blockquote

La oss beholde makten over energipolitikken vår. Les mer om kampen mot norsk tilknytning til EUs energiunion her.

Vil du bli generalsekretær i Nei til EU? NY FRIST 23. MARS

aktuelt

Les om andre temaer i Kunnskapsbanken

ANALYSE
EØS

Island kan stanse ACER i EØS

23. mars 2018

Flertallet i Islands regjering sier nei til å avstå energisuverenitet til EU. Hvis Island avviser ACER, innføres EU-regelverket ikke i EØS-avtalen.

PRESSEMELDING
Energi og naturressurser

The Norwegian parliament has disregarded the people and the Constitution

22. mars 2018

"The struggle against the EU Energy market package and ACER has triggered fierce opposition and strong feelings among the Norwegian people, not heard of since the EU referendum in 1994," says Kathrine Kleveland, leader of 'No to the EU'.

PRESSEMELDING
Energi og naturressurser

– Stortinget har satt til side folket og Grunnloven

22. mars 2018

– Striden rundt energimarkedspakken og ACER vekker enormt engasjement og sterke følelser i det norske folk som vi må tilbake til forrige EU-kamp i 1994 for å finne maken til, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

ANALYSE
EØS

Erna feilinformerer for å redde ACER

22. mars 2018

«Dette flertallet legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) ...»

ANALYSE
EØS

«Atomknappen» som forsvant

22. mars 2018

Aps landsstyre krevde at Stortinget skulle vedta reservasjon mot nye energiregler fra EU. Det aksepterte ikke regjeringspartiene.

FAKTA
Energi og naturressurser

Korker igjen for fri bruk av flaskehalsinntektene

22. mars 2018

Med tredje energipakke blir det slutt på at flaskehalsinntekter fritt kan brukes til å redusere nettleia om vi vil. Stikk i strid med krav og løfter fra Ap. Forordningen om grensekryssende krafthandel setter proppen i flaska for slik bruk.

INNLEGG
Energi og naturressurser

Det etter-demokratiske øyeblikket

22. mars 2018

Står både folkestyret og sosialdemokratiet nå ved en kritisk grense med utfallet av Acer-saken om tilknytning til EUs energiunion?

PRESSEMELDING
Energi og naturressurser

Regjeringa bryt Grunnlova – det må prøvast for Høgsterett

21. mars 2018

Regjeringa og olje- og energiminister Terje Søviknes nektar framleis å bruke Grunnlovsparagraf 115 som krev tre firedels fleirtal i Stortinget for å vedta Acer og den tredje energimarknadspakka til EU.

ANALYSE
EØS

Gir klarsignal for kabelbehandling

21. mars 2018

Aps landsstyrekrav om nye utenlandskabler er ikke oppfylt.

INNLEGG
Energi og naturressurser

Ap sikrer ikke nasjonal styring av energipolitikken

21. mars 2018

Kosmetiske justeringer av Energiloven endrer ikke ved at reguleringsmyndigheten for energi (RME) blir fjernstyrt av ACER. Aps «ufravikelige krav» har frontkollidert med EUs enda mer ufravikelige krav.

PRESSEMELDING
Energi og naturressurser

ACER-avtalen oppfyller ikke Aps forutsetninger og begrenser ikke EU-makt i Norge

20. mars 2018

Arbeiderpartiet ved Espen Barth Eide har i dag inngått avtale med Høyre, Frp, Venstre og MDG om innlemmelse i EØS av EUs tredje energimarkedspakke.

Energi og naturressurser

Folkelig protest mot Acer foran Stortinget

20. mars 2018

– Folkets motstand kom tydelig til uttrykk, da et stort antall demonstranter viste sin motstand mot EUs energibyrå ACER, med gjentatte og taktfaste «Stopp ACER, stopp ACER», sier Kathrine Kleveland etter demonstrasjonen utenfor Stortinget i går kveld.

Støtt vårt arbeid!

Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk.

Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Du velger selv om du vil engasjere deg i aktiviteter utover å betale kontingent. Vil du støtte vårt arbeid uten å være medlem, kan du også gi en gave.

campaign
Våre argumenter er baserte på fakta. 

Folkestyre, solidaritet handlefrihet og miljø er våre fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Se om du er enig i grunnene våre!