Hvorfor bli medlem i Nei til EU?

Vil du bidra i kampen for folkestyre, solidaritet og miljø? Medlemmene er Nei til EUs største styrke. Med over 18 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde når vi sier nei til norsk EU-medlemskap, og vi blir hørt.

Nei til EU jobber med informasjonsarbeid og sprer kunnskap om EUs politikk og Norges tilknytning til EU. Vi er vaktbikkjer som følger med på nytt lovverk i EU, bygger allianser og driver med politisk påvirkningsarbeid overfor folkevalgte. Nei til EU ønsker å erstatte EØS-avtalen med en moderne handelsavtale som bevarer folkestyret i Norge.

Vi jobber for at Norge fortsatt skal ha en fri og selvstendig rolle i internasjonal politikk. At grunnleggende demokratiske verdier og rettigheter blir ivaretatt og at våre naturressurser blir forvaltet av norske myndigheter og institusjoner.

Vi vil ha folkestyre der folk deltar og politikere står til ansvar for velgerne.

Nei til EU er en demokratisk og tverrpolitisk organisasjon. Vi har vunnet fram i to folkeavstemninger om EU-medlemskap, og vi står på flertallets side når vi sier nei til EU. Som medlem har du en stemme i organisasjonen og kan bidra til å forme politikken. Det er gjennom aktiviteten til medlemmer og tillitsvalgte vi blir synlige og er en pådriver i kampen for folkestyre, solidaritet og miljø.

Hva får du?

  • Det viktigste du får som medlem er mulighet til å påvirke, lære og til å utfordre makta.
  • Du får muligheten til å bli aktiv i et lokallag eller fylkeslag og delta på lokale og sentrale arrangementer. Informasjon om hvem som er aktive i ditt fylke finner du på våre nettsider.
  • Ukentlig nyhetsbrev på e-post med det siste om hva vi jobber med.

 

Hva bidrar du med?

  • Medlemskontingenten gjør at vi er i stand til å tilby grundig og gjennomdokumentert argumentasjon mot norsk medlemskap i EU. Dette arbeidet er et svært viktig bidrag til at vi nå har hatt nei-flertall på meningsmålingene i over ti år.
  • Gjennom arrangementer og artikler får du kunnskapen du trenger for å snakke om EU-politikk over en kaffekopp, og slik deles kunnskapen.
  • At vi sammen får en sterk stemme. Nei til EU er en stor organisasjon og vi stiller ikke krav alene, men med 20 000 medlemmer i ryggen. Ved å være medlem, støtter du Nei til EU på den mest effektive måten ved både å sikre økonomien og påvirkningskrafta til neisaken.

 

Om Nei til EU

Nei til EU er en grasrotorganisasjon med over 18 000 medlemmer. Vi kjemper mot at Norge skal bli medlem av EU, og mot flytting av politisk makt fra Norge til EU, både gjennom vårt EØS-medlemskap og andre avtaler. Våre viktigste argumenter er demokrati, internasjonal solidaritet, handlefrihet og klima og miljø.

Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Vi har en aktiv organisasjon i alle landets fylker som arrangerer møter og konferanser. Prosessene i Nei til EU er demokratiske, med landsmøtet som høyeste organ. Alle som er medlemmer kan ta del i organisasjonsdemokratiet.

Ofte stilte spørsmål om medlemskap

Hvor mye koster et medlemskap i Nei til EU? 

Hovedmedlemskap koster 200 kr første året, 435 kr påfølgende år.

Husstandsmedlemskap koster 150 kr første året, og 260 kr påfølgende år. Husstandsmedlemskap er for deg som allerede har et hovedmedlem i husstanden. 

Har dere rabatt?

Vi har dessverre ikke rabatt på medlemskap. Heldigvis er prisen for medlemskap kun 435,- per år, som tilsvarer mindre enn en kaffekopp på kafé i måneden.

Jeg har flyttet! Hvordan endrer jeg adresse?

Vi bistår med å oppdatere opplysninger om ditt medlemskap. Har du flyttet er det bare å sende en e-post til medlem@neitileu.no, så oppdaterer vi medlemskapet ditt. Du kan også gjøre det på Din side i medlemsregisteret.

Hvordan melder jeg meg ut?

Har du funnet ut at du skal melde deg ut av Nei til EU, bistår vi med det. Send en e-post til medlem@neitileu.no, så sletter vi medlemskapet. Du får en bekreftelse på e-post om at medlemskapet er fjernet. Det er også når som helst mulig å melde seg inn igjen ved en senere anledning.

RELATERT

Les om andre temaer i Kunnskapsbank

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

300 nye medlemmer til Nei til EU de siste dagene.

08. nov. 2022

Mens ankesaken i ACER-saken har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett, har Nei til EU hatt en formidabel medlemstilstrømning.

Fylkeslederne debatterer stortingsvalgkampanjen

12. april 2021

Fredag 16. april møtes fylkeslederne til møte på nett for å snakke om planene for Nei til EU i stortingsvalgkampen.

Medlemmene strømmer til Nei til EU

19. mars 2021

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

11. mars 2021

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

Brett opp ermene! 

09. mars 2021

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.