Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Vestfold Nei til EU!

Siste saker fra Vestfold

Se ferdige arrangementer

INNLEGG

Norsk kraft bør styres fra Norge

Den reine og billige vannkrafta er grunnlaget for det moderne Norge. La oss beholde makten over energipolitikken vår. Stortingsflertallet kan om noen uker komme til å forpakte bort vår nasjonale styringsrett til EUs energibyrå (ACER). Stortinget avgjør spørsmålet kanskje allerede 16 mars!