Program Årsmøte 2019

Åpent møte  11:30  - 12:30.

Hvordan gjenerobre sjølråderetten vi mistet gjennom EØS-avtalen.

v/ Arne Byrkjeflot  ( Nei til EU/Trondheimskonferansen)

Diskusjon

 

Pause  12:30 – 13:00    m/ kaffe / te / rundstykker.

 

Årsmøte:   13:00  - 16:00 

(For medlemmer – medlemskap kan tegnes)

13:00 - 13:15            Registrering / medlemstegning.

13:15 - 13:30            Konstituering  - valg av møteleder og referent

13:30 - 13:50            Årsmelding

13:50 - 14:15            Regnskap.

14:15 - 14:35            Pausekaffe

14:35 - 15:05            Arbeidsplan/debatt

15:05 - 15:20            Budsjett  ( innstilling: styret setter opp budsjett )

15:20 - 15:45            Valg

15:45 - 16:00            Avslutning

 

Vi håper at så mange som mulig vil «investere» denne lørdagen for den kampen vi har ført i  25 år for et uavhengig og suverent Norge utenfor EU.

Vi stemte nei i 1994 til alt det EØS-avtalen innebærer av friheter for den økonomiske liberalismen.   

Vi må kjempe videre for å ta tilbake den suvereniteten vi har mistet gjennom EØS-avtalen.

Vi går inn i en krevende tid der våre rettigheter må forsvares slik vi nå ser flere og flere i Europa reiser seg for lønn, pensjoner og arbeidsrettigheter.

Vi regner med deg i denne kampen.

Vel møtt!                                                  

For styret: Lars Dahle/ fylkesleder