Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Olav Flaate til minne

Olav Flaate vart fødd i Etne i 1945 og vaks opp i Sauda. Han kom til Sørreisa i 1973 og vart lærar på Sørreisa sentralskole. Frå 1987 og fram til han gjekk av i 2015 var han lærar på Finnsnes videregående skole, berre avbrote av to år som tiltakskonsulent i Sauda kommune.

Må vi ha EU-priser på norsk strøm?

På NHOs årskonferanse i januar 2013 advarte daværende statsminister Jens Stoltenberg ”mot de nyfrelstes tro på et frislipp av krafteksport. Det kan svekke norsk kraftbalanse og føre til høyere priser, både for forbrukerne og for den kraftintensive industrien.” Men Høyre og NHO var for dette, og Erna Solberg reiste til London og Berlin og lovet bort norsk vannkraft. Med Jonas Gahr Støre som partileder sluttet Arbeiderpartiet seg til ”de nyfrelste”.

Troms-delegasjonen på lansmøtet i Nei til EU

I helga arrangerte Nei til EU landsmøte på Gardermoen. Dette var første fysiske landsmøte siden pandemien. Bildet er tatt under landsmøtemiddagen og viser Troms-delegasjonen i landsmøtet. Under valgene ble Sofie Axelsen Osland gjenvalgt til styret og arbeidsutvalget, Reidun Berntsen Heggen ble gjenvalgt som rådsmedlem, Nils Aarsæther ble gjenvalgt til kontrollutvalget og Eli Berg ble gjenvalgt til valgkomiteen i Nei til EU.

Markedsstyring og høyrepopulisme i EU

Markedet kan ikke utjevne forskjeller, og EUs regler setter grenser for hvor mye medlemslandene kan gjøre for å utjevne forskjellene. Er det rart at politikerforakten brer seg og folk stemmer som de gjør?

Kursing av styret i Troms Nei til EU

I forbindelse med styremøtet i Troms Nei til EU kom organisasjonsrådgiver Karl-Sverre Holdal fra sentralorganisasjonen for å kurse styret i tema som alliansebygging, verving og kontingentpurring. Han kom også inn på hvordan vi kunne nå flere gjennom sosiale media. Og til sist hadde han en rask innføring i bruken av Nei til EUs medlemsregister Hypersys. Selv om mye var kjent stoff for de fleste, er det greit med en oppfriskning. Særlig på digital kommunikasjon har vi et betydelig forbedringspotensial.

Styremøte i Troms Nei til EU på Elgsnes

Sist lørdag og søndag hadde styret i Troms Nei til EU møte på Elgsnes. De overnattet i den ærverdige 299 år gamle Normangården nede på Raten. Sofie som ikke tror på spøkelser, tok sjansen på å overnatte på soverommet til Maren Grønbech, eller Dina Grønelv som Herbjørg Wassmo kalte henne i romanen "Dinas bok". Sofie kunne fortelle at Maren ikke hadde plaget henne, så hun antok at Maren bare er farlig for menn.

50 år med EU-kamp - jubileumsseminar i Tromsø

25. september var det 50 år siden Norge sa nei til EF-medlemskap. I Troms Nei til EU markerte vi jubileet lørdag 1. oktober med et seminar der Nils Aarsæther innledet med et historisk tilbakeblikk på EU-kampen gjennom 50 år.

Nei til EU-stand under Frivillighet i sentrum i Tromsø 24. september

Troms og Tromsø Nei til EU var sist lørdag på plass i Storgata i Tromsø under "Frivillighet i sentrum" sammen med om lag 60 andre organisasjoner. 50-årsjubileet for folkeavstemningen i 1972 ble markert, samtidig som det ble mobilisert til jubileumsseminaret lørdag 1. oktober.

Nei til EU-stand i Storgata i Tromsø

Tromsø og Troms Nei til EU hadde stand i Storgata i Tromsø nå på lørdag. Viktig å synliggjøre organisasjonen vår, dele ut informasjonsmateriell, verve medlemmer og prate med folk. Mange synes det er bra at vi står på. På bildet fra venstre: Sofie, Anne Lise, Eli og Kolbjørn.

Harstad Nei til EU - medlemsskriv 1/2022 og årsmøtedokumenter 2022

Medlemsskriv 1/2022 med årsmøteinnkalling m.m. kan du finne her:

Nei til EU med appell under strømdemonstrasjonen i Tromsø

Under demonstrasjonen mot de høye strømprisene og ACER i Tromsø 15. februar holdt Sofie Axelsen Osland appell der budskapet var politisk kontroll over strømprisene. Hun er styremedlem og arbeidsutvalgsmedlem i Nei til EU sentralt og i tillegg medlem av styret i Troms Nei til EU. Hun avsluttet appellen slik: "Folkestyre, solidaritet, handlefrihet og miljø er våres fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Og vi i Nei til EU vil fortsette å jobbe for å få Norge ut av EU sin energiunion gjennom rettsaken vi fører mot staten og vi vil fortsette å foreslå konstruktive løsninger både innenfor rammene av EØS-avtalen og vise mulighetene som åpner seg hvis vi sier opp avtalen. Og vi er veldig glade for alliansen med Industriaksjonen og fagbevegelsen. Det her er en sterk allianse som kan presse frem politisk kontroll over strømprisene, som er den eneste varige løsninga."

Nei til EU i strømdemonstrasjon i Tromsø

Nei til EU deltok i demonstrasjonen i Tromsø 15. februar mot høye strømpriser og ACER. Selv om strømprisen ikke er høy her nord, så skyldes det bare at vi foreløpig ikke er koblet på kablene som sender strømmen ut av landet og strømprisen til himmels. Så Troms Nei til EU deltok i demonstrasjonen i solidaritet med alle dem som er blitt rammet av EUs frie flyt av elektrisitet som Norge er tilknyttet via EØS-avtalen og ACER.