Gi en gave

Vil du gi en gave til Nei til EUs arbeid?

Din støtte gjør oss enda mer i stand til å tilby grundig argumentasjon mot norsk medlemskap i EU og hvorfor vi mener EØS-avtalen bør erstattes av en normal handelsavtale som ikke utfordrer folkestyret.

Gi en fast gave

Du kan velge mellom avtalegiro eller Vipps fast betaling. Du trenger ikke være medlem i Nei til EU for å bli giver. Trekkdato er 15. i måneden.

Gi en engangsgave

Vipps

Vipps til 79049 (klikk «Send penger» og søk opp nummeret) eller betal til bankkonto 7874 42 00031. (Kun gaver. Kontingent kan ikke betales med Vipps, men med tilsendt giro.)

Det er viktig for oss både å utarbeide faktabasert materiell og kunne nå effektivt ut til folk flest og politikerne som forvalter norsk folkestyre. De største mediekanalene er overveiende EU-positive, og det kreves ekstra innsats for å få våre synspunkter fram. Dine bidrag gjør oss bedre i stand til å nå ut.

Takk for din støtte, og husk at du alltid finner oss her på nettsidene eller på Facebook.

Kontaktinformasjon

medlem@neitileu.no eller 22 17 90 20 (kl. 9–15 hverdager).

– De har makten, media og millionene. Vi har menneskene. (Kristen Nygaard, leder i Nei til EU 1988–1995)

Stort bilde i toppen: (Foto: Thomas Haug)