Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hedmark Nei til EU!

PRESSEMELDING
Organisasjon

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.

Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2024

Hedmark Nei til EU avholder årsmøte lørdag 4. mai kl. 12.00 på Elgstua Hotell, Elverum . Her kan du finne årsmøtedokumenter.

Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2022

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes onsdag den 16. mars kl. 18 på Scandic Elgstua i Elverum.

Organisasjon

Kandidater til verv i Hedmark Nei til EU?

Er du en som kunne tenke deg et verv i Hedmark Nei til EU, eller kjenner du andre som kan være aktuelle? Gi oss innspill.

Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2021

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag den 20. mars kl. 11 Årsmøtet avholdes digitalt på Teams.

Harald Dyrkon valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 22. februar ble Harald Dyrkorn valgt som ny leder. Han overtar vervet etter Kari Gjems som hadde frasagt seg gjenvalg.

Organisasjon

Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag den 22. februar kl. 10 på Scandic Elgstua i Elverum.

INNLEGG
Energi og naturressurser

Ny kamp mot ACER

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2019

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag den 9. mars på Scandic Elgstua i Elverum.

UTTALELSE
EØS

Krafta er vår! For norsk energisuverenitet, Nei til ACER og EUs energiunion.

Hedmark Nei til EU oppfordrer Stortinget til å si nei til myndighetsoverføring til EUs energiunion og Acer. Om Stortinget skal avgi suverenitet, så må det behandles i henhold til Grunnlovens paragraf 115 som krever ¾ flertall.

UTTALELSE
EØS

Nei til utvidet mulighet til kabotasjeoppdrag.

Hedmark Nei til EU mener at ordningen med kabotasje må stoppes, ikke utvides. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje.

Norsk EU-debatt

Kari Gjems gjenvalgt som leder i Hedmark Nei til EU

På årsmøtet lørdag 17. februar 2018 ble Kari Gjems fra Grue gjenvalgt som leder av fylkeslaget.