Valg 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september 2023

Les mer om Nei til EUs aktivitet i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Les og last ned materiellet vi har laget til valgkampen.

Last ned materiellet vårt

Fra kunnskapsbanken

Nei til EUs folkestyreutvalg utreder ulike sider ved EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Notatet er skrevet av Fanny Voldnes, statsautorisert revisor og spesialrådgiver i Kommunekonsult og Fagforbundet, samt Morten Harper, jurist og utredningsleder i Nei til EU. Forfatterne gir en bredere fremstilling av folkestyret både nasjonalt og lokalt, som danner en kontekst for drøftingene av EØS-avtalens innhold og konsekvenser. 

RELATERT

Les om andre temaer i Kunnskapsbank

ACER-søksmålet i Høyesterett

27. juni 2023

Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. 

EØS og kommunen din

26. juni 2023

Når en kommune setter renhold eller renovasjon ut på åpent anbud, eller ikke kjøper poteter fra det lokale landbruket, er det ofte EØS-regler som er begrunnelsen. I EØS-avtalen finnes det likevel et handlingsrom som kommuner flest bruker lite.

Norsk folkestyre innenfor EØS

13. juni 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 1 2023.