Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Siste saker fra Hordaland

Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER

Askøy Nei til EU har på årsmøtet 1. mars 2018 vedtatt følgende uttalelse: Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER.

Bergen Nei til EU på 1. mai 2018

Bergen Nei til EU deltok på 1. mai i Bergen med parola "Nei til Acer - Ja til råderett over kraften vår".

Årsmøte i Bergen Nei til EU 2018

Tor Sander ble valgt til ny leder da Bergen Nei til EU avholdt sitt årsmøte 5. april på Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Flott seminar om EUs energiunion i Bergen 21. februar 2018

Hordaland Nei til EU, Fagforbundet i Hordaland, FO i Hordaland og Vestnorsk Transportarbeiderforening arrangerte et faglig seminar om EUs energiunion – ACER. Det ble et flott seminar som belyste energiunionen fra flere synsvinkler. Noen av powerpointpresentasjonene til innlederne kan du finne nedenfor.

KRAFTMØNSTRING MOT NORSK TILKNYTNING TIL ACER – ENERGIUNIONEN I EU. I ODDA OG ANDRE STEDER 15. FEBRUAR

Hordaland Nei til EU støtter disse markeringene (og Vestlandsoppropet) og oppfordrer flest mulig til å delta i markeringene 15. februar

Vestlandsopprop mot Norsk tilknytning til ACER, Energiunionen i EU. Støtt oppropet du og!

Dette er et flott initiativ fra LO i Indre Hardanger som vi oppfordrer alle organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte. Det er både et Vestlandsopprop og en markering i Odda 15. februar. Merk at all støtte til oppropet vil bli overlevert til LO sitt representantskapsmøte og Energi- og miljøkomiteen i Stortinget den 27. februar. så støtte må helst være sendt til LO i Indre Hardanger innen 26. Februar

Studiesirkel våren 2018

Vi fortsetter med en ny studiesirkel etter den vellykkede sirkelen vi hadde vi høst. Siste møte i høstens studiesirkel var 6. desember, og vi starter opp igjen 8. januar.