Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Vest-Agder Nei til EU!

Siste saker fra Vest-Agder

ARRANGEMENT
Onsdag 27. mars 2019 kl. 18:30 Blå Kors, Gyldenløvesgate 60 i Kristiansand

Årsmøte i Vest-Agder Nei til EU

Det innkalles til årsmøte onsdag 27. mars kl. 18.30 i lokalene til Blå Kors, Gyldenløvesgate 60 i Kristiansand

INNLEGG

Eksisterer det alternativer til dagens EØS avtale?

I år er det 25 år siden Norge sa nei til EU medlemskap for andre gang. I stedet for medlemskap i EU kom EØS avtalen. En avtale som ble utarbeidet i 1992 og trådte i kraft fra 1 januar 1994, og var ment å være inngangsporten for Norge med mål om fullt medlemskap i EU. Dette til tross for folkets nei ved folkeavstemninger.

Hvem tjener EØS?

Slitte argumenter, vikarierende motiver preger EØS-debatten. Viktig med tilgang til markedet, men det kan vi få uten EØS. Det synes imidlertid å være vanskelig å forstå.

Fylkesstyret bevilget 25000 kroner

Norsk konstitusjon vil kunne endre seg fra å være knyttet til Grunnloven vår til å bli en del av EØS-konstruksjonen. Nei til EU kan ikke sitte stille.

Sitter noen med fasiten?

Det har fram til nå vært en tverrpolitisk enighet om at et eventuelt norsk medlemskap i EU ikke er aktuelt uten at det holdes en ny folkeavstemning som gir et flertall for et norsk unionsmedlemskap.

ARRANGEMENT
Torsdag 26. april 2018 kl. 19:00 Café Mestizo, Vestre Strandgate 41, 4612 Kristiansand, Norway

Åpent møte: Sosial dumping / Social Dumping

Leder for Fellesforbundet Agder Fagforening; Christian Justnes, innleder til samtale om sosial dumping og EØS-regelverkets effekter på norske arbeidsplasser.

ARRANGEMENT
Torsdag 15. mars 2018 kl. 18:30 Holum, Grendehuset Klostergården 24

Årsmøte i Vest-Agder Nei til EU

Det innkalles til årsmøte i Vest-Agder Nei til EU torsdag 15. mars 2018 kl. 18.30 på Grendehuset i Klostergården 24 i Holum

Fakkelmarkering i Kristiansand mot EUs energiunion

Til tross for et forrykende snøvær, hadde svært mange folk fra hele Agder tatt turen til fakkelmarkering på Øvre Torv i Kristiansand om kvelden torsdag 15. februar, der noen av budskapene var «Krafta er vår» og «Ingen suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER».

Er Grunnloven til pynt?

Vi støtter markering 15. februar på torget i Kristiansand

ARRANGEMENT
Mandag 22. jan. 2018 kl. 18:30 I biblioteket i Kristiansand, Rådhusgt. 11

Skal EU styre over norsk kraftpolitikk?

Åpent informasjons og kampanjemøte i forkant av Stortingets behandling av Norges forhold til EUs energiunion.

Kampen om kraften Stopp ACER !

Vi står overfor en sak som kan komme til behandling på Stortinget om kort tid. Her vil vi kunne gi bort råderetten over vår elektrisitet. Om og om igjen blir biter av vår nasjonale selvstendighet ofret på EØS-alteret

INNLEGG

Våre arbeidsplasser og EØS

Leserbrev i Lindesnes avis m.m: Foran dette valget har Nei til EU spurt de fremste stortingskandidater om holdningen til viktige spørsmål som har med vårt forhold til EU å gjøre; om Norge bør bli medlem, om folkeavstemning på EØS, handelsavtale contra gjeldende EØS-avtale, om reservasjonsretten bør brukes, om Jernbanepakke IV og om Norge skal bli underlagt EUs energibyrå.