Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Nordland Nei til EU!

Medlemsbrev nr. 1-2024 fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.

Årsmøtedokumenter 2024

Nordland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 9. mars kl. 13.00 og søndag 10. mars 2024 kl. 10.00 Møtested på Scandic Fauske, Fauske. Her finner du årsmøtedokumenter:

Organisasjon

Medlemsbrev fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Medlemsavis desember 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Medlemsavis mai 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

HANDLINGSPLAN 2021

Den nasjonale pandemien har påvirka aktiviteten for oss alle i 2020 og alle prognoser tilsier at heller ikke 2021 blir et normalår. Likevel vet vi at viktige hendelser vil skje og påvirke oss uavhengig av covid 19.

Nordland Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU avholdes søndag 29. mars på Fauske Hotell.

Årsmøtedokumenter 2018

Nordland Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 21. og 22. april 2018 på Thon Hotell Nordlys i Bodø. Nedenfor kan du finne årsmøtedokumentene. Dokumentene vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som dei blir ferdige.