Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Siste saker fra Troms

ARRANGEMENT
Tirsdag 01. mai 2018 kl. 12:15 - 14:00 Tromsø

1.mai i Tromsø: Kamp mot sosial dumping – ut av EØS!

Årets hovedparole er Kamp mot sosial dumping – ut av EØS og det holdes tale av Boye Ullmann, faglig leder i Nei til EU.

INNLEGG

AP driv ap med folk. Treng AP sine velgjarar?

Landsstyret i AP (31 mot 16) vedtok å gi sine stortingsrepresentantar fullmakt til å stemme ja til å slutte Noreg til ACER/ EUs Energibyrå og gi frå seg norsk styring av eigen energisektor.

ARRANGEMENT
Lørdag 17. mars 2018 kl. 12:00 - 14:00 Storgate 88, 9008 Tromsø

Si Nei til EUs energiunion - Tromsø

Lørdag 17.mars står vi på stand i Storgata i Tromsø for å dele ut informasjon om EUs energiunion (ACER).

INNLEGG

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst

I Stortinget 22. mars: Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER.

INNLEGG

Ap vil lure Stortinget igjen.

Gro Harlem Brundtland (Ap) lurte Stortinget til å gjera Noreg og det norske folk til ein husmannsplass og husmenn under EU gjennom EØS-avtalen.

INNLEGG

Espen Barth Eide og EU-garantier

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide vil be EU om garantier for at hans krav til EUs energiunion er holdbare.

INNLEGG

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst: I Stortinget 22. mars: Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER .

Regjeringa har lagt fram forslag til behandling i Stortinget 22. mars om å innlemme Noreg i EUs energibyrå/ACER. Forslaget er av stor betydning for framtida for norsk næringsliv og for vanleg forbrukar. Det er eit stort ansvar som kviler på den enkelte stortingsrepresentant den 22. mars. Nei til EU advarar sterkt mot å stemme ja til regjeringa sitt forslag av følgjande grunnar:

ARRANGEMENT
Mandag 12. mars 2018 kl. 18:00 Harstad bibliotek, Havnegata 3, 2. etasje.

Årsmøte i Harstad Nei til EU

Årsmøtet i Harstad Nei til EU holdes mandag 12. mars kl. 18.00 i Harstad bibliotek, Havnegata 3, 2. etasje. Benytt hotellinngangen.

ARRANGEMENT
Lørdag 17. feb. 2018 kl. 13:00 Kulturhusparken, Tromsø

Folkemøte i Tromsø

Fagforbundet avd. 177 og Tromsø NEI Til EU inviterer til folkemøte i Tromsø lørdag 17. februar kl. 13. Sted: Kulturhusparken.

INNLEGG

Åpent møte om EU og EØS

Troms Nei til EU inviterte torsdag 24. august stortingskandidater til åpent debattmøte om EU og EØS. 24 tilhørere møtte opp, panelet besto av Rikke Håkstad (Senterpartiet), Nikolai Skogan (Kristelig Folkeparti), Jens Ingvald Olsen (Rødt), Ragnhild Berg Nilsen (Høyre), Kristian P Wilsgård (Fremskrittspartiet), Mikal Nerberg (Miljøpartiet De Grønne), Torbjørn Bongo (Arbeiderpartiet) og Bjarne Rohde (Sosialistisk Venstreparti).

INNLEGG

Vervestand i Tromsø

I dag stod medlemmer av Troms Nei til EU på vervestand i Storgata i Tromsø i nydelig vårsol.

Foredragsholderne på EØS-konferansen

Foredragsholderne på Nei til EUs konferanse i Tromsø i dag: Fra venstre Sigbjørn Gjelsvik som holdt foredrag om alternativene til EØS og situasjonen i EØS-kampen med fokus på situasjonen etter Brexit. Videre Silje Kjosbakken, som foredro om EØS og transportnæringen. Nummer tre fra venstre er Heidi Larsen som hadde fått temaet EØS og offentlig sektor, og endelig Halvor Langseth som la ut om EØS og byggenæringen.