Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Østfold Nei til EU!

Årsmelding 2023 og arbeidsplan 2024

Bilder fra årsmøte 2024

Delegater fra årsmøte til Østfold Nei til EU 16.mars. Innledning av Morten Harper, utreder i Nei til EU.

Rådsmøte 2023

Leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg og leder i Østfold Nei til EU, Hanne Berg Johansen.

Nytt lokallag i Østfold!

Gledelig melding! Det opprettes nytt lokallag i Indre Østfold. Det er avholdt møte og et interimstyre er på plass. Vi ser fram til å få enda ett aktivt lokallag i fylket.

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Nytt styre

Styret i Østfold Nei til EU 2023

Årsmøtedokumenter 2022

Østfold Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 12.mars 2022 kl. 10.00 på Bøndenes hus, Råde.

INNLEGG
EØS

EØS og galopperende strømpriser

I 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Den trådte i kraft 1. januar 1991. Med den nye loven ble strøm ansett som en vare på lik linje med andre varer. Krafthandelen skulle styres av tilbud og etterspørsel. 

Nyvalgt styre i Østfold Nei til EU

Østfold Nei til EU avholdt et godt besøkt årsmøte den 23. mars 2019 i Rygge, og nytt styre ble valgt.

Årsmøte 2019 - Årsmøtedokumenter

Østfold Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 23. mars kl. 10:00 - 15:15 på Bøndenes Hus, Råde. Registrering fra kl 09.30. Nedenfor kan du finne årsmøtedokumentene.

INNLEGG
EØS

Nina Sollis EØS-bløff

I anledning av at Nei til EU hadde landsmøte i Sarpsborg fra 9. november til 11. november skriver Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, at EØS-avtalen er helt avgjørende for verdiskapning og tusenvis av jobber i Østfold. For å slå det fast med en gang, påstanden er en kjempebløff, og blir ikke annet selv om den gjentas gang på gang. Det er ikke nødvendig at vi må ha EØS-avtalen for å få solgt varene våre. For det er vel ikke slik Solli at handelen mellom Norge og EU startet 1. januar i 1994, den datoen da EØS-avtalen trådte i kraft?

INNLEGG
Arbeidsliv og faglig politikk

Det skjer en nesten umerkelig invasjon - Jernbanepakke IV

Det skjer en nesten umerkelig invasjon i Norge, en stille inntrengning i norsk lovverk som vil vare i all evighet - og det er en veldig lang tid. Hva mener jeg så med dette? Jo det er det at samferdselsdepartementet, i forbindelse med Jernbanepakke 4, foreslår en myndighetsoverdragelse (altså avståelse av suverenitet) til EU-organet ERA (European Union Agency for Railways). Dette vil være i strid med EØS-avtalen og Grunnloven fordi vi vil, for første gang i så fall, bli direkte underlagt EU.

UTTALELSE
Arbeidsliv og faglig politikk

Skal EU bestemme over norsk jernbane?

EUs jernbanepakke IV vil bety en ny bølge av konkurranseutsetting og privatisering av jernbanedrift i EU. Samtidig blir det fri etablering av jernbaneselskap på tvers av alle grenser, mens all drift og vedlikehold skal legges ut på anbud. Stortinget har ennå ikke vedtatt å ta jernbanepakke IV inn i EØS-avtalen, men regjeringa har allerede lagt ut de ni første strekningene på anbud.