Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Siste saker fra Hordaland

Se ferdige arrangementer

Mandag 30. aug. 2021 kl. 17:30 - 20:30 Scandic City Hotell Bergen, Håkonsgaten 2, Bergen

Valgmøte om EU og EØS

Den 30. august inviterer vi til åpent møte med representanter fra noen av de partiene som stiller til valg 13. september. Vi har valgt å invitere de partiene som i dag er representerte på Stortinget, i alt 9 parti.

Stortingskandidatenes syn på EU-spørsmål

Dette finner du også i medlemsbrev nr 2 - 2021. Men her tenker vi også å få med kandidatenes utfyllende kommentarer til svarene du finner i medlemsbrevet, samt svar fra kandidater som svarte etter at medlemsbrevet gikk i trykken.

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU juni 2021

Dokumenter til årsmøtet i Alver Nei til EU Mandag 21. juni

Her finner du dokumenter til årsmøtet. Siden vil bli oppdatert etter hvert som det kommer nytt materiale. Selve innkallingen finner du under overskriften Årsmøte Alver Nei til EU

Referat fra årsmøte Hordaland Nei til EU 2021

Årsmøte i Hordaland Nei til EU fann stad torsdag 18. mars. Møtet var digitalt. Dokumenta vedteke på årsmøtet finn du ved å klikka på lenkja i kvart punkt. Alle medlemmer var velkomne til å delta. Årsmøtet var det første digitale i historia! Protokoll frå møtet med fleire detaljar kjem seinast 23. mars

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU mars 2021

Toril Mongstad og Gunnar Rutle - intervju på Kanal 10

Hordaland Nei til EU ved nestleder Toril Mongstad og leder Gunnar Rutle ble 27. januar intervjuet av Marita Moltu på Kanal 10. Saker som ble tatt opp var EU, EØS, brexit og energidirektivet. Du kan se intervjuet her

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU desember 2020

Hordaland NtEU deltar i digitalt landsmøte 2020

Nei til EU held sitt landsmøte 2020 den 6. og 7. november. Delegasjonen frå Hordaland deltek digitalt; som også alle andre fylke. Hordalandsdelegasjonen er samla på eit hotell i Bergen. 

Protokoll fra årsmøte i Alver Nei til EU 25.08.2020

Protokoll frå årsmøte i Alver Nei til EU 25.08.2020 Start 18.00 I Kantina Nordhordlandshallen, Knarvik

EØS-avtalen stoppet Norsk Medisinaldepot

Konsekvensen av det var dårligere nasjonal kontroll over medisiner og dårligere beredskap. Nestleder i Hordaland Nei til EU, Toril Mongstad, sier litt om dette.

EU i koronaens tid

Hvordan har EU taklet koronakrisa. Oddvar Skre (styremedlem i Hordaland Nei til EU) og Toril Mongstad (nestleder i Hordaland Nei til EU) samtaler om dette. Toril har fått uriasposten som støttespiller for EU.