Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oslo Nei til EU!

Fylkesårsmøtet 2022

Fylkesårsmøtet 2022

Nei til EUs julemarked 2021

Lørdag 4. desember KL 1100 - 1600 Sted: BUL, Teatersalen, Rosenkrantzgate 8

Webinar om arbeidslivspolitikk og EØS

Webinar om arbeidslivspolitikk og EØS Dato: 22. november

SEMINAR: Velger EU falske grønne løsninger for sin klimapolitikk og hva vil skje med den norske vannkrafta?

SEMINAR: Velger EU falske grønne løsninger for sin klimapolitikk og hva vil skje med den norske vannkrafta?

Istikk 2021

LO må endre syn på EØS!

Med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft blir prisen på arbeid dumpet. Uten klare krav til norske lønns- og arbeidsvilkår følger lavere produktivitet, tap av kunnskap og læring samt nedgang i organisasjonsgrad.

Nei til EUs digitale julemarked 2020

Peter Ørebech om ACER-saken

Peter Ørebech, jurist og professor ved Universitetet i Tromsø.

EU

Fredsprosjektet EU ruster opp

Fylkesleders kronikk i Nationen 8. februar 2018

Meld deg inn i Nei til EU!

Året nærmar seg slutten, men det er framleis mogleg å melde seg inn! Kanskje er sjølvråderett stikkordet for årets julegåve?