Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Bruk vetoretten mot EUs nye avløpsdirektiv

Det nye avløpsdirektivet i EU vil innebære store investeringer og kostbare renseanlegg. Ettersom vann- og avløpssektoren i Norge er selvfinansiert, vil dette innebære kraftig økning i utgiftene for hver enkelt husstand. Interesseorganisasjonen Huseierne har lenge stilt seg kritisk til direktivet. De frykter vann- og avløpsregninger på inntil 40.000 kroner for en vanlig husholdning. Og for store deler av landet har denne ekstra rensingen ingen miljøeffekt!

Mineralstrategier i EU og Norge

EU skal gjennomføre et grønt skifte, men mangler råvarene som skal til. Unionen er helt avhengig av import av metaller, da den interne produksjonene er om lag 3 %, mens behovet er over 20 % av verdensproduksjonen. For flere av metallene er verdensproduksjonen dominert av ett eller noen få land. Eksempelvis får EU 100 % av tunge sjeldne jordartsmineraler fra Kina. Dette er råvarer som er helt avgjørende for det grønne skiftet. Og Kina har begynt å legge restriksjoner på eksporten. Samtidig er Kina i ferd med å skaffe seg kontroll over mineralressursene i andre land, for eksempel i Kongo og Zimbabwe.

Troms Nei til EU med stand på Husøya

Lørdag 19. august hadde Troms Nei til EU stand på Husøya under Husøydagan. Dette er en årelang tradisjon som har vært avbrudt grunnet covid i 2020 og 2021 og andre omstendigheter i fjor. I år hadde vi i tillegg til fylkesstyret med oss lederen i det nystartede Ungdom mot EU-laget i Midt-Troms. Vi rakk også å holde et raskt styremøte på skolen på toppen av øya.

Medlemsskriv 2-2023 fra Troms Nei til EU

Dette medlemsskrivet inneholder disse sakene: 1. Nytt Ungdom mot EU-lag i Midt-Troms 2. Troms Nei til EU med stand og styremøte under Husøydagan 3. Åpent møte på Finnsnes 23. september 4. Konferanse i Tromsø i oktober 5. Kontingentbetaling

Olav Flaate til minne

Olav Flaate vart fødd i Etne i 1945 og vaks opp i Sauda. Han kom til Sørreisa i 1973 og vart lærar på Sørreisa sentralskole. Frå 1987 og fram til han gjekk av i 2015 var han lærar på Finnsnes videregående skole, berre avbrote av to år som tiltakskonsulent i Sauda kommune.

Må vi ha EU-priser på norsk strøm?

På NHOs årskonferanse i januar 2013 advarte daværende statsminister Jens Stoltenberg ”mot de nyfrelstes tro på et frislipp av krafteksport. Det kan svekke norsk kraftbalanse og føre til høyere priser, både for forbrukerne og for den kraftintensive industrien.” Men Høyre og NHO var for dette, og Erna Solberg reiste til London og Berlin og lovet bort norsk vannkraft. Med Jonas Gahr Støre som partileder sluttet Arbeiderpartiet seg til ”de nyfrelste”.

Troms-delegasjonen på lansmøtet i Nei til EU

I helga arrangerte Nei til EU landsmøte på Gardermoen. Dette var første fysiske landsmøte siden pandemien. Bildet er tatt under landsmøtemiddagen og viser Troms-delegasjonen i landsmøtet. Under valgene ble Sofie Axelsen Osland gjenvalgt til styret og arbeidsutvalget, Reidun Berntsen Heggen ble gjenvalgt som rådsmedlem, Nils Aarsæther ble gjenvalgt til kontrollutvalget og Eli Berg ble gjenvalgt til valgkomiteen i Nei til EU.

Markedsstyring og høyrepopulisme i EU

Markedet kan ikke utjevne forskjeller, og EUs regler setter grenser for hvor mye medlemslandene kan gjøre for å utjevne forskjellene. Er det rart at politikerforakten brer seg og folk stemmer som de gjør?

Kursing av styret i Troms Nei til EU

I forbindelse med styremøtet i Troms Nei til EU kom organisasjonsrådgiver Karl-Sverre Holdal fra sentralorganisasjonen for å kurse styret i tema som alliansebygging, verving og kontingentpurring. Han kom også inn på hvordan vi kunne nå flere gjennom sosiale media. Og til sist hadde han en rask innføring i bruken av Nei til EUs medlemsregister Hypersys. Selv om mye var kjent stoff for de fleste, er det greit med en oppfriskning. Særlig på digital kommunikasjon har vi et betydelig forbedringspotensial.

Styremøte i Troms Nei til EU på Elgsnes

Sist lørdag og søndag hadde styret i Troms Nei til EU møte