Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Siste saker fra Hordaland

Fredag 15. feb. 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen

Årsmøte 2019 i Hordaland NtEU vert 15. februar

Hordaland Nei til EU held sitt årsmøte 2019 fredag 15. februar i Bergen. Dagen etter vert det seminar. Som vanleg er enkeltmedlemmer velkomne og det vert årsmøtemiddag og overnatting til sterkt redusert pris.

ARRANGEMENT
Torsdag 29. nov. 2018 kl. 18:00 - 20:00 Innbyggerservice, Kaigt. 4, Bergen. Møterom Fana

Eit liv utan EØS-avtalen? NtEUs nestleiar Idar Helle innleiar om alternativ til EØS-avtalen

Nei til EUs nestleiar Idar Helle innleiar om kva alternativ me har til EØS-avtalen. Og det vert høve til spørsmål og diskusjon.

Hordaland deltok på Nei til EUs landsmøte 2018

Godt og interessant landsmøte, sier fylkesleder Gunnar Rutle

Nei til EUs landsmøte 2018 i Sarpsborg

Hordaland Nei til EU deltok med full delegasjon på Nei til EU sitt landsmøte i Sarpsborg 9. - 11. november 2018.

ARRANGEMENT
Onsdag 07. nov. 2018 kl. 18:00 - 20:00 Innbyggerservice, Kaigaten 4, Bergen, møterom Fana.

Demokratiets vilkår under EU/EØS. Maktfordelingsprinsippet og folkestyret i fare

Bergen og Hordaland Nei til EU inviterer til studiemøte onsdag 7. november kl 18.00-20.00 på Innbyggerservice, Kaigaten 4 i Bergen, møterom Fana. Møtet er ope for alle.

Bergen Nei til EU protesterte mot EUs jernbanebyrå og jernbanepakke 4

Bergen Nei til EU sto på stand torsdag 11. oktober og støttet opp om aksjonen som Norsk Lokomotivmannsforbund m.fl. holdt i Oslo. Vi sto på stand ved Nonneseter bybanestopp og delte ut flygeblad om jernbanedirektivet og jernbanepakke 4.

Tirsdag 09. okt. 2018 kl. 18:00 - 20:00 Innbyggerservice, Kaigaten 4, Bergen. Møterom Fana.

Korleis fungerer EU? Ope møte om EU sine styrande organ, byrå og formelle og uformelle maktstrukturar.

Bergen og Hordaland Nei til EU inviterer til møte tirsdag 9. oktober kl 18.00-20.00 på Innbyggerservice, Kaigaten 4 i Bergen. Møtet er ope for alle.

Vellykket faglig seminar i Bergen 11. september

Hordaland Nei til EU, sammen med Jernbaneforbundet, Fellesorganisasjonen og EL og IT, inviterte til ope seminar i Rådhuskantina i Bergen 11. september 2018

Hordaland Nei til EU - Protokoll og vedtak fra årsmøtet 2. mars 2018

Park Hotell Vossevangen. Møtet starta kl 18.00 og vart heva kl 20.30

Tirsdag 11. sep. 2018 kl. 14:30 Rådhuskantina, Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10.

Faglig seminar om demokrati, folkestyret og de nye EU-byråene: Jernbanebyrået og Arbeidsmarkedsbyrået

Vi inviterer til stort seminar tirsdag 11. september 2018 kl. 14.30, i Rådhuskantina, Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10.

Bergen Nei til EU på 1. mai 2018

Bergen Nei til EU deltok på 1. mai i Bergen med parola "Nei til Acer - Ja til råderett over kraften vår".

Årsmøte i Bergen Nei til EU 2018

Tor Sander ble valgt til ny leder da Bergen Nei til EU avholdt sitt årsmøte 5. april på Innbyggerservice, Kaigaten 4.