Stopp suverenitetsavståelse til EU

Nei til EUs ACER-søksmål

Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. I november tapte Nei til EU saken i Oslo tingrett, men vi anker saken videre til lagmannsretten.

Vi trenger derfor økonomiske bidrag for å føre saken videre. Slik kan du sende bidrag til innsamlingen:

  • Overfør bidraget direkte til innsamlingens kontonummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Vipps til 516595

Oversikt over innsamlingsresultatet vil bli presentert på denne siden og delt i sosiale media. Eventuelle overskytende midler fra innsamlingen vil spesifikt brukes til å motarbeide nye suverenitetsavståelser.

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven og ikke kan vedtas med vanlig flertall.

Oslo tingrett er uenig i sin dom 22. november, og konkluderer med at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018. Retten finner det i orden at stortingsflertallet legger sin egen fortolkning av Grunnloven til grunn.

Nei til EUs leder Roy Pedersen mener Tingretten ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til at et direktiv her og en forordning der i sum blir noe mer enn lite inngripende.

– Rekordhøye priser uten at regjeringa griper inn i forhold til selve strømprisen viser at tilslutningen til ACER og EUs tredje energimarkedspakke får store konsekvenser for norske husholdninger og spesielt den kraftkrevende industrien, sier Nei til EU-lederen.

– Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer overfor regjering og storting

 I ACER-saken står vi overfor en myndighetsoverføring som er langt mer enn «lite inngripende», og dermed krever kvalifisert flertall etter Grunnlovens § 115, påpekte Nei til EU-leder Roy Pedersen for Oslo tingrett i da saken var oppe i november 2021.

- ACER-saken berører helt grunnleggende samfunnsmessige interesser - vår energiforsyning - og kan være av svært stor betydning for både befolkning og næringsliv, anførte Nei til EUs advokater.

ACER-søksmålet 1_7 Mill
Innsamlet oktober 2021: 1,7 millioner kroner

Acer-søksmålet: økonomisk status

I forbindelse med Nei til EU sitt søksmål er det per 30. oktober 2020 samlet inn 1 715 000 kroner, fordelt på nesten tusen forskjellige donasjoner. Dette viser et stort engasjement, og Nei til EU takker alle sammen som har støttet oss. Mye av midlene er brukt til advokatenes saksforberedelser og rettsakene i tingretten og deretter lagmannsretten. Det er også laget en uavhengig juridisk betenkning. Midler er ellers brukt på reisekostnader og informasjonsarbeid som hefter og brosjyrer som er knyttet til søksmålet.

Send bidrag til kontonummer 1506.06.57308

Eller Vipps et bidrag til 516595

Høyesterett ga Nei til EU medhold

Høyesterett i plenum avsa 1. mars sin kjennelse om at Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for domstolene. Staten mente at saken måtte avvises fordi den var et "abstrakt søksmål". Det var Høyesteretts flertall ikke enig i, og ga med 12 mot 5 voterende Nei til EU medhold i at saken kan fremmes.

Saken skal nå tilbake til Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om Stortinget har brutt Grunnloven. 

Nei til EU ser fram til å belyse for retten de inngripende konsekvensene ACER og EUs energiunion har for det norske samfunnet. 

Nei til EU har stevnet Staten representert ved statsminister Erna Solberg. Vi mener at gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, som underlegger Norge energibyrået ACER, er i strid med Grunnloven. ACER-vedtaket er lovstridig fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall.

Etter seieren i Høyesterett om å fremme saken

Hva la Høyesterett vekt på i sin kjennelse, og hvor går veien videre for ACER-søksmålet og arbeidet for å fristille Norge fra EUs energiunion? Det drøfter Nei til EUs leder Roy Pedersen, utredningsleder Morten Harper og advokat Kjell Brygfjeld i dette webinaret fra 9. mars. Møteleder er  Heidi Larsen, nestleder i Nei til EU.

Nei til EU-leder Roy Pedersen om søksmålet

Behandlingen i Høyesterett

Høyesterett i plenum behandlet saken 13.-18. januar 2021. Du kan se opptak av rettsforhandlingene på Nei til EUs nettsider.

