Siste saker fra Buskerud

Se ferdige arrangementer

Buskerud Nei til EU med medlemsbrev

Buskerud Nei til EU vil utgi eget medlemsbrev. På papir for de som ikke har tilgang til pc/internett, og "elektronisk" (e-post) for de mer "moderne". Disse internettsidene blir viktige for de som får nyhetsbrevet på e-post.

Den store EØS-bløffen

var tittelen på Eva Nordlund sitt foredrag på det åpne møtet i Buskerud Nei til EU, Fossesholm 9.9.20. Eva Nordlund er tidligere nestleder i Nei til EU, og har bl.a. utdannelse i EU-rett.

Årsmøte 2020 på Fossesholm

Buskerud Nei til EU sitt utsatte årsmøte ble avholdt på Fossesholm, Vestfossen, 9.9.20. Under valget ble det noen mindre utskiftninger i styret, bl.a. ble det valgt ny leder.

Buskerud-delegater til Landsmøtet

Etter fullmakt fra årsmøtet, ble det på fylkeslagets styremøte 29.9.20 valgt delegater til Nei til EU sitt landsmøte i november. Ta rask kontakt med oss om du har innspill til Landsmøtet!

Arbeidsplan og møteplan Buskerud Nei til EU - 2020/21

På styremøtet 29.9.20 ble vedtatt arbeidsplan fram til neste årsmøte. Det ble også lagd en foreløpig møteplan med dato for årsmøtet 2021: 17. mars.

Hvordan du kan orientere deg om EU/EØS:

Noen tips til deg som søker mer kunnskap.

Vedtekter

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i september/20. Det ble da vedtatt at alle som deltar på årsmøtet, skal ha stemmerett.

UTTALELSE

Ja til oppsigelse av EØS-avtalen.

Drammen Nei til EU avholdt årsmøte 26 mars 2019. Også i år vil EØS-avtalen stå i fokus for lagets arbeid. EU og EØS er to sider av samme sak.

Årsmøtedokumenter Nei til EU Drammen 2019

Drammen Nei til EU avholder årsmøte tirsdag 26. mars kl 19.00 på Drammen biblioteket i 2. etasje. (åpent møte kl 20)

Nei til Europas Forente Stater, med regioner i stedet for nasjonalstater

Det er ingen tvil om at EU skal utvikles til Europas Forente Stater, etter modell av USA.

Konstituerende fylkesstyremøte i Buskerud Nei til EU

Fylkesstyret i Buskerud Nei til EU hadde sitt første møte etter fylkesårsmøtet 5. april der organisering av det nye styret var en viktig sak

Pressemelding: Buskerud Nei til EU fortsetter kampen mot EØS-avtalen

Olav Boye ny leder i Buskerud Nei til EU