Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Siste saker fra Hordaland

Årsmøte i Bergen Nei til EU 4. mars 2018

Årsmøtet i Bergen Nei til EU var svært vellykket. Mer info om møtet kommer. Her vil vi bare legge ut innledningen som Helene Bank fra For Velferdsstaten holdt om EU sin rolle når det gjelder privatisering av offentlig virksomhet

Flott seminar om EUs energiunion i Bergen 21. februar 2018

Hordaland Nei til EU, Fagforbundet i Hordaland, FO i Hordaland og Vestnorsk Transportarbeiderforening arrangerte et faglig seminar om EUs energiunion – ACER. Det ble et flott seminar som belyste energiunionen fra flere synsvinkler. Noen av powerpointpresentasjonene til innlederne kan du finne nedenfor.

Vestlandsopprop mot Norsk tilknytning til ACER, Energiunionen i EU. Støtt oppropet du og!

Dette er et flott initiativ fra LO i Indre Hardanger som vi oppfordrer alle organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte. Det er både et Vestlandsopprop og en markering i Odda 15. februar. Merk at all støtte til oppropet vil bli overlevert til LO sitt representantskapsmøte og Energi- og miljøkomiteen i Stortinget den 27. februar. så støtte må helst være sendt til LO i Indre Hardanger innen 26. Februar

Studiesirkel våren 2018

Vi fortsetter med en ny studiesirkel etter den vellykkede sirkelen vi hadde vi høst. Siste møte i høstens studiesirkel var 6. desember, og vi starter opp igjen 8. januar.