Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022.

300 nye medlemmer til Nei til EU de siste dagene.

Mens ankesaken i ACER-saken har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett, har Nei til EU hatt en formidabel medlemstilstrømning.

De siste to ukene, mens Borgarting lagmannsrett har hatt Nei til EUs søksmål til behandling, har Nei til EU fått 300 nye medlemmer. Det har vært en jevn strøm med nye medlemmer mens saken har pågått i retten. 

Nei til EU har hatt en fin medlemsutvikling siden nyttår, med opp mot 1700 nye medlemmer så langt i år. Folk er med rette forbannet over de skyhøye strømprisene og manglende kontroll med energipolitikken, og velger å bidra i Nei til EUs kamp for å få politisk kontroll over kraften og å komme oss ut av ACER og EUs energiunion.

– Medlemsverving er noe vi må bedrive gjennom hele året, og i alt arbeid vi gjør. Vi må fortsette vervearbeidet, synliggjøre organisasjonen og drive aktivt informasjonsarbeid også mot slutten av året, sier Karl-Sverre Holdal, som er verveansvarlig i Nei til EU.

Bli medlem du også.

– Folk blir medlem fordi de ser at det arbeidet vi gjør er viktig for hverdagen deres. Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet vi gjør. Landsmøtet i Nei til EU går av stabelen 11.–13. november, og vi skal straks etter det gå i gang med å planlegge aktiviteter og vervinger utover vår, sommer og høsten 2023, avslutter Holdal.

Stort bilde i toppen: Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

22. feb. 2023

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Orientering 1-2023

31. jan. 2023

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2023

ACER-søksmålet går til kjernen i strømpriskrisen

19. jan. 2023

Regjering og storting står ikke fritt til å uthule norsk suverenitet. Grunnlovens mindretallsvern og nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er sentrale tema i ACER-anken til Høyesterett.

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Nei til EU anker lagmannsrettens ACER-dom 

09. des. 2022

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte torsdag kveld å anke ACER-dommen til Høyesterett.   

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

ACER-saken: Nei til EU vurderer anke til Høyesterett 

07. des. 2022

Dagens dom fra Borgarting lagmannsrett konkluderer med at Stortinget ikke brøt Grunnloven da EUs tredje energipakke ble vedtatt. 

Verden er større enn EU

13. nov. 2022

Nei til norsk EU-medlemskap er et ja til et selvstendig og solidarisk Norge i verdenssamfunnet.

Einar Frogner valgt til ny leder i Nei til EU

13. nov. 2022

Den tidligere nestlederen ble valgt til ny leder med stående applaus. Einar Frogner er fra Hamar og har bakgrunn fra Norges Bondelag

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU.