EØS og folkestyre

Møte for medlemmer, sympatisører og andre interesserte Torsdag 13. juni kl. 18 i Rådhuskvartalet i Kristiansand

Det blir en kort innledning og diskusjon omkring hvordan Nei til EU kan reise viktige saker foran valget. EØS-avtalen setter rammer og begrensinger om det kommunale selvstyret. Det er bestemmelser som Norge som nasjon ikke har vært med å utforme, men som fortløpende blir godtatt av Storting og regjering. For ledende politikere er dette nærmest udiskutabelt, selv om de i den senere tid har blitt tvunget ut til å forsvare dette med stadig tynne argumenter som gjentas om og om igjen.

Vi oppfordrer til å gjøre møtet kjent. Samtidig er det nå viktig å styrke organisasjonen og skaffe nye medlemmer.