Personvern og Nei til EUs medlemsregister

Nei til EU behandler medlemsopplysninger etter personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Behandlingsansvarlig er generalsekretær.

Unicornis AS er databehandler og drifter Nei til EUs medlemsregister. Serverne er plassert i Norge og all kommunikasjon med medlemsregisteret skjer kryptert og kun ved behov. Unicornis AS har tilgang til medlemsregisteret for å kunne oppfylle sine oppgaver som databehandler.

Hva registreres?

I vårt medlemsregister registrerer vi ved innmelding navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, medlemstype og informasjonsønsker. Vi registrerer ikke personnummer med mindre du har verv som registreres i Brønnøysundsregistrene.

Utover dette registreres eventuelle verv det enkelte medlem måtte ha i organisasjonen. Verv i Nei til EU er offentlig informasjon og kan bli publisert på våre nettsider. Kontaktinformasjon på tillitsvalgte i organisasjonen vil også kunne bli gjort offentlig tilgjengelig (f.eks. for at medlemmer eller andre skal kunne kontakte lokallag). I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk for medlemskontingent og eventuelle gaver.

Tilgang

Tilgang til medlemsregisteret har ansatte i det sentrale sekretariatet som har behov for det, og eventuelt tillitsvalgte som har behov for tilgang for å skjøtte spesifikke verv i organisasjonen.

Tilgang til data er nivåstyrt, og vi gir ikke tillitsvalgte bredere tilgang enn nødvendig. Fylkesledere har kun tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens lokallagsledere kun har tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. I enkelte tilfeller vil det bli gjort skjønnsvurderinger som gir tilgang til flere personer i et lokallag eller fylkeslag i forbindelse med organisasjonsbygging. Alle med tilgang til medlemsopplysninger utover sin egen, har påkrevet to-faktor-autentisering.

Nei til EUs medlemslister er konfidensielle og skal ikke utleveres til andre enn de som er nevnt over.

Innsyn og mulighet til å slettes

De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem eller korrigere dem, kan sende en e-post til medlem@neitileu.no eller logge seg inn på sin side på https://neitileu.hypersys.no. Der kan du oppdatere egne opplysninger. Alle kan selv velge å aktivisere to-faktor-autentisering (med passord samt kode på sms). Vi anbefaler dette.

Innmelding og opprettholdelse av medlemskapet er samtykke til at Nei til EU lagrer før nevnte personopplysninger så lenge medlemskapet varer. Du kan når som helst melde deg ut og få alle personopplysninger slettet. Anonymiserte oppføringer som ikke kan identifisere deg kan beholdes til statistiske formål.