Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

EØS-midlene

Hordaland Nei til EU har tradisjon for å ta med "Politisk kvarter" på sine styremøter. Dette er ein artikkel basert på eit slikt innslag.

Kritikk av NRK

fylkesleiar Toril Mongstad har reagert på oppslag på NRK i samband med presentasjon av EØS-rapporten

Det har vært årsmøte i Hordaland Nei til EU 15. mars 2024, og seminar 16. mars

Hordaland Nei til EU hadde årsmøte 15. mars 2024 på hotell Scandic Ørnen i Bergen sentrum, og seminar dagen etter. Det var godt frammøte.. Etter årsmøtet var det felles middag og hyggeleg samver.

Unionistane stadfester det nei-folket alltid har sagt

Ja-folket, unionistane, er nervøse. Dei er redde for kva som kan skje dersom norske styresmakter vel å ikkje godta alt som kjem frå Den europeiske unionen. Dei er urolege for kva straff EU kan påføra oss om me ønskjer å satsa på norsk landbruk ved å føra ein politikk som nettopp tek omsyn til norske interesser, heller enn å verna om unionen sine bønder.  Dei er endå meir nervøse for eit nei til Energipakke 4, då kan me visst venta oss kva som helst frå Den europeiske unionen.

Bergen Nei til EU - årsmøtedokumenter 2024

Bergen Nei til EU avholder årsmøte onsdag 17. april 2024 klokken 18.00-20.00, Kjelleretasjen i Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2, ved Rådhuset. Her finner du årsmøtedokumenter.

Forslag til arbeidsplan 2024-25

ARBEIDSPLAN HORDALAND NEI TIL EU mars 2024 – februar 2025 

Ny bloggpost!

Vel blåst!

Oppsummering frå ein aktiv og aksjonsretta sumar i Hordaland Nei til EU.

Viktige aktivitetar framover!

Styra i Hordaland NtEU, Bergen NtEU og Alver NtEU arrangerer i samarbeid fleire interessante og topp aktuelle møte framover. Sett av datoane 26., 29. og 31 august og les meir om arrangementa her:

Viktige datoar – sett av desse i kalendaren din!

I samband med at ACER-søksmålet skal i Høgsterett 5.9. og at me har lokalval 11.9., arrangerer me to opne møte:

ACER-saka for Høgsterett 5. september. Lokalval 11. september.

To viktige hendingar i haust er grunnlaget for at me har sett ned ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som skal førebu ulike aktivitetar utover sumaren. Les meir om dette her.

20.5.2023 Dei nye unionistane

Unionistane i norsk politikk vert fleire. Felles for desse er manglande tiltru til dei folkevalde, og til folket, veljarane, som har stemt dei fram