Hvorfor bli medlem i Nei til EU?

Nei til EU mener demokrati fortsatt er verdt å kjempe for. Vi bygger allianser, har dagsaktuell kunnskap og er beredt i kampen mot norsk EU-medlemskap og mot EØS-avtalen. Bli medlem i Nei til EU du også!

Nei til EU er grunnlagt for å hindre at Norge skal bli medlem i Den europeiske union, og kjemper mot flytting av politisk makt fra Norge til EU. I dag skjer dette først og fremst gjennom EØS-avtalen.

Vi vil ha folkestyre der folk deltar og politikere står til ansvar for velgerne.

Vi jobber for at Norge fortsatt skal ha en fri og selvstendig rolle i internasjonal politikk. At grunnleggende demokratiske verdier og rettigheter blir ivaretatt og at våre naturressurser blir forvaltet av norske myndigheter og institusjoner.

Bli medlem i Nei til EU

Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon med rundt 20 000 medlemmer, fylkeslag i alle fylker og lokallag over hele landet. Som medlem får du:

  • Medlemsavisa Standpunkt
  • Ukentlig nyhetsbrev
  • Tilbud om å delta på arrangement 
  • Og du støtter en viktig kunnskaps- og kampanjeorganisasjon mot EØS og norsk EU-medlemskap

Er du fortsatt usikker? Se gjerne disse videoene!

Mer om verving:

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

300 nye medlemmer til Nei til EU de siste dagene.

08. nov. 2022

Mens ankesaken i ACER-saken har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett, har Nei til EU hatt en formidabel medlemstilstrømning.

Fylkeslederne debatterer stortingsvalgkampanjen

12. april 2021

Fredag 16. april møtes fylkeslederne til møte på nett for å snakke om planene for Nei til EU i stortingsvalgkampen.

Medlemmene strømmer til Nei til EU

19. mars 2021

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

11. mars 2021

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

Brett opp ermene! 

09. mars 2021

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.