Støtt vårt arbeid!

Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk.

Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Du velger selv om du vil engasjere deg i aktiviteter utover å betale kontingent. Vil du støtte vårt arbeid uten å være medlem, kan du også gi en gave.

aktuelt

Les om andre temaer i Kunnskapsbanken

Energi og naturressurser

Uka som gikk: Kampen mot EUs energiunion tar av på sosiale media

15. des. 2017

Gjennombrudd i brexitforhandlingene gjør det vanskelig å nekte for alternativ til EØS. Det norske folket avviser klart EUs energiunion og Kathrine Klevelands video mot energiunionen har fått 44 000 visninger på fire dager!

STANDPUNKT
Energi og naturressurser

Standpunkt 1-2018

15. des. 2017

Standpunkt 1-2018, publisert 15. desember 2017.

KUNNSKAPSBANK
Energi og naturressurser

Energiunionen neste?

12. des. 2017

10 år med EUs energiunion gir et annet Norge.

VIDEO
Energi og naturressurser

Si nei til EUs energibyrå!

12. des. 2017

La oss beholde makten over energipolitikken vår.

ANNEN PUBLIKASJON
EUs utvikling

EU-krati: Tivoli

11. des. 2017

Nei til EU presenterer tegneserien EU-krati av den danske tegneren Jørgen Bitsch.

Norsk EU-debatt

Telemark fylkesting: Ingen suverenitetsavståelse til EUs energiunion

11. des. 2017

I et vedtak av 7. desember ber Telemark fylkesting regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå. Tidligere har Nordland fylkesting fattet et lignende vedtak.

Transport og kommunikasjon

Innføring av EUs mobilitetspakke truer en seriøs norsk transportnæring!

07. des. 2017

Telemark fylkesting vedtok denne uttalelsen vedrørende kabotasje, etter forslag fra Ådne Naper (SV).

Energi og naturressurser

Positivt møte på Stortinget med Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti

06. des. 2017

KrF må forlange at forslaget om å avstå suverenitet til EUs energibyrå, blir behandlet etter Grunnlovens § 115. Dette var hovedbudskapet da Nei til EU møtte Olaug Bollestad på Stortinget.

KUNNSKAPSBANK
EUs utvikling

Energiunion – hvorfor?

04. des. 2017

Hvis Arbeiderpartiet holder stand - og fem fra KrF, Venstre eller FrP også skulle stemme nei…

Norsk EU-debatt

Uka som gikk: Tunghørt regjering vil klistre Norge enda tettere opp til EU

01. des. 2017

Stortingsdebatten etter EU-ministerens halvårlige redegjørelse resulterte i mange gode spørsmål og færre gode svar.

KUNNSKAPSBANK
EUs utvikling

Uka som gikk: Protester mot EUs energiunion

24. nov. 2017

EUs energibyrå setter strøm på protestene. Kravet er: behold norsk energimakt - avvis ACER.

ANNEN PUBLIKASJON
Handelspolitikk

Animasjonsfilm: TiSA på 30 sekunder

24. nov. 2017

Kor lang tid tek det å få overblikk over den omfattande handelsavtalen TiSA? Teiknar og animatør Jørgen Bitsch forsøker seg med 30 sekund!

campaign
Våre argumenter er baserte på fakta. 

Folkestyre, solidaritet handlefrihet og miljø er våre fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Se om du er enig i grunnene våre!