Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Sør-Trøndelag Nei til EU!

Høyspent kveld om strøm og helse

Tvilsomme forutsetninger i forslag til budsjett for Trondheim kommune i 2024

I budsjettet for 2023 bommet både kommunedirektøren og flertallsforslaget fra de rødgrønne grovt på pris og lønnsstigning. Det fikk store konsekvenser. Alle budsjettposter reguleres opp fra forrige år med det som kalles kommunal deflator. Det er en slags gjennomsnittsberegning mellom lønns og prisvekst. I I budsjettet for 2023 var den anslått til 3,7%.

Sør-Trøndelag Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2023

Sør-Trøndelag Nei til EU ønsker hjertelig velkommen til Årsmøte i lokalene til NMS i Sommerveita 4, 7011 Trondheim.