Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Sogn og Fjordane Nei til EU!

Siste saker fra Sogn og fjordane

Se ferdige arrangementer

INNLEGG

Folket skal eige krafta

Stortinget må avvise at Noreg sluttar seg til Acer, skriv Jostein Hansen og Asbjørn Geithus frå Gloppen Nei til EU.