Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Vestfold Nei til EU!

Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2024

Vestfold Nei til EU avholder årsmøte torsdag 7. mars kl. 18.30 på Grønt Fagsenter på Gjennestad i Stokke. Her kan du se årsmøtedokumenter.

Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2023

Vestfold Nei til EU avholder årsmøte torsdag 9. mars kl. 18.30 på Grønt Fagsenter på Gjennestad i Stokke. Her kan du se årsmøtedokumenter.

Vestfold Nei til EU - årsmøtedokumenter 2022

Vestfold Nei til EU avholder årsmøte torsdag 3. mars kl. 18.30 på Grønt Fagsenter i Stokke.

Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2021

Vestfold Nei til EU innkaller til digitalt årsmøte torsdag 4. mars 2021 kl. 18:30. Årsmøtet avholdes digitalt på ZOOM.

Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Vestfold Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 5. mars kl. 18.30 på Bondelagets kontor, Gjennestad.

Vestfold Nei til EU årsmøtedokumenter 2019

Vestfold Nei til EU avholder årsmøte på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet, Stokke onsdag 6. mars kl. 18.30.