Møteplan for Nei til EU

Møter og andre aktiviteter i Nei til EU 2018

Denne oversikten viser plan for møter og arrangement i Nei til EU sentralt. Se også kalenderen for åpne møter og møter i fylkes- og lokallag. 

Januar

 • 9. januar: AU-møte
 • 23. januar: tlf-møte fylkesledere
 • 18.–20. januar: Styremøte og stabssamling
 • 26.–28. januar: Trondheimskonferansen 2018

Februar

 • 13. februar: AU

Mars

 • 6. mars: AU
 • 13. mars: Tlf-møte fylkesledere

April

 • 3. april: AU
 • 6. april: Styremøte
 • 7.–8. april: Rådsmøte
 • 12. april: Stoffrist Standpunkt 2-2018
 • 24. april: Tlf-møte fylkesledere
 • 30. april: AU

Mai

 • 22. mai: AU

Juni

 • 8.–9. juni: Styremøte
 • 5. juni: Tlf-møte fylkesledere
 • 12. juni: AU

August

 • 14. august: AU
 • 16. august: Stoffrist Standpunkt 3-2018
 • 17.–18. august: Styremøte
 • 21. august: Tlf-møte fylkesledere

September

 • 4. september: AU

Oktober

November

 • 7. november: tlf-styremøte 
 • 9.–11. november: Landsmøte (Sarpsborg)
 • 15. november: Stoffrist Standpunkt 4-2018
 • 20. november: Tlf-møte fylkesledere
 • 27. november: AU

Desember

 • 7.–8. desember: Styremøte