I dette webinaret redegjør Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen om bakgrunnen for søksmålet (møteleder er Sofie Axelsen Osland fra Nei til EU):

Vi har tidligere holdt et webinar om EUs energiunion og den nye Energipakke 4, som du også kan se i opptak

Oppsummering etter første dag i Høyesteret (14. januar)

Oppsummering etter andre dag i Høyesteret (15. januar)

Oppsummering etter siste dag i Høyesteret (18. januar)

Avvist vitneforklaring 1: Roar Eilertsen, Daglig leder i De Facto

Avvist vitneforklaring 2: Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi NTNU

Dokumenter i saken

Oslo tingretts dom 22. november 2021

Disposisjon for prosedyren til Nei til EUs advokater i Oslo tingrett november 2021

Disposisjon for innledningsforedrag fra Nei til EUs advokater i Oslo tingrett november 2021

Nei til EUs skriftlige sluttinnlegg til Oslo tingrett 18. oktober 2021

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2021

Nei til EUs prosessvarsel til staten v/ statsminister Erna Solberg 24. oktober 2018

Nei til EUs stevning av statsminister Erna Solberg 8. november 2018 (med vedlegg)

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. februar 2019

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. april 2019

Nei til EUs anke til Lagmannsretten 1. november 2019 - vedleggene til anken

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 17. januar 2020

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 31. januar 2020

Nei til EUs anke til Høyesterett 23. april 2020 - bilag til anken

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 20. juli 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 10. november 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 19. november 2020 (med bilag)

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 2. desember 2020 (med bilag)

Nei til EUs sluttinnlegg til Høyesterett 21. desember 2020

Disposisjon for Nei til EU-advokatenes prosedyre for Høyesterett (13.-14. januar 2021)

Nei til EUs påstand for Høyesterett (14. januar 2021)

Hans Petter Gravers juridiske betenkning (utgitt november 2018)

 


Les mer om ACER-saken og om kampanjen mot å avgi suverenitet til EUs energibyrå her: 

Stort bilde i toppen: (Foto: Eivind Formoe)

Mer om søksmålet:

Nei til EU anker tingrettens ACER-dom  

25. nov. 2021

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte onsdag kveld å anke dommen fra Oslo tingrett.  

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

22. nov. 2021

– En skog er noe mer enn ett tre her og ett tre der, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en kommentar til dagens dom i ACER-saken.

Kortslutter kraftkontrollen

08. nov. 2021

Når uavhengighet er definert som fraværet av politiske styringsmuligheter.

UNDERGRAVING, ACER-RETTSSAK OG GRUNNLOVSDOMSTOL

07. nov. 2021

Sist fredag ble ACER-rettssaken avsluttet i Oslo Tingrett. Nei til EU mener stortingsvedtaket fra 2018 om tilslutning til EUs energibyrå ACER, var ulovlig, og har saksøkt Staten. Grunnlovens paragraf 115 står sentralt. Den åpner for at Stortinget med 3/4 flertall kan overdra noen av statens oppgaver til en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet.

– Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer overfor regjering og storting

04. nov. 2021

En rekke vitner har belyst ACER-saken. - I ACER-saken står vi overfor en myndighetsoverføring som er langt mer enn «lite inngripende», og dermed krever kvalifisert flertall etter Grunnlovens § 115, påpekte Nei til EU-leder Roy Pedersen for retten.

Høye og svingende strømpriser i Oslo tingrett  

03. nov. 2021

ACER-saken fortsetter i Oslo tingrett onsdag med en rekke vitneforklaringer. Et sentralt tema vil være sammenhengen mellom høyere strømpris i Norge og EUs energiunion og ACER.  

- Konsekvensene av ACER har blitt undervurdert

01. nov. 2021

- ACER-saken berører helt grunnleggende samfunnsmessige interesser - vår energiforsyning - og kan være av svært stor betydning for både befolkning og næringsliv, anførte Nei til EUs advokater når rettssaken startet i Oslo tingrett.

ACER-saken i Oslo tingrett mandag 1. november 

27. okt. 2021

Oslo tingrett starter mandag 1. november kl. 09 behandlingen av Nei til EUs ACER-søksmål. Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven.