Stopp suverenitetsavståelse til EU

Nei til EUs ACER-søksmål skal behandles i Oslo tingrett i november

Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. 1. november kommer søksmålet opp for Oslo tingrett. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for å føre saken videre.

Slik kan du sende bidrag til innsamlingen:

  • Overfør bidraget direkte til innsamlingens kontonummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Vipps til 516595

Oversikt over innsamlingsresultatet vil bli presentert på denne siden og delt i sosiale media. Eventuelle overskytende midler fra innsamlingen vil spesifikt brukes til å motarbeide nye suverenitetsavståelser.

Høyesterett ga Nei til EU medhold

Høyesterett i plenum avsa 1. mars sin kjennelse om at Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for domstolene. Staten mente at saken måtte avvises fordi den var et "abstrakt søksmål". Det var Høyesteretts flertall ikke enig i, og ga med 12 mot 5 voterende Nei til EU medhold i at saken kan fremmes.

Saken skal nå tilbake til Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om Stortinget har brutt Grunnloven. 

Nei til EU ser fram til å belyse for retten de inngripende konsekvensene ACER og EUs energiunion har for det norske samfunnet. 

Nei til EU har stevnet Staten representert ved statsminister Erna Solberg. Vi mener at gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, som underlegger Norge energibyrået ACER, er i strid med Grunnloven. ACER-vedtaket er lovstridig fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall.

Etter seieren i Høyesterett om å fremme saken

Hva la Høyesterett vekt på i sin kjennelse, og hvor går veien videre for ACER-søksmålet og arbeidet for å fristille Norge fra EUs energiunion? Det drøfter Nei til EUs leder Roy Pedersen, utredningsleder Morten Harper og advokat Kjell Brygfjeld i dette webinaret fra 9. mars. Møteleder er  Heidi Larsen, nestleder i Nei til EU.

Nei til EU-leder Roy Pedersen om søksmålet

Send bidrag til kontonummer 1506.06.57308

Eller Vipps et bidrag til 516595

ACER-søksmålet 1_7 Mill
Innsamlet november 2020: 1,7 millioner kroner

Acer-søksmålet: økonomisk status

I forbindelse med Nei til EU sitt søksmål er det per 30. november 2020 samlet inn 1 706 000 kroner, fordelt på nesten tusen forskjellige donasjoner. Dette viser et stort engasjement, og Nei til EU takker alle sammen som har støttet oss. Mye av midlene er brukt til advokatenes saksforberedelser og rettsakene i tingretten og deretter lagmannsretten. Det er også laget en uavhengig juridisk betenkning. Midler er ellers brukt på reisekostnader og informasjonsarbeid som hefter og brosjyrer som er knyttet til søksmålet.

Behandlingen i Høyesterett

Høyesterett i plenum behandlet saken 13.-18. januar 2021. Du kan se opptak av rettsforhandlingene på Nei til EUs nettsider.

I dette webinaret redegjør Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen om bakgrunnen for søksmålet (møteleder er Sofie Axelsen Osland fra Nei til EU):

Vi har tidligere holdt et webinar om EUs energiunion og den nye Energipakke 4, som du også kan se i opptak

Oppsummering etter første dag i Høyesteret (14. januar)

Oppsummering etter andre dag i Høyesteret (15. januar)

Oppsummering etter siste dag i Høyesteret (18. januar)

Avvist vitneforklaring 1: Roar Eilertsen, Daglig leder i De Facto

Avvist vitneforklaring 2: Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi NTNU

Dokumenter i saken

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2021

Nei til EUs prosessvarsel til staten v/ statsminister Erna Solberg 24. oktober 2018

Nei til EUs stevning av statsminister Erna Solberg 8. november 2018 (med vedlegg)

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. februar 2019

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. april 2019

Nei til EUs anke til Lagmannsretten 1. november 2019 - vedleggene til anken

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 17. januar 2020

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 31. januar 2020

Nei til EUs anke til Høyesterett 23. april 2020 - bilag til anken

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 20. juli 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 10. november 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 19. november 2020 (med bilag)

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 2. desember 2020 (med bilag)

Nei til EUs sluttinnlegg til Høyesterett 21. desember 2020

Disposisjon for Nei til EU-advokatenes prosedyre for Høyesterett (13.-14. januar 2021)

Nei til EUs påstand for Høyesterett (14. januar 2021)

Hans Petter Gravers juridiske betenkning (utgitt november 2018)

 


Les mer om ACER-saken og om kampanjen mot å avgi suverenitet til EUs energibyrå her: 

Stort bilde i toppen: (Nei til EU | Eivind Formoe)

Mer om søksmålet:

Når EU styrer strømprisen

30. juni 2021

Norge har en stor kraftforedlende industri som er nøkkelbedrifter i lokalsamfunn over det ganske land, der det eksporteres for over 100 milliarder i året.

All løpende energitilpasning til EU og ACER må opphøre!

10. mars 2021

Etter Høyesteretts klarsignal for ACER-søksmålet, mener Nei til EU at all videre energitilpasning til EUs regelverk må legges på is inntil videre.

Informasjon til medlemmer i Vest-Agder Nei til EU

02. mars 2021

Kjære medlemmer i Vest-Agder Nei til EU! 

Retten skal avgjera: braut Stortinget Grunnloven med ACER-vedtaket? 

02. mars 2021

Nei til EU fekk Høgsteretts støtte for at Stortingets vedtak om å legga Norge under ACER kan prøvast for retten. Det betyr at realitetsbehandlinga av stortingsvedtaket vil begynna i Oslo tingrett ein gong seinare i år.

Stor seier for Nei til EU i Høyesterett – nå skal ACER-søksmålet opp for domstolene  

01. mars 2021

Nei til EU er meget fornøyd med at ACER-søksmålet nå skal prøves for rettsapparatet i full bredde.  

Høyesterett legger fram ACER-kjennelse

27. feb. 2021

Følg framleggelsen av Høyesteretts kjennelse i ACER-saken mandag 1. mars kl 9:00.

EUs byråer og EØS-avtalen 

19. jan. 2021

Fremveksten av en EU-forvaltning innebærer overføring av myndighet til å utøve domstolskontroll og politisk kontroll med forvaltningen.  

– ACER-saken er prinsipiell

18. jan. 2021

Høyesterett avsluttet i dag rettsforhandlingene i ACER-saken. – Saken er prinsipiell. Det alene er et argument for at søksmålet bør fremmes for domstolene, anførte Nei til EUs advokater. Om noen uker kommer kjennelsen.