Nordland Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU avholdes søndag 29. mars på Fauske Hotell.

Her kan du laste ned årsmøtedokumentene: 

Åpning/konstituering

Styrets årsberetning

Styrets forslag til økonomisk fordeling til lokallagene, (fra 2019)

Regnskap 2019-Budsjett 2020 

Handlingsplan 2020 

Innkomne forslag/uttalelser 

Valg 

Flere årsmøtedokumenter blir lagt ut etterhvert som de er ferdige.