Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

8.9.2021 EØS - Påstandar utan dokumentasjon.

EØS-avtalen har komt for fullt på dagsorden, det er alle me i Nei til EU glade for. Det gjer saka vår aktuell, og det får fleire til å engasjera seg. I den samanhengen er det verdt å merka seg følgjande:

7.9.2021 Usant om EU og EØS

EU- og EØS-tilhengjarar tyr igjen til skremselspropaganda og usanningar, dei fryktar eit nytt storting med auka motstand av både EU-medlemskap og EØS-avtalen. Som aktiv i Nei til EU helsar eg ein debatt velkomen, ingen ting er betre enn at det vert stilt spørsmål ved EØS-avtalen, men då er det viktig å halda seg til fakta. (innlegget fikk ikkje plass i Klassekampen)

Valmøte i Bergen 30. august 2021

Debattmøte i regi av Hordaland Nei til EU fann stad 30. august på Scandic Bergen City. Det var nyttig, informativt og interessant.

Alver Nei til EU igang med valgkampen

Stand i Knarvik senter 14. august

Stortingskandidatenes syn på EU-spørsmål

Dette finner du også i medlemsbrev nr 2 - 2021. Men her tenker vi også å få med kandidatenes utfyllende kommentarer til svarene du finner i medlemsbrevet, samt svar fra kandidater som svarte etter at medlemsbrevet gikk i trykken.

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU juni 2021

Dokumenter til årsmøtet i Alver Nei til EU Mandag 21. juni

Her finner du dokumenter til årsmøtet. Siden vil bli oppdatert etter hvert som det kommer nytt materiale. Selve innkallingen finner du under overskriften Årsmøte Alver Nei til EU

Referat fra årsmøte Hordaland Nei til EU 2021

Årsmøte i Hordaland Nei til EU fann stad torsdag 18. mars. Møtet var digitalt. Dokumenta vedteke på årsmøtet finn du ved å klikka på lenkja i kvart punkt. Alle medlemmer var velkomne til å delta. Årsmøtet var det første digitale i historia! Protokoll frå møtet med fleire detaljar kjem seinast 23. mars

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU mars 2021

Toril Mongstad og Gunnar Rutle - intervju på Kanal 10

Hordaland Nei til EU ved nestleder Toril Mongstad og leder Gunnar Rutle ble 27. januar intervjuet av Marita Moltu på Kanal 10. Saker som ble tatt opp var EU, EØS, brexit og energidirektivet. Du kan se intervjuet her

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU desember 2020

Hordaland NtEU deltar i digitalt landsmøte 2020

Nei til EU held sitt landsmøte 2020 den 6. og 7. november. Delegasjonen frå Hordaland deltek digitalt; som også alle andre fylke. Hordalandsdelegasjonen er samla på eit hotell i Bergen.