53 treff

08. feb. 2018

Grunnlov på strekkbenken: Slik man ikke utreder, ligger man

Regjeringa sin anbefaling om norsk tilslutning til EUs energiunion mangler en inngående vurdering av lovligheten. Innrømmelsen kom fra statsminister Erna Solberg i onsdagens spørretime på Stortinget, en drøy måned før saken etter planen skal opp til endelig behandling.

07. mars 2018

ACER og grunnloven: Hvorfor Lovavdelingens konklusjoner er feil

Ved innføringen av ACER og RME innføres det en overnasjonal ordning som ikke kvalifiserer som mellomfolkelig. Dette betyr at de aktuelle proposisjoner som nå ligger på Stortingets bord ikke kan gjennomføres som foreslått.

08. mars 2018

ACER-veto er ingen trussel for norsk eksport til EU

EØS-avtalens regler om fri varehandel vil gjelde akkurat som i dag selv om Stortinget sier nei til EUs energibyrå. Påstander om at dette vil true «tusenvis av arbeidsplasser» er ren og skjær skremselspropaganda.

13. mars 2018

Hold EU unna gasspedalen

EUs energiunion handler ikke bare om elektrisitet, men også om olje og gass. For Norges del er det i første rekke råderetten over vår elektriske kraft som står på spill. Men om Stortinget sier et utilgivelig ja til EUs energibyrå ACER, kan det også få konsekvenser for norsk gasseksport.

21. mars 2018

Gir klarsignal for kabelbehandling

Aps landsstyrekrav om nye utenlandskabler er ikke oppfylt.

22. mars 2018

«Atomknappen» som forsvant

Aps landsstyre krevde at Stortinget skulle vedta reservasjon mot nye energiregler fra EU. Det aksepterte ikke regjeringspartiene.

22. mars 2018

Erna feilinformerer for å redde ACER

«Dette flertallet legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) ...»

23. mars 2018

Island kan stanse ACER i EØS

Flertallet i Islands regjering sier nei til å avstå energisuverenitet til EU. Hvis Island avviser ACER, innføres EU-regelverket ikke i EØS-avtalen.

10. juli 2017

Skal vi la EU og ERA få styre norsk jernbane?

Dersom Norge ikke legger ned veto mot elementene i Jernbanepakke IV, vil dette bety ny overføring av nasjonal myndighet til et EU-organ. Denne gangen fra det norske Jernbanetilsynet til Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

20. jan. 2017

En flau og farlig dom for Norge og norsk arbeidsliv

Med sin domsavsigelse i Holship-saken før jul, har Høyesterett slått fast at EØS-avtalen og dens konkurranseregler har forrang foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjonsforpliktelser.