Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oslo Nei til EU!

Organisasjon

Oslo NtEU avholdt stand på Rødt-dagene 25.-26. mai 2024

I forbindelse med landsmøtet i Rødt arrangerte de det såkalte Folketinget, dvs. åpne Rødt-dager 2024, på DOGA i Oslo den 25. og 26. mai.

UTTALELSE
Energi og naturressurser

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Eva Johanne Heir til minne

Eva døde 21. januar seks dager før hun ville fylt 81 år, etter et langt liv i politikken og innsats i Oslo Nei til EU. 

ÅRSMØTE OG ÅPENT MØTE I OSLO NEI TIL EU 5. MARS 2024 KL. 18.00

Alle medlemmer inviteres til møtene som arrangeres på P-hotellet i Grensen 19, Oslo. Det blir bespisning fra 17.30. Årsmøtet begynner kl. 19.00. Tema for det åpne møtet er ACER og EUs fjerde energipakke. Innleder blir Helga Hustveit, rådgiver i Nei til EU.

Organisasjon

Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.

Forslag til endringer i offentlighetslova m.m. - innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter.

Fylkesstyret samarbeidet på e-post i sommer og laget høringssvar som ble sendt inn innen fristen fra Justisdepartementet som var 5. juli. Oslo Nei til EUs høringssvar under.

UTTALELSE
Energi og naturressurser

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

Organisasjon

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede. 

Arbeidsliv og faglig politikk

Trondheimskonferansen 27.-29.1.2023 på Scandic Lerkendal

Lill Fanny Sæther, Johan Petter Andresen og Dag Hagen Berg deltok fra Oslo Nei til EU. Deltagerne skrev en rapport. Dette er et utdrag av rapporten. 

Organisasjon

NtEUs Landsmøte 11.-13.11. Clarion Oslo Airport, Gardermoen.  

Oslo Nei til EU deltok med full delegasjon på landsmøtet, dvs. 7 delegater: Delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen. Delegater, Lill Fanny Sæther, Berit Hein Moen, Vilde Dalen Andresen, Dag H. Berg, Paul F. Dietrichson og Arnfinn Schjalm. Delegasjonen besto av både nye og erfarne delegater og fungerte veldig bra, det var god stemning og samarbeidet gikk veldig fint. 

Debattmøte: EUs energiunion – dyrere strøm eller grønnere Europa.

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion – dyrere strøm eller grønnere Europa.

Vannkrafta: markedsvare eller fellesgode?

Norsk vannkraft har blitt en vare med rekordhøye priser i Sør- og Vest-Norge. Kontrollen med egen vannkraft ble gitt over til EU av et flertall i Stortinget, med vedtaket om tilknytning til EUs energiunion og ACER (EUs energibyrå)