Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Nordland Nei til EU!

PRESSEMELDING
EØS

Støtter Ap Fellesforbundets krav om utredning av EØS-avtalen eller ikke?

Nordland Nei til EU er svært overraska over svaret fra Bjørnar Skjæran på vårt spørsmål.

Organisasjon

Jan Otto Fiplingdal ny leder av Vefsna Nei til EU

På årsmøtet i Vefsna Nei til EU på forsommerne ble Jan Otto Fiplingdal fra Trofors valgt til ny leder.

PRESSEMELDING
Organisasjon

Freydis Finnseth Jensen gjenvalgt som leder

Hele styret ble gjenvalgt da Vesterålen og Lødingen Nei til EU avviklet årsmøte 2. juni. Freydis Finnseth Jensen fortsetter som leder og har med seg styremedlemmer fra alle Vesterålskommunene og Lødingen.

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Medlemsavis mai 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

INNLEGG
Schengen og flyktningpolitikk

Hilsen fra Ungdom mot EU

Vi i Ungdom mot EU er Nei til EU sin ungdomsorganisasjon. Folkestyre, solidaritet og miljø er våre sentrale punkter i vårt arbeid.

INNLEGG
EØS

Et EU og EØS til besvær

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.

INNLEGG
Arbeidsliv og faglig politikk

Prosessindustrien og EØS 

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Organisasjon

Fra nabolag til regionlag

Nei til EU har hatt aktive lag i Vesterålen og Lødingen rundt åra med folkeavstemninger mot medlemskapet i EU.

INNLEGG
EØS

Om å flytte gjerder

Refleksjoner etter Høyesteretts betenkning om nasjonal myndighetsavståelse.

EØS

EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

HANDLINGSPLAN 2021

Den nasjonale pandemien har påvirka aktiviteten for oss alle i 2020 og alle prognoser tilsier at heller ikke 2021 blir et normalår. Likevel vet vi at viktige hendelser vil skje og påvirke oss uavhengig av covid 19.

INNLEGG
EØS

EØS, gagner ordninga Norge?

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.