KONTAKT

image-contact

Buskerud Nei til EU
v/ Tom Ragnar Berg
Hvalsmoveien 59

3514 Hønefoss

Telefon: 47633015

E-post: buskerud.neitileu@gmail.com

Generell kontakt:

Vet du ikke hvem som bør lese din henvendelse? Send den til neitileu@neitileu.no 


 

BUSKERUD NEI TIL EU

Her finner du kontaktinformasjon til fylkesstyret og lokallaga.

employee

Tom Ragnar Berg

Fylkesleder

Hønefoss

47633015

Erik Borgar Sandvik

Nestleder

Drammen

91659452

Randi Benjaminsen

Kasserer

Eiker

95171567

Runolv Stegane

Sekretær

Sigdal

93448328

Renate Skogly

Fylkesstyremedlem

Øvre Eiker

95757474

Tone Olderback Jansen

Fylkesstyremedlem

Hole

94252263

Jan Ivar Jansen

Fylkesstyremedlem

Hole

90778793

Bente Hole

Fylkesstyremedlem

Øvre Eiker

41558078

Trond Åmås

1. varamedlem

Drammen

95707889

Veslemøy Fjerdingstad

2. varamedlem

Kongsberg

91578832

Inge Losvik

3. varamedlem

Ringerike

97565123

Gunn Marit Bergerud

4. varamedlem

Nore og Uvdal

90011981