Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oslo Nei til EU!

Debattmøte: EUs energiunion – dyrere strøm eller grønnere Europa.

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion – dyrere strøm eller grønnere Europa.

Vannkrafta: markedsvare eller fellesgode?

Norsk vannkraft har blitt en vare med rekordhøye priser i Sør- og Vest-Norge. Kontrollen med egen vannkraft ble gitt over til EU av et flertall i Stortinget, med vedtaket om tilknytning til EUs energiunion og ACER (EUs energibyrå)

Det er på tide at regjeringen innrømmer at markedet ikke ivaretar folkets behov for strøm til en akseptabel pris.

Det er mye fokus på kabler og ACER i debatten om høye strømpriser. Men at strøm har blitt en vare som omsettes på børs er det mindre fokus på. Norge er en stor leverandør av energi. Lav strømpris har vært Norges fremste konkurransefortrinn i mange år. Den norske kraftproduksjonen er bygd opp av fellesskapet og tilhører folket.

Ta kontroll over strømmen - ut av Acer

EUs indre marked defineres strømmen som en vare som kan flyte fritt. Ved hjelp av strømbørsene ledes strømmen til det området i EU der prisen er høyest. Dette har gitt rekordhøye strømpriser i Sør-Norge.

Resultatet av LO-kongressen - Hva nå? Åpent møte og medlemsmøte den 7. september kl. 17.30 i Nynorskens hus, (BUL) Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8.

Hvilke vedtak ble gjort om EØS, strøm, arbeidsliv, bemanningsbransjen, jernbanen og annen samferdsel? Og hva gjør vi framover for å følge opp?

‘Ukraina, Europa og EU - Den politiske situasjonen etter Russlands invasjon’.

Oslo Nei til EU arrangerte medlemsmøte med dette tema 8. juni. Det var tre innledere, Oda Andersen Nyborg, daglig leder i Norges Fredsråd, Idar Helle, historiker og utreder i De Facto og Marielle Leraand, antikrigsaktivist. De tre innlederne holdt gode og informative innledninger. De hadde ulike innfallsvinkler og bidro med grundig informasjon om bakgrunnen for at Russland gikk til krig mot Ukraina og om mulige løsninger for å oppnå fred. Det var livlig debatt og mange gode innlegg etter presentasjonene.

FAKTA
Energi og naturressurser

Uttalelse fra Oslo Nei til EU om ACER og strømpriser

Kraftlinjer over fjord og fjell har symbolisert kretsløpet i samholds-Norge. Vi må ta krafta tilbake fra markeds-Norge, før det er for seint.

Fylkesårsmøtet 2022

Fylkesårsmøtet 2022

Nei til EUs julemarked 2021

Lørdag 4. desember KL 1100 - 1600 Sted: BUL, Teatersalen, Rosenkrantzgate 8

Webinar om arbeidslivspolitikk og EØS

Webinar om arbeidslivspolitikk og EØS Dato: 22. november

SEMINAR: Velger EU falske grønne løsninger for sin klimapolitikk og hva vil skje med den norske vannkrafta?

SEMINAR: Velger EU falske grønne løsninger for sin klimapolitikk og hva vil skje med den norske vannkrafta?

Istikk 2021