Støtt vårt arbeid!

Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk.

Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Du velger selv om du vil engasjere deg i aktiviteter utover å betale kontingent. Vil du støtte vårt arbeid uten å være medlem, kan du også gi en gave.

aktuelt

Les om andre temaer i Kunnskapsbanken

Uka som gikk: Protester mot EUs energiunion

24. nov. 2017

EUs energibyrå setter strøm på protestene. Kravet er: behold norsk energimakt - avvis ACER.

ANNEN PUBLIKASJON
Handelspolitikk

Animasjonsfilm: TiSA på 30 sekunder

24. nov. 2017

Kor lang tid tek det å få overblikk over den omfattande handelsavtalen TiSA? Teiknar og animatør Jørgen Bitsch forsøker seg med 30 sekund!

UTTALELSE
Transport og kommunikasjon

EU kveler norsk transportbransje

24. nov. 2017

Nok er nok. For transport i Norge skal det være norsk lønn og norske regler skal håndheves. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2017.

KUNNSKAPSBANK
Energi og naturressurser

Hva mener stortingsrepresentantene om EUs energibyrå ACER?

23. nov. 2017

I løpet av valgkampen spurte Nei til EU stortingskandidatene hva de mener om seks viktige EU- og EØS-saker. Ett av spørsmålene handlet om EUs energibyrå ACER.

UTTALELSE
Energi og naturressurser

Behold norsk energimakt – avvis EUs energiunion ACER

22. nov. 2017

Regjeringen vil innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS og legge Norge under ACER via overvåkningsorganet ESA. Forslaget ble 3. november sendt til Stortinget for behandling. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2017.

Norsk EU-debatt

Tove Bøygard har laga ny nei-sang. Høyr den her!

21. nov. 2017

– Det er når vi kjenner avgjerder på kroppen som ikkje vi ikkje har hatt høve til å påverke, at vi skjønar kor viktig det er å stå opp for folkestyre og demokratiet, seier Tove Bøygard, aktuell med ny song om folkestyre og EU. Sjå video av songen her!

EØS

Norges dyreste kopimaskin skal resirkulere EU-vedtak

21. nov. 2017

I Statsbudsjettet for 2018 er det satt av 55 millioner kroner til en ny kopimaskin, også kalt Reguleringsmyndighet for energi (RME). RME skal skilles ut fra NVE i den ene hensikt å kopiere vedtak fra EUs energibyrå og ESA.

UTTALELSE
EUs utvikling

En sosial søyle uten funksjon

21. nov. 2017

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. oktober 2017.

EØS

SVs landsstyre går imot norsk tilknytning til ACER

21. nov. 2017

– Det er viktig at vi har nasjonal kontroll for regulering av strømnettet og strømmarkedet. ACER vil utfordre den nasjonale kontrollen som vi har i dag, sier landsstyret i SV i en uttalelse.

KUNNSKAPSBANK
EØS

Maten vår er trygg, men den kunne vært enda tryggere

20. nov. 2017

Det var foredragsholderne Torbjørn Tufte fra Agri Analyse og Ingrid Melkild fra Nortura enig om foran de rundt 50 tilhørerne på Nei til EUs landbruksseminar i Oslo 17. november.

Arbeidsliv og faglig politikk

Uka som gikk: – Vi må beholde kontroll over energien

17. nov. 2017

Fagbevegelsen streiker mot bemanningsbransjen og løsarbeidersamfunnet, og kampen for å stoppe overføring av makten over norsk kraft til EU, gjennom Acer, spisser seg til.

Energi og naturressurser

Kritiserer olje- og energiministeren for Acer-forklaring

17. nov. 2017

Professor Peter Ørebech er svært kritisk til måten olje- og energiminister Terje Søviknes har presentert Acer-saka på.

campaign
Våre argumenter er baserte på fakta. 

Folkestyre, solidaritet handlefrihet og miljø er våre fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Se om du er enig i grunnene våre!