Siste saker fra Buskerud

Se ferdige arrangementer

INNLEGG

Buskerud med Nei'er på Landsmøtet

Nei til EU avholdt sitt landsmøte fredag 6. og lørdag 7. november. Et annet sted enn planlagt - det var først tenkt i Drammen. En dag mindre enn tenkt - 2 i stedet for 3. Og: Elektronisk. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten av Landsmøtedeltagerne. Som også var samla på ulike steder.

Buskerud NtEU med Facebookside

Buskerud Nei til EU har opprettet egen Facebookside. Lik, del, skriv og kommenter - og inviter venner til å bli med i Facebookgruppa.

Buskerud Nei til EU med medlemsbrev

Buskerud Nei til EU vil utgi egne medlemsbrev. På papir for de som ikke har epost, og elektronisk for de som har epost-adresse. Gjennom sånne medlemsbrev håper vi bl.a. å kunne bedre kontakten mellom fylkesstyret, lokallagene og medlemmene.

Den store EØS-bløffen

var tittelen på Eva Nordlund sitt foredrag på det åpne møtet i Buskerud Nei til EU på Fossesholm. Nordlund er tidligere nestleder i Nei til EU, og har bl.a. utdannelse i EU-rett.

Årsmøte 2020 på Fossesholm

Buskerud Nei til EU sitt utsatte årsmøte ble avholdt på Fossesholm, Vestfossen, 9.9.20. Under valget ble det noen mindre utskiftninger i styret, bl.a. ble det valgt ny leder.

Arbeidsplan og møteplan Buskerud Nei til EU - 2020/21

Har du fornyet medlemskapet i Nei til EU?

Vi motstandere av EU/EØS er avhengig av en organisasjon som Nei til EU – og: Nei til EU er avhengig av medlemmer.

Hvordan du kan orientere deg om EU/EØS:

Noen tips til deg som søker mer kunnskap.

Alle har stemmerett!

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i september/20. Det ble da vedtatt at alle som deltar på årsmøtet, skal ha stemmerett.

Buskerud fylkeslag

Drammen lokallag

Eiker lokallag