Sør-Trøndelag Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2023

Sør-Trøndelag Nei til EU ønsker hjertelig velkommen til Årsmøte i lokalene til NMS i Sommerveita 4, 7011 Trondheim.

Her kan du laste ned årsmøtedokumenter (vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som de er ferdige)

Innkalling og saksliste

Årsmelding 2022

Resultatregnskap og balanse 2022

Forslag til budsjett 2023

Forslag til arbeidsplan 2023

Valgkomiteens innstilling