Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Rogaland Nei til EU!

Helse og velferd

Eline Ødegård Prestbakk holdt appell på 8. mars i Sandnes

Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, ble feiret i Sandnes på Hotell Residence, og Rogaland Nei til EUs Eline Ødegård Prestbakk holdt appell.

Årsmøtedokumenter 2024

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 3. februar 10:30-15:30 i Folkets hus i Sandnes.

Årsmøtedokumenter 2024 - Sandnes, Klepp og Time Nei til EU

Sandnes, Klepp og Time Nei til EU avholder årsmøte 26. februar 2024 kl. 18.00 – i Folkets Hus Sandnes. Fullstendig innkalling og årsmelding kan lastes ned her.

PRESSEMELDING
Organisasjon

Vedsalg og medlemstilbud

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Rogaland Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, eller om du trenger ved og vil støtte oss i vårt arbeid i Rogaland Nei til EU

ESA må holde fingrene vekk fra arbeidsmiljøloven!

I forbindelse med fanemarkeringen - "Forsvar FASTE ansettelser" som ble arrangert av LO i Stavanger og omegn den 20. september holdt leder i Rogaland Nei til EU, Amina Ødegaard Prestbakk en appell.

Vindkraft er den minst effektive energiforma og gir størst skadar på naturen

Me kan ikkje overlata til EU å styra norsk energipolitikk. Regjeringa bør i staden følgja opp tiltaka som er foreslått av alternativ energikommisjon.

Sandnes Klepp og Time Nei til EU er opprettet som nytt lokallag.

På årsmøtet i lokallagene nylig ble Sandnes Klepp og Time Nei til EU opprettet som nytt lokallag.

Hvem har egentlig makta i Norge, og hvordan? 

Hvorfor fører vekslende regjeringer en poiitikk som er gunstig for visse folk eller grupper og ugunstig for andre og der regjeringsskifte, fra «blått» til «rødt», ikke fører til at den politiske kursen blir endret? 

Strømprisappell i Stavanger

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Årsmøtedokumenter 2023

Rogaland Nei til EU holder årsmøtet sitt lørdag 18. Februar på Folkets hus Sandnes, Kirkegata 1, Sandnes, kl. 10:30-15:00 inkludert middag.

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Orientering 1-2023

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2023

Studiekurs om EU og energipolitikk og andre EU/EØS-relaterte temaer

Rogaland Nei til EU kjører 4 ulike studiekurs/møter utover høsten. Temaer er EU og energipolitikk, arbeidsliv, demokrati og EØS/handelsavtaler.