Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Siste saker fra Hordaland

Hordaland Nei til EU - Protokoll og vedtak fra årsmøtet 2. mars 2018

Park Hotell Vossevangen. Møtet starta kl 18.00 og vart heva kl 20.30

Tirsdag 11. sep. 2018 kl. 14:30 Rådhuskantina, Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10.

Faglig seminar om demokrati, folkestyret og de nye EU-byråene: Jernbanebyrået og Arbeidsmarkedsbyrået

Vi inviterer til stort seminar tirsdag 11. september 2018 kl. 14.30, i Rådhuskantina, Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10.

Bergen Nei til EU på 1. mai 2018

Bergen Nei til EU deltok på 1. mai i Bergen med parola "Nei til Acer - Ja til råderett over kraften vår".

Årsmøte i Bergen Nei til EU 2018

Tor Sander ble valgt til ny leder da Bergen Nei til EU avholdt sitt årsmøte 5. april på Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER

Askøy Nei til EU har på årsmøtet 1. mars 2018 vedtatt følgende uttalelse: Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER.

ARRANGEMENT
Torsdag 05. april 2018 kl. 18:00 - 20:30 Bergen, Kaigaten 4, møterom Fana

Årsmøte i Bergen Nei til EU

Bergen Nei til EU ønsker velkommen til årsmøte 5. april 2018 kl. 18.00 i Kaigaten 4, møterom Fana.

ARRANGEMENT
Tirsdag 13. mars 2018 kl. 18:00 - 20:30 Bergen kommune innbyggerservice, Møterom ytrebygda, Kaigaten 4

Studiemøte 3 Hordaland

Helse - brutte løfter

Flott seminar om EUs energiunion i Bergen 21. februar 2018

Hordaland Nei til EU, Fagforbundet i Hordaland, FO i Hordaland og Vestnorsk Transportarbeiderforening arrangerte et faglig seminar om EUs energiunion – ACER. Det ble et flott seminar som belyste energiunionen fra flere synsvinkler. Noen av powerpointpresentasjonene til innlederne kan du finne nedenfor.

ARRANGEMENT
Fredag 02. mars 2018 kl. 18:00 - Lørdag 03. mars 2018 kl. 15:00 Park Hotel Voss

Årsmøte 2018 2. mars 18.00-20.00 og årsmøteseminar 3.mars 11.00-15.00

Årsmøtet med etterfølgende seminar blir i år på Park Hotel Voss. Årsmøte fredag kveld og seminar lørdag.

KRAFTMØNSTRING MOT NORSK TILKNYTNING TIL ACER – ENERGIUNIONEN I EU. I ODDA OG ANDRE STEDER 15. FEBRUAR

Hordaland Nei til EU støtter disse markeringene (og Vestlandsoppropet) og oppfordrer flest mulig til å delta i markeringene 15. februar

Vestlandsopprop mot Norsk tilknytning til ACER, Energiunionen i EU. Støtt oppropet du og!

Dette er et flott initiativ fra LO i Indre Hardanger som vi oppfordrer alle organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte. Det er både et Vestlandsopprop og en markering i Odda 15. februar. Merk at all støtte til oppropet vil bli overlevert til LO sitt representantskapsmøte og Energi- og miljøkomiteen i Stortinget den 27. februar. så støtte må helst være sendt til LO i Indre Hardanger innen 26. Februar

ARRANGEMENT
Onsdag 21. feb. 2018 kl. 14:30 - 18:45 Auditoriet, Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6, 5015 Bergen

Seminar om EUs Energiunion, ACER

Dette er en av de viktigste sakene som Stortinget skal behandle i vår. Ved et evt. medlemsskap i energiunionen overlater vi kontrollen over energipolitikken til EU. Det vil bl.a. ha betydning for kraftpriser både for vanlige forbrukere og for kraftkrevende industri, og for naturmangfoldet. Stortingets energi- og miljøkomite avholder en åpen høring om saken den 2. februar 2018, og Stortinget tar avgjørelsen 16. mars. På dette seminaret vil professor i Jus Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, Ommund Stokka fra Industri Energi, Arne Byrkjeflot fra Nei til EU, og Erling Solvang fra Naturvernforbundet belyse saken fra ulike vinkler