Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Vestfold Nei til EU!

Siste saker fra Vestfold

Se ferdige arrangementer

Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2021

Vestfold Nei til EU innkaller til digitalt årsmøte torsdag 4. mars 2021 kl. 18:30. Årsmøtet avholdes digitalt på ZOOM.

Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Vestfold Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 5. mars kl. 18.30 på Bondelagets kontor, Gjennestad.

Vestfold Nei til EU årsmøtedokumenter 2019

Vestfold Nei til EU avholder årsmøte på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet, Stokke onsdag 6. mars kl. 18.30.

INNLEGG

Norsk kraft bør styres fra Norge

Den reine og billige vannkrafta er grunnlaget for det moderne Norge. La oss beholde makten over energipolitikken vår. Stortingsflertallet kan om noen uker komme til å forpakte bort vår nasjonale styringsrett til EUs energibyrå (ACER). Stortinget avgjør spørsmålet kanskje allerede 16 mars!