsmøteseminar lørdag 7. mars. Avlyst pga sjukdom

Sted: Hotel Neptun Bergen (samme sted som årsmøtet)

Kl 10.00-10.30 Oppmøte og kaffe

Kl 10.30-15.00 Seminar
Tema: Brexit i norske media: Fakta- eller kampanjejournalistikk? Oppfyller media sitt samfunnsoppdrag i spenningsfeltet EU/EØS?
Journalistene Morten Myksvoll (BT) og Eva Nordlund (Nationen) møtes til debatt.
Det blir servert lunsj midtveis i seminaret ca kl 1215. 

Seminaret er åpent for alle. Medlemmer får seminar med lunsj til redusert pris.

Overnatting

For medlemmer som ønsker det, tilbyr vi tradisjonen tro overnatting til redusert pris. 

Påmeldingsfristen er gått ut

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

Mandag 21. juni 2021 kl. 18:00 - 20:00 Stad: Kantina i rådhuset Knarvik,

Gode medlem, velkomen til årsmøte i Alver Nei til EU, 21. juni 2021

Den 21. juni vert det årsmøte i Alver Nei til EU. Me startar kl 18 med eit politisk tema, Roy Pedersen, leiar i Nei til EU, har sagt ja til å innleia. Etter innleiinga vert det høve til ordskifte. Kl 19 startar me det formelle årsmøtet
arrangement
Tirsdag 22. juni 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.
arrangement
Onsdag 23. juni 2021 kl. 17:00 - 21:00 På nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Lørdag 31. juli 2021 kl. 12:00 - 15:00 Bragernes Torg, Drammen

Folkemøte om EØS og Stortingsvalget

Sett av lørdag 31. juli. Da arrangerer Buskerud Nei til EU stort folkemøte på Bragernes Torg i Drammen. Temaet er EØS og Stortingsvalget. Buskeruds førstekandidater fra Senterpartiet, SV og Rødt er med i panelet, og det vil bli appeller, innlegg og "folkets røst", samt kunstneriske innslag ved trubaduren Yngve Kristiansen. Ta med familie, venner og kjente!