Vestfold Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2023

Vestfold Nei til EU avholder årsmøte torsdag 9. mars kl. 18.30 på Grønt Fagsenter på Gjennestad i Stokke. Her kan du se årsmøtedokumenter.

Årsmøtedokumentene kan lastes ned her:

Legges ut forløpende etterhvert som de er klare.

Innkalling og dagsorden.

Årsmelding 2022

Årsregnskap 2022

Balanse 2022

Forslag til arbeidsplan 2023

Forslag til budsjett 2023

Forslag til årsmøteuttalelse: Norge må avvise EUs forsøk på ytterligere makt over norsk energipolitikk - si nei til EUs 4.energimarkedspakke

Valgkomiteens innstilling