Møteplan for Nei til EU

Møter og andre aktiviteter i Nei til EU 2018

Denne oversikten viser plan for møter og arrangement i Nei til EU sentralt. Se også kalenderen for åpne møter og møter i fylkes- og lokallag. 

Juni

 • 8.–9. juni: Styremøte
 • 5. juni: Tlf-møte fylkesledere

August

 • 14. august: AU
 • 16. august: Stoffrist Standpunkt 3-2018
 • 17.–18. august: Styremøte
 • 21. august: Tlf-møte fylkesledere

September

Oktober

November

 • 7. november: tlf-styremøte 
 • 9.–11. november: Landsmøte (Sarpsborg)
 • 15. november: Stoffrist Standpunkt 4-2018
 • 20. november: Tlf-møte fylkesledere
 • 27. november: AU

Desember

 • 7.–8. desember: Styremøte