Landsmøte 2024

30 år siden folket sa nei – folket sier fortsatt et rungende nei til EU.

Nei til EUs landsmøte blir avholdt 8.–10. november 2024 på Hamar.

Program

Kommer senere 

Sakspapirer

Kommer senere

Framdriftsplan og frister

Nei til EUs landsmøte skal behandle en rekke saker for organisasjonen. Sakene skal forberedes av ulike komiteer nedsatt av styret. Det er viktig at fylkeslagene får mulighet til å delta og gi innspill under utarbeidelsen av sakene. Slik sikrer vi ryddige og demokratiske prosesser i organisasjonen. 

Framdriftsplanen nedenfor viser viktige datoer og frister fram mot landsmøtet, som fylkeslagene kan bruke for å komme med innspill. 

Framdriftsplan 

30.‒31. august Styremøtet setter ned uttalelseskomité, vedtar tema for uttalelser og forslag til program og kommer med innspill til arbeidsplanen. 

3. september Første innkalling sendes ut 

6. september Utkast til arbeidsplanen sendes ut på høring (andre innspillsrunde) 

4. oktober Påmeldingsfrist til landsmøtet 

6. oktober Høringsfrist på utkast til arbeidsplanen 

11. oktober Frist for endringsforslag til vedtektene; frist for innsending av forslag som ønskes behandlet av styret.  

19. oktober Styret innstiller på forslagene fra komiteene 

25. oktober Siste frist for utsending av sakspapirer 

8.‒10. november Landsmøte! 

Komiteoversikt 

Har du innspill til noen av komiteene kan du sende inn det til komiteens sekretær. 

Arbeidsplankomiteen 
Sekretær: Morten Harper, morten.harper@neitileu.no 

Valgkomiteen 
Sekretær: Karl-Sverre Holdal, karl-sverre.holdal@neitileu.no 

Budsjettkomiteen 
Sekretær: Kjell Arnestad, kjell.arnestad@neitileu.no 

Uttalelseskomiteen 
Sekretær: Helga Hustveit, helga.hustveit@neitileu.no 

Vedtektskomiteen 
Sekretær: Katarina Rosø, katarina.rosoe@neitileu.no 

Praktisk informasjon

Kommer senere

Gå til kalenderoppføringen

Stort bilde i toppen: (Foto: Eivind Formoe)

Flere saker om landsmøtet:

Les om andre temaer i Kunnskapsbank

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.