ESA må holde fingrene vekk fra arbeidsmiljøloven!

I forbindelse med fanemarkeringen - "Forsvar FASTE ansettelser" som ble arrangert av LO i Stavanger og omegn den 20. september holdt leder i Rogaland Nei til EU, Amina Ødegaard Prestbakk en appell.

Amina Ødegaard Prestbakk fylkesleder i Rogaland Nei til EU, 27 år i arbeidslivet.

Amina Ødegård Prestbakk.jpg
Amina Ødegaard Prestbakk, fylkesleder Rogaland Nei til EU

"Klar melding til ESA — held dokker unna, her bestemmer me!

Jeg vil slå fast at EØS-medlemskapen har ført til sosial dumping, og det må me stoppa.

Den nasjonale suvereniteten:

Kva somt trengst av tiltak her til lands, veit me best sjølv. Det er me som har skoen på og veit kor den trykker. Vil ESA diktera oss, viser dei forakt for folkestyret og for folkefleirtalet, som to gonger har stemt NEI til å bli styrt frå Brussel

Regjeringa må stå fast og avvisa ESAs krav.

Nyttar det ikkje, må me ut av EØS.

Forsvar innleieforbudet mot ESA!

Forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer på byggeplasser i østlands-området trådte nylig i kraft. Fellesforbundet og LO fikk endelig gjennomslag for et gammelt krav. Forbudet er et viktig tiltak mot sosial dumping i bygg og anlegg.

Nei til EU sa: 11. aug. 2023

EØS Arbeidsliv og faglig politikk

30 bemanningsselskaper prøvde å stoppe lovendringa. Selskapene mener at den nye forskriften til Arbeidsmiljøloven er i strid med EØS-avtalen. De tapte i Oslo tingrett. Men EØS-tilsynet ESA støtter bemanningsselskapene. Også ESA mener lovendringa kan være i strid med vikarbyrådirektivet og tjenestefriheten i EØS. Noen uker etter dommen i tingretten, sendte ESA et formelt åpningsbrev til Norge. Dette er første trinn i en formell sak om traktatbrudd.

«ESA mener at restriksjonene som Norge har innført, ikke kan begrunnes ut fra allmenne interesser, siden målsettingen er i strid med det todelte målet i vikarbyrådirektivet om å beskytte vikarer og sørge for fleksibilitet i arbeidslivet», heter det i brevet.

Bemanningsselskapene ble dermed inspirert til å anke dommen. EØS-avtalen har forrang over norsk lov. Vil retten da opprettholde kjennelsen fra tingretten og satse på at ESA gir seg?

Regjeringa må svare på brevet fra ESA i høst. Det springende punktet blir om regjeringa vil stå på sitt, eller om den prøver å lage «tilpasninger» i loven for å komme ESA i møte. I så fall bryter regjeringa et av de få valgløftene den faktisk har innfridd.

Vi må si klart ifra: ESA skal holde fingrene vekk fra arbeidsmiljøloven"!

Takk.