Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Vestfold Nei til EU!

Fortsatt kamp mot EU-styrte, høye strømpriser

Høyesterett ga 31. oktober staten medhold i ACER-rettssaken. Grunnlovens §115 tapte. Grunnlovsbestemmelsen stiller krav om tre fjerdedels flertall på Stortinget for å avstå suverenitet, mens Stortinget vedtok EUs tredje energimarkedspakke (og tilslutning til EU-byrået ACER) etter Grunnlovens §26, med vanlig flertall.

INNLEGG
Energi og naturressurser

Norsk kraft bør styres fra Norge

Den reine og billige vannkrafta er grunnlaget for det moderne Norge. La oss beholde makten over energipolitikken vår. Stortingsflertallet kan om noen uker komme til å forpakte bort vår nasjonale styringsrett til EUs energibyrå (ACER). Stortinget avgjør spørsmålet kanskje allerede 16 mars!