Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Nordland Nei til EU!

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Medlemsavis desember 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Medlemsavis mai 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

HANDLINGSPLAN 2021

Den nasjonale pandemien har påvirka aktiviteten for oss alle i 2020 og alle prognoser tilsier at heller ikke 2021 blir et normalår. Likevel vet vi at viktige hendelser vil skje og påvirke oss uavhengig av covid 19.

Nordland Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU avholdes søndag 29. mars på Fauske Hotell.

Årsmøtedokumenter 2018

Nordland Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 21. og 22. april 2018 på Thon Hotell Nordlys i Bodø. Nedenfor kan du finne årsmøtedokumentene. Dokumentene vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som dei blir ferdige.