Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Nei til EUs leder på besøk i Troms

Nei til EUs leder Einar Frogner besøkte Troms på lørdag hvor han deltok i Troms Nei til EUs åpne møte på Storsteinnes i Balsfjord. Møtet hadde som hovedtema "EU og norsk landbruk", og Frogners foredrag hadde tittelen "EØS-avtalen sin innvirkning på landbruk og samfunn".

Valget til EU-parlamentet

Slik meningsmålingene hadde forutsett, ble det en kraftig framgang for ytre høyre-partier ved valget til EU-parlamentet sist helg. Det store bildet er at ytre høyre gikk fram fra om lag 20 til cirka 25 prosent av delegatene. Men som vi skal se, er det betydelig forskjell mellom land. Det spesielle er imidlertid at blant de seks opprinnelige EU-landene er det bare lille Luxembourg hvor ikke et høyreradikalt parti kom på første- eller andreplass i valget til EU-parlamentet.

Nord-Norge sier nei til EU - med god grunn!

Motstanden mot norsk EU-medlemskap var sterk i kystbefolkninga ved folkevastemningene både i 1972 og 1994. Fiskerne og kyst- og fjordbefolkninga sitt engasjement og motstand var utslagsgivende for at folket sa nei.

Bruk vetoretten mot EUs nye avløpsdirektiv

Det nye avløpsdirektivet i EU vil innebære store investeringer og kostbare renseanlegg. Ettersom vann- og avløpssektoren i Norge er selvfinansiert, vil dette innebære kraftig økning i utgiftene for hver enkelt husstand. Interesseorganisasjonen Huseierne har lenge stilt seg kritisk til direktivet. De frykter vann- og avløpsregninger på inntil 40.000 kroner for en vanlig husholdning. Og for store deler av landet har denne ekstra rensingen ingen miljøeffekt!

Reidun Berntsen Heggen gjenvalgt som leder i Troms Nei til EU

Under årsmøtet i Troms Nei til EU ble Reidun Berntsen Heggen gjenvalgt som leder. Resten av styret ble også gjenvalgt.

Sofie Marhaug: Energi og strømpolitikk

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug holdt et både interessant og lærerikt foredrag om energi og strømpolitikk under det åpne møtet i forkant av årsmøtet i Troms Nei til EU. Siden møtet ble holdt på toårsdagen for den russiske fullskala invasjonen i Ukraina, startet hun med å tilbakevise påstandene om at vi må leve med høye strømpriser i Norge i solidaritet med Ukraina. Det ligger ingen solidaritet i en strømpolitikk som særlig rammer fattigfolk her hjemme.

Årsmøte i Troms Nei til EU

Troms Nei til EU arrangerte årsmøte lørdag 24. februar i Tromsø. Før årsmøtet holdt stortingsrepresentant Sofie Marhaug et interessant foredrag om energi og strømpolitikk.

Mineralstrategier i EU og Norge

EU skal gjennomføre et grønt skifte, men mangler råvarene som skal til. Unionen er helt avhengig av import av metaller, da den interne produksjonene er om lag 3 %, mens behovet er over 20 % av verdensproduksjonen. For flere av metallene er verdensproduksjonen dominert av ett eller noen få land. Eksempelvis får EU 100 % av tunge sjeldne jordartsmineraler fra Kina. Dette er råvarer som er helt avgjørende for det grønne skiftet. Og Kina har begynt å legge restriksjoner på eksporten. Samtidig er Kina i ferd med å skaffe seg kontroll over mineralressursene i andre land, for eksempel i Kongo og Zimbabwe.

Tamburstuen: Løgn at strømmarkedet har tjent oss godt!

Trygve Tamburstuen hadde fått følgende tema under Troms Nei til EUs energimøte i Tromsø lørdag 21. oktober: "Hovedlinjer i produksjon, omsetning og prisdannelse" . Tamburstuen har variert bakgrunn, fra statssekretær i Olje- og energidepartementet til bred næringslivserfaring til medlem av Alternativ energikommisjon.

Norges handlingsrom i energiforsyningen

Lørdag 21. oktober arrangerte Troms Nei til EU et åpent møte i Tromsø der temaet var "EØS-avtalen og Norges handlingsrom for å sikre kontroll over energiforsyningen". Til å belyse temaet fra ulike innfallsvinker var disse invitert: Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og medlem av Alternativ energikommisjon, samt Erling Dalberg, konserndriektør for marked og teknologi i Troms Kraft AS.

Medlemsskriv 3-2023 fra Troms Nei til EU

Dette medlemsskrivet inneholder disse sakene: 1. Åpent møte i Tromsø 21. oktober 2. Høyesterettsdommen i ACER saken 3. Medlemsverving

EU-fiske i afrikanske farvann

EUs nedfisking av fiskebestandene i Nordsjøen er velkjent, og i Middelhavet er situasjonen den samme. EU har også skaffet seg fangstrettigheter i andre land, særlig utenfor Vest-Afrika, men også i Det indiske hav og til og med i Stillehavet.