Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Østfold Nei til EU!

ARRANGEMENT
Lørdag 22. juni 2024 kl. 11:00 - 14:00 Skjærhalden

Stand på Skjærhalden

Møt Fredrikstad og Hvaler Nei til EU på stand på Skjærhalden.

Årsmelding 2023 og arbeidsplan 2024

Bilder fra årsmøte 2024

Delegater fra årsmøte til Østfold Nei til EU 16.mars. Innledning av Morten Harper, utreder i Nei til EU.

Rådsmøte 2023

Leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg og leder i Østfold Nei til EU, Hanne Berg Johansen.

Nytt lokallag i Østfold!

Gledelig melding! Det opprettes nytt lokallag i Indre Østfold. Det er avholdt møte og et interimstyre er på plass. Vi ser fram til å få enda ett aktivt lokallag i fylket.

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Nytt styre

Styret i Østfold Nei til EU 2023

Årsmøtedokumenter 2022

Østfold Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 12.mars 2022 kl. 10.00 på Bøndenes hus, Råde.

INNLEGG
EØS

EØS og galopperende strømpriser

I 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Den trådte i kraft 1. januar 1991. Med den nye loven ble strøm ansett som en vare på lik linje med andre varer. Krafthandelen skulle styres av tilbud og etterspørsel. 

Nyvalgt styre i Østfold Nei til EU

Østfold Nei til EU avholdt et godt besøkt årsmøte den 23. mars 2019 i Rygge, og nytt styre ble valgt.

Årsmøte 2019 - Årsmøtedokumenter

Østfold Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 23. mars kl. 10:00 - 15:15 på Bøndenes Hus, Råde. Registrering fra kl 09.30. Nedenfor kan du finne årsmøtedokumentene.

INNLEGG
EØS

Nina Sollis EØS-bløff

I anledning av at Nei til EU hadde landsmøte i Sarpsborg fra 9. november til 11. november skriver Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, at EØS-avtalen er helt avgjørende for verdiskapning og tusenvis av jobber i Østfold. For å slå det fast med en gang, påstanden er en kjempebløff, og blir ikke annet selv om den gjentas gang på gang. Det er ikke nødvendig at vi må ha EØS-avtalen for å få solgt varene våre. For det er vel ikke slik Solli at handelen mellom Norge og EU startet 1. januar i 1994, den datoen da EØS-avtalen trådte i kraft?

INNLEGG
Arbeidsliv og faglig politikk

Det skjer en nesten umerkelig invasjon - Jernbanepakke IV

Det skjer en nesten umerkelig invasjon i Norge, en stille inntrengning i norsk lovverk som vil vare i all evighet - og det er en veldig lang tid. Hva mener jeg så med dette? Jo det er det at samferdselsdepartementet, i forbindelse med Jernbanepakke 4, foreslår en myndighetsoverdragelse (altså avståelse av suverenitet) til EU-organet ERA (European Union Agency for Railways). Dette vil være i strid med EØS-avtalen og Grunnloven fordi vi vil, for første gang i så fall, bli direkte underlagt EU.