Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Rogaland Nei til EU!

Studiekurs om EU og energipolitikk og andre EU/EØS-relaterte temaer

Rogaland Nei til EU kjører 4 ulike studiekurs/møter utover høsten. Temaer er EU og energipolitikk, arbeidsliv, demokrati og EØS/handelsavtaler.

PRESSEMELDING
Organisasjon

Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER

Amina Ødegaard Prestbakk ble gjenvalgt på årsmøtet i Rogaland Nei til EU den 12. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Årsmøtedokumenter 2022

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 12. februar kl. 11.00-14.00 på Quality Hotel Residence, Sandnes

Årsmøtedokumenter 2021 Sandnes Nei til EU

Sandnes Nei til EU avholder årsmøte 26 oktober 2021 kl. 18.00 – i SI hytta, Melsheiveien 116, Melshei

INNLEGG
EØS

Tøv om EØS-avtalen og fiskerieksporten

Det er ikkje grenser for kva bløffar og påstandar EØS-tilhengarar kan komma med. I siste nummer av Fiskeribladet hevdar stortingsmann Skjelstad (V) at EØS er avgjerande for fiskerieksporten. Veit han ikkje at fiskerieksporten er regulert av handelsavtalen frå 1973, herunder «fiskeribrevet»?

UTTALELSE
Fiskeri

EU på røvartokt til Svalbard

EU har tatt seg rett til å fordela fiskekvotar i Svalbard-sona. Dei har fastsett kvotar både for eigne medlemsland og for Storbritannia, som ikkje lenger er medlem i EU.

UTTALELSE
EØS

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.

Amina Ødegaard Prestbakk er valgt til ny leder i Rogaland Nei til EU

Årsmøtedokumenter 2021

Årsmøtedokumenter til fylkesårsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 20. mars kl. 11.30. Årsmøtet avholdes digitalt i Microsoft Teams. Påmelding innen torsdag 18. mars til Leiv Olsen på epostadressen leolsen@online.no.

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Orientering nummer 1/2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

INNLEGG

Retten skal avgjera: braut Stortinget Grunnloven med ACER-vedtaket? 

Nei til EU fekk Høgsteretts støtte for at Stortingets vedtak om å legga Norge under ACER kan prøvast for retten. Det betyr at realitetsbehandlinga av stortingsvedtaket vil begynna i Oslo tingrett ein gong seinare i år.

Figgens store sønn Tron Håland er død 72 år gammel

Tron startet sin karriere i Hæren. Tilbake på Figgen begynte han å kjøre buss og taxi og har gjort det frem til de siste par år da han måtte trappe ned pga. hjerteproblemer.