Hvorfor bli medlem i Nei til EU?

Nei til EU mener demokrati fortsatt er verdt å kjempe for. Vi bygger allianser, har dagsaktuell kunnskap og er beredt i kampen mot norsk EU-medlemskap og mot EØS-avtalen. Bli medlem i Nei til EU du også!

Nei til EU er grunnlagt for å hindre at Norge skal bli medlem i Den europeiske union, og kjemper mot flytting av politisk makt fra Norge til EU. I dag skjer dette først og fremst gjennom EØS-avtalen.

Vi vil ha folkestyre der folk deltar og politikere står til ansvar for velgerne.

Vi jobber for at Norge fortsatt skal ha en fri og selvstendig rolle i internasjonal politikk. At grunnleggende demokratiske verdier og rettigheter blir ivaretatt og at våre naturressurser blir forvaltet av norske myndigheter og institusjoner.

Bli medlem i Nei til EU

Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon med rundt 20 000 medlemmer, fylkeslag i alle fylker og lokallag over hele landet. Som medlem får du:

  • Medlemsavisa Standpunkt
  • Ukentlig nyhetsbrev
  • Tilbud om å delta på arrangement 
  • Og du støtter en viktig kunnskaps- og kampanjeorganisasjon mot EØS og norsk EU-medlemskap

Er du fortsatt usikker? Se gjerne disse videoene!

Mer om verving:

– Det er lett å verve nye medlemmer til Nei til EU

11. sep. 2020

– Høstens vervekampanjen er godt i gang, og når jeg som leder forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg også verve aktivt, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

522 nye medlemmer i vervekampanjen!

15. juni 2020

– Hurra, vi klarte det! Gratulerer til dykk alle, var kommentaren frå verveansvarleg Karl-Sverre Holdal då det endelege resultatet frå dei to kampanjevekene var klart. 

Velkommen som medlem i Nei til EU

11. juni 2020

Hele 522 av de som leser denne utgaven av Standpunkt er nye medlemmer i Nei til EU, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte i Standpunkt.

Velkommen i Nei til EU!

08. mai 2020

Vi kan glede oss over 522 nye medlemmer de 2 siste ukene! Takk for at du har meldt deg inn i Nei til EU! Kamp for folkestyre, miljø og solidaritet var hovedparoler i EU-kampen i 1994, og er fortsatt aktuelt og verdt å kjempe for i dag.

Flygeblad: Fire grunner for nei til EU

29. april 2020

Last ned den nye utgaven av innføringsflygebladet vårt!

Kathrine har vervet 8 nye medlemmer så langt

29. april 2020

– Vervekampanjen er godt i gang, og når jeg forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg som leder verve aktivt selv, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

132 nye medlemmer på en uke!

24. april 2020

– I den første uken av Nei til EUs vervekampanje har vi registrert 132 nye medlemmer. Dette er en veldig god start. Verv en venn du også!

EØS-avtalen har gjort Norge sårbart

20. april 2020

I 1953 vedtok Stortinget opprettelsen av Norsk Medisinaldepot som samtidig fikk enerett på import, eksport og engrossalg av alle legemidler i Norge. Regjeringa Gerhardsen med helsedirektør Karl Evang i spissen gjorde dette for å gi den norske stat monopol på import og eksport av legemidler.