Stopp suverenitetsavståelse til EU

ACER-søksmålet i Høyesterett

Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. Nå skal Høyesterett i plenum ta stilling til om søksmålet kan fremmes for domstolene. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for å føre saken videre.

Slik kan du sende bidrag til innsamlingen:

  • Overfør bidraget direkte til innsamlingens kontonummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Vipps til 516595

Oversikt over innsamlingsresultatet vil bli presentert på denne siden og delt i sosiale media. Eventuelle overskytende midler fra innsamlingen vil spesifikt brukes til å motarbeide nye suverenitetsavståelser.

Høyesterett i plenum behandlet saken 13.-18. januar 2021. Du kan se opptak av rettsforhandlingene på Nei til EUs nettsider. Det er forventet av Høyesteretts kjennelse kommer i februar.

Nei til EU har stevnet Staten representert ved statsminister Erna Solberg. Vi mener at gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, som underlegger Norge energibyrået ACER, er i strid med Grunnloven. ACER-vedtaket er ugyldig fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall.

Nei til EU-leder Roy Pedersen om søksmålet

Send bidrag til kontonummer 1506.06.57308

Eller Vipps et bidrag til 516595

ACER-søksmålet 1_7 Mill
Innsamlet november 2020: 1,7 millioner kroner

Acer-søksmålet: økonomisk status

I forbindelse med Nei til EU sitt søksmål er det per 30. november 2020 samlet inn 1 706 000 kroner, fordelt på nesten tusen forskjellige donasjoner. Dette viser et stort engasjement, og Nei til EU takker alle sammen som har støttet oss. Mye av midlene er brukt til advokatenes saksforberedelser og rettsakene i tingretten og deretter lagmannsretten. Det er også laget en uavhengig juridisk betenkning. Midler er ellers brukt på reisekostnader og informasjonsarbeid som hefter og brosjyrer som er knyttet til søksmålet.

Hva skal skje i Høyesterett?

I dette webinaret redegjør Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen om bakgrunnen for søksmålet og hva som skjer hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett (møteleder er Sofie Axelsen Osland fra Nei til EU):

Vi har tidligere holdt et webinar om EUs energiunion og den nye Energipakke 4, som du også kan se i opptak

Oppsummering etter første dag i Høyesteret (14. januar)

Oppsummering etter andre dag i Høyesteret (15. januar)

Oppsummering etter siste dag i Høyesteret (18. januar)

Avvist vitneforklaring 1: Roar Eilertsen, Daglig leder i De Facto

Avvist vitneforklaring 2: Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi NTNU

Dokumenter i saken

Nei til EUs prosessvarsel til staten v/ statsminister Erna Solberg 24. oktober 2018

Nei til EUs stevning av statsminister Erna Solberg 8. november 2018 (med vedlegg)

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. februar 2019

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. april 2019

Nei til EUs anke til Lagmannsretten 1. november 2019 - vedleggene til anken

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 17. januar 2020

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 31. januar 2020

Nei til EUs anke til Høyesterett 23. april 2020 - bilag til anken

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 20. juli 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 10. november 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 19. november 2020 (med bilag)

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 2. desember 2020 (med bilag)

Nei til EUs sluttinnlegg til Høyesterett 21. desember 2020

Disposisjon for Nei til EU-advokatenes prosedyre for Høyesterett (13.-14. januar 2021)

Nei til EUs påstand for Høyesterett (14. januar 2021)

Hans Petter Gravers juridiske betenkning (utgitt november 2018)

 


Les mer om ACER-saken og om kampanjen mot å avgi suverenitet til EUs energibyrå her: 

Stort bilde i toppen: (Nei til EU | Eivind Formoe)

Mer om søksmålet:

Høyesterett legger fram ACER-kjennelse

27. feb. 2021

Følg framleggelsen av Høyesteretts kjennelse i ACER-saken mandag 1. mars kl 9:00.

EUs byråer og EØS-avtalen 

19. jan. 2021

Fremveksten av en EU-forvaltning innebærer overføring av myndighet til å utøve domstolskontroll og politisk kontroll med forvaltningen.  

– ACER-saken er prinsipiell

18. jan. 2021

Høyesterett avsluttet i dag rettsforhandlingene i ACER-saken. – Saken er prinsipiell. Det alene er et argument for at søksmålet bør fremmes for domstolene, anførte Nei til EUs advokater. Om noen uker kommer kjennelsen.

Kraftkabler, miljøet og ACER

15. jan. 2021

Vitneforklaringen Høyesterett ikke ville høre: Energipakke 3 og norsk deltagelse i ACER «kan virke i retning av svekket nasjonal kontroll ved forvaltningen av norske kraftressurser», forklarer Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Se opptak av ACER-saken i Høyesterett

15. jan. 2021

Nei til EU sendte hele rettssaken direkte fra Høyesterett. Her kan du se opptakene fra hele rettsaken.

– Nei til EU har behov for å få prøvd ACER-søksmålet nå

14. jan. 2021

Andre dag i Høyesterett: – Det kommer stadig nye energiregler i EØS, og suverenitetsavståelsen skjer stykkevis og delt. Nei til EU har behov for å belyse helheten i denne prosessen, som dette søksmålet legger opp til, prosederte Nei til EUs advokat Bent Endresen.

– Energipakke 3 gjør Norge til en del av EUs energiunion

14. jan. 2021

Vitneforklaringen Høyesterett ikke ville høre: «Direktivene i EUs 3. energipakke gjør Norge (gjennom EØS-avtalen) til en del av den europeiske energiunionen», påpeker Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto. Han legger til: «I praksis betyr dette at mer makt over energinettets utvikling og virkemåte overføres til unionsnivået, på bekostning av nasjonale myndigheter.»

- EU-byråene utfordrer suvereniteten

13. jan. 2021

Høyesterett har startet behandlingen av ACER-saken. – EUs «byråfisering» av forvaltningen av saksområder i EØS-avtalen var ukjent da avtalen ble etablert og har skapt en ny og uklar situasjon i forhold til norsk suverenitet, påpekte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i retten.