Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Fylkesstyret 2022

Her er styret som ble valgt på årsmøtet 11. mars 2022. Vi har også tatt med leder i lokallaget i Bergen som møter fast på styremøtene