Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Mandag 06. des. 2021 kl. 18:00 - 20:30 Rasmus Meyers alle 5, Bergen (Blindeforbundet sine lokale)

Hordaland Nei til EU inviterer til nytt studiemøte

John Dale held fram med si interessante innleiing om folkestyre og demokrati under EØS-avtalen. Det demokratiske underskotet i EU kan forklarast i korleis EU er bygd opp, dei ulike traktatane og kva visjon EU har for overnasjonalitet innafor unionen.

24.11.2021 EØS-avtalen – meir til skade enn til gagn.

Tilhengjarar av EØS-avtalen har over mange tiår repetert påstanden om tap av arbeidsplassar og marknad dersom me tuklar med avtalen. Dei framstiller avtalen som  kritisk viktig, ja nærast som eit vera – ikkje vera for oss som nasjon. Desse påstandane har aldri vore dokumentere, ikkje i 1972, ikkje i 1994 og heller ikkje no.

Studiearbeidet er i gang!

Etter ein lang pause starta fylkeslaget opp studiearbeidet med ein interessant møtekveld 11. november 2021. 26 personar møtte for å høyra John Dale si særs interessante og topp aktuelle innleiing om folkestyre, demokrati og handlefridom (eller mangel på den) innafor EØS-avtalen sine rammer.

11.11.2021 Folkestyret må inn som eit sentralt argument i EØS-diskusjonen

Takk for oppdraget eg - John Dale - fekk til dette møtet ! Mitt viktigaste poeng, som eg i komande innlegg argumenterer for, er at folkestyret må inn som eit sentralt argument i EØS-diskusjonen, bli mindre generelt og langt meir presist. Det argumentet må me også lykkast med for å bli kvitt EØS-avtalen

8.11.2021 Vi kan lære av Sveits i kampen mot sosial dumping

Sveits som også er en del av EUs felles arbeidsmarked, regulerer sitt arbeidsmarked for arbeidstakere fra EU/EØS-området på en helt annen måte enn det Norge gjør. Vi mener Norge kan lære av Sveits sine tiltak mot sosial dumping og deres sysselsettingspolitikk.

19.10.2021 Om å møta seg sjølv – eller EØS-avtalen – i døra.

Regjeringa har vore i sving i ei veke. I valkampen lovde Støre at han, i løpet av dei første 100 dagane som statsminister, ville innføra ein norsk arbeidslivsmodell etter mønster frå Telemarksmodellen, Skiensmodellen, Oslomodellen m.fl. – alle modellar for kamp mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og manglande orden i arbeidslivet.

12.10.2021 Regjeringsforhandlingar kan føra til så mangt – me må følgja med!

Før valet gjorde Nei til EU ei grundig utspørjing av stortingskandidatar for dei ulike partia. Du kan framleis finna dei detaljerte svara på NtEU si heimeside, og det kan vera nyttig å friska opp resultatet av denne utspørjinga

8.9.2021 Kven har definisjonsmakt i diskusjonen om EU og EØS-avtalen? Ein polemikk mot Bergens Tidende

Eg skreiv eit lesarbrev som svar og kommentar på Kjetil Malkenes Hovland sin artikkel i BT, 19.9.21, Syv spørsmål og svar om høye strømpriser. Innlegget vart ikkje godteke, BT hevda at det ikkje passerte faktasjekken. Eg bad dei dokumentera konkret kva som ikkje var fakta i det eg skreiv. Dei svarte meg, men det konkrete i høve til fakta – ikkje fakta hoppa dei galant over. Dei meinte at det ikkje kunne førast bevis for at tilknyting til EUs energipakkar og ACER førte til høgare straumprisar. Me veit at dei som ønskjer EØS-avtalen til evig tid kjem med mange påstandar og dei kjem med skrekk-scenario, som at utan EØS vil me tapa fleire hundre tusen arbeidsplassar.

Styreseminar i Hordaland Nei til EU

Etter lange tider utan fysiske styremøte, samla fylkesstyret seg til seminar 17. og 18. september. Dei fleste i styret møtte, inkludert fleire av vararepresentantane, og i tillegg hadde me besøk frå staben sentralt, Lisa Wensberg og Sindre Humberset. Douglas Ferguson, tidlegare leiar i Bergen Nei til EU, heldt og eit interessant foredrag om Brexit,

8.9.2021 EØS - Påstandar utan dokumentasjon.

EØS-avtalen har komt for fullt på dagsorden, det er alle me i Nei til EU glade for. Det gjer saka vår aktuell, og det får fleire til å engasjera seg. I den samanhengen er det verdt å merka seg følgjande:

7.9.2021 Usant om EU og EØS

EU- og EØS-tilhengjarar tyr igjen til skremselspropaganda og usanningar, dei fryktar eit nytt storting med auka motstand av både EU-medlemskap og EØS-avtalen. Som aktiv i Nei til EU helsar eg ein debatt velkomen, ingen ting er betre enn at det vert stilt spørsmål ved EØS-avtalen, men då er det viktig å halda seg til fakta. (innlegget fikk ikkje plass i Klassekampen)

Valmøte i Bergen 30. august 2021

Debattmøte i regi av Hordaland Nei til EU fann stad 30. august på Scandic Bergen City. Det var nyttig, informativt og interessant.