blockquote

La oss beholde makten over energipolitikken vår. Les mer om kampen mot norsk tilknytning til EUs energiunion her.

Vil du bli generalsekretær i Nei til EU? NY FRIST 23. MARS

aktuelt

Les om andre temaer i Kunnskapsbanken

Energi og naturressurser

10 av 17 fylkeslag i Ap mot Acer

19. mars 2018

I helga hadde sju fylkeslag i Arbeiderpartiet årsmøte. Årsmøtene i Troms, Agder, Telemark og Akershus gjorde klare vedtak mot tilslutning til EUs energibyrå Acer. Dermed trosser til sammen 10 av 17 fylkeslag partiledelsens sterke press.

INNLEGG
Energi og naturressurser

Skremsler som siste utvei

19. mars 2018

Kan EU straffe norsk eksportindustri hvis vi avviser energiunionen til EU?

FAKTA
EØS

Faktisk feil framstilling av ACER

16. mars 2018

Faktisk.no vil faktasjekke EUs energibyrå, men begår både feil og utelatelser i framstillingen av ACER-saken.

Energi og naturressurser

Troms sier nei til Acer

16. mars 2018

Fylkestinget i Troms sa i dag nei til norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER.

Norsk EU-debatt

Mediebildet: På fallrepet

16. mars 2018

Etter at et splitta landsstyre sa ja til ACER, tok stortingsgruppa til Arbeiderpartiet seg en ekstra tenkepause. KrF vil at Stortinget ber Høyesterett om å vurdere suverenitetsavståelsen.

Energi og naturressurser

Åtte Ap-krav på vikende front

16. mars 2018

Sju av de åtte krava fra Ap er enten umulige eller urealistiske. Den «ufravikelige» forutsetningen om at framtidig EU-regelverk ikke skal utfordre krava, er brutt av EU allerede.

Energi og naturressurser

Nesten ingen vil ha Acer i ny meiningsmåling

15. mars 2018

Ei meiningsmåling utført av Sentio viser at berre 8,8 prosent av dei spurte ønskjer at Noreg skal bli ein del av Acer.

EUs utvikling

EUs reviderte gassdirektiv er i strid med havretten

14. mars 2018

Forslaget til revisjon av Gassmarkedsdirektivet er et brudd på Havrettskonvensjonen (art. 56 og 58). EUs egne jurister mener forslaget bryter med havretten og vil ha nærmere utredning.

PRESSEMELDING
Energi og naturressurser

Arbeiderpartiet må si nei til ACER for å innfri egne forutsetninger

14. mars 2018

Et flertall i Arbeiderpartiets landsstyre går inn for at Norge underlegger seg EUs energibyrå ACER. Dessverre bygger Aps landsstyrevedtak på falske forutsetninger i dobbelt forstand. Derfor lot et stort mindretall i landsstyret seg ikke berolige.

ANALYSE
Energi og naturressurser

Hold EU unna gasspedalen

13. mars 2018

EUs energiunion handler ikke bare om elektrisitet, men også om olje og gass. For Norges del er det i første rekke råderetten over vår elektriske kraft som står på spill. Men om Stortinget sier et utilgivelig ja til EUs energibyrå ACER, kan det også få konsekvenser for norsk gasseksport.

INNLEGG
Energi og naturressurser

Trenger ikke AP velgere?

12. mars 2018

Hva gjør vi om fem år hvis det viser seg at EUs energiunion ikke er «lite inngripende»?

Norsk EU-debatt

Helvetesuke for ACER-tilhengerne

09. mars 2018

Denne uka kom tungvekterne i LO ned fra gjerdet. Nå sier i praksis hele LO bastant nei til ACER og krever at suverenitetsavståelsen må behandles etter Grunnloven § 115. Nei til EU kan feire en strøm av nye medlemmer.

Støtt vårt arbeid!

Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk.

Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Du velger selv om du vil engasjere deg i aktiviteter utover å betale kontingent. Vil du støtte vårt arbeid uten å være medlem, kan du også gi en gave.

campaign
Våre argumenter er baserte på fakta. 

Folkestyre, solidaritet handlefrihet og miljø er våre fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Se om du er enig i grunnene våre!