Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Vestfold Nei til EU!

Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2021

Vestfold Nei til EU innkaller til digitalt årsmøte torsdag 4. mars 2021 kl. 18:30. Årsmøtet avholdes digitalt på ZOOM.

Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Vestfold Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 5. mars kl. 18.30 på Bondelagets kontor, Gjennestad.

Vestfold Nei til EU årsmøtedokumenter 2019

Vestfold Nei til EU avholder årsmøte på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet, Stokke onsdag 6. mars kl. 18.30.