Generalsekretær i Nei til EU  

***Avsluttet*** Vår nåværende generalsekretær søker nye utfordringer, og vi lyser derfor ut fast stilling som generalsekretær i Nei til EU.

Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk kunnskapsorganisasjon med over 19 000 medlemmer og 19 fylkeslag. Nei til EU har kontor sentralt plassert i Oslo, og har til sammen 12 medarbeidere og leder på fulltid. 

Nei til EU samler EU- og EØS-motstanden ved å ivareta rollene som medlemsorganisasjon, meningsbærer og som koordinator på nei-siden. 

Om stillingen:  

Generalsekretæren er organisasjonens daglige administrative leder med personallederansvar og økonomiansvar. Generalsekretæren har overordnet ansvar for møter i Nei til EUs styringsorganer; landsmøte, rådsmøter, styre og styrets arbeidsutvalg, og ansvar for at politiske prioriteringer og vedtak blir fulgt opp. Generalsekretær rapporterer til styret.  

Oppgaver for generalsekretæren er organisasjonsbygging, medlemsverving, inntektsbringende arbeid, sikring av gode administrative rutiner og samarbeid med fylkeslagene.  

Generalsekretær skal sikre planmessighet på ulike saksområder som kunnskapsformidling og informasjonsarbeid.  

Vi trenger en generalsekretær som:  

 • deler Nei til EUs politiske hovedmålsetting 
 • har erfaring fra medlemsbaserte organisasjoner 
 • har ledererfaring, inkl. erfaring med økonomistyring og personalansvar 
 • arbeider strukturert og planmessig 
 • har gjennomføringsevne 
 • har gode samarbeidsevner  
 • tar ansvar og er selvstendig  
 • har stor arbeidskapasitet  
 • er fleksibel med hensyn til arbeidstid  
 • har relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå, relevant arbeids- eller organisasjonserfaring kan kompensere for dette 

 

Vi tilbyr:  

 • mulighet til å være en nøkkelperson i en av landets viktigste politiske organisasjoner  
 • deltagelse i et spennende politisk påvirknings- og endringsarbeid  
 • dyktige medarbeidere og tillitsvalgte 
 • et godt arbeidsmiljø  
 • lønn etter avtale 
 • tjenestepensjon med gunstige vilkår 

 

Søknadsfrist: 25. juni. Ønsket tiltredelse: Gjerne august, men dette kan avtales nærmere.  

Søknad med CV sendes elektronisk til leder Roy Pedersen: roy.pedersen@neitileu.no  

For spørsmål om stillingen, kontakt Roy Pedersen tlf. 93 02 75 92 eller nåværende generalsekretær Thomas Haug tlf. 41 42 43 80.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Orientering 1-2023

31. jan. 2023

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2023

EU-kampen i går og i dag

02. des. 2022

Slagordet vårt, «Folkestyre, solidaritet og miljø», har forblitt det samme siden Nei til EU ble opprettet. Og det er et godt slagord. Fordi selv om vi er mot EU er det jo mye vi er for.

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

07. sep. 2022

Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Sommercupen 2022

22. juni 2022

I begynnelsen av juni braket det løs med den store sommercupen 2022!

Nei til EU med lederskifte

23. mai 2022

Nåværende leder Roy Pedersen i Nei til EU har bedt om avløsning. Valgkomiteen, ledet av Heming Olaussen, har nå oppgaven med å få på plass ny leder, som skal velges på organisasjonens landsmøte i november.

Ny grafisk profil for Nei til EU

19. april 2022

Nå tar Nei til EU i bruk en ny logo og en ny grafisk profil. Profilen er utarbeidet av Von kommunikasjon, og vi gleder oss til å vise fram en ny side av Nei til EU. 

Årsmøter og strømpriser

17. april 2022

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

Hovedoppgaver for 2022

09. nov. 2021

Intern uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Organisasjonsrådgiver (100 %) 

01. nov. 2021

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert og stødig organisasjonsrådgiver i 100 % stilling.  

Bygg nei-alliansen og Nei til EU 

22. okt. 2021

Nei til EUs plussord i EU-kampen i 1994 var Folkestyre – Miljø – Solidaritet. Dette forplikter, og det plasserer oss i sentrum–venstre i norsk politikk.

Endelig kan vi møtes igjen! 

08. okt. 2021

Nei til EU feirer åpningen av landet med å arrangere fiskerikonferanse, faglig konferanse, kvinnekonferanse, landbrukskonferanse og førkonferanse før Trondheimskonferansen.

Vikariat som organisasjons- og administrasjonsrådgiver 50 til 100 %

14. juni 2021

Nei til EU søker engasjert vikar i 50 til 100 % stilling som organisasjons- og administrasjonsrådgiver