Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Siste saker fra Hordaland

Bergen Nei til EU protesterte mot EUs jernbanebyrå og jernbanepakke 4

Bergen Nei til EU sto på stand torsdag 11. oktober og støttet opp om aksjonen som Norsk Lokomotivmannsforbund m.fl. holdt i Oslo. Vi sto på stand ved Nonneseter bybanestopp og delte ut flygeblad om jernbanedirektivet og jernbanepakke 4.

Tirsdag 09. okt. 2018 kl. 18:00 - 20:00 Innbyggerservice, Kaigaten 4, Bergen. Møterom Fana.

Korleis fungerer EU? Ope møte om EU sine styrande organ, byrå og formelle og uformelle maktstrukturar.

Bergen og Hordaland Nei til EU inviterer til møte tirsdag 9. oktober kl 18.00-20.00 på Innbyggerservice, Kaigaten 4 i Bergen. Møtet er ope for alle.

Vellykket faglig seminar i Bergen 11. september

Hordaland Nei til EU, sammen med Jernbaneforbundet, Fellesorganisasjonen og EL og IT, inviterte til ope seminar i Rådhuskantina i Bergen 11. september 2018

Hordaland Nei til EU - Protokoll og vedtak fra årsmøtet 2. mars 2018

Park Hotell Vossevangen. Møtet starta kl 18.00 og vart heva kl 20.30

Tirsdag 11. sep. 2018 kl. 14:30 Rådhuskantina, Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10.

Faglig seminar om demokrati, folkestyret og de nye EU-byråene: Jernbanebyrået og Arbeidsmarkedsbyrået

Vi inviterer til stort seminar tirsdag 11. september 2018 kl. 14.30, i Rådhuskantina, Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10.

Bergen Nei til EU på 1. mai 2018

Bergen Nei til EU deltok på 1. mai i Bergen med parola "Nei til Acer - Ja til råderett over kraften vår".

Årsmøte i Bergen Nei til EU 2018

Tor Sander ble valgt til ny leder da Bergen Nei til EU avholdt sitt årsmøte 5. april på Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER

Askøy Nei til EU har på årsmøtet 1. mars 2018 vedtatt følgende uttalelse: Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER.

ARRANGEMENT
Torsdag 05. april 2018 kl. 18:00 - 20:30 Bergen, Kaigaten 4, møterom Fana

Årsmøte i Bergen Nei til EU

Bergen Nei til EU ønsker velkommen til årsmøte 5. april 2018 kl. 18.00 i Kaigaten 4, møterom Fana.

ARRANGEMENT
Tirsdag 13. mars 2018 kl. 18:00 - 20:30 Bergen kommune innbyggerservice, Møterom ytrebygda, Kaigaten 4

Studiemøte 3 Hordaland

Helse - brutte løfter

Flott seminar om EUs energiunion i Bergen 21. februar 2018

Hordaland Nei til EU, Fagforbundet i Hordaland, FO i Hordaland og Vestnorsk Transportarbeiderforening arrangerte et faglig seminar om EUs energiunion – ACER. Det ble et flott seminar som belyste energiunionen fra flere synsvinkler. Noen av powerpointpresentasjonene til innlederne kan du finne nedenfor.

ARRANGEMENT
Fredag 02. mars 2018 kl. 18:00 - Lørdag 03. mars 2018 kl. 15:00 Park Hotel Voss

Årsmøte 2018 2. mars 18.00-20.00 og årsmøteseminar 3.mars 11.00-15.00

Årsmøtet med etterfølgende seminar blir i år på Park Hotel Voss. Årsmøte fredag kveld og seminar lørdag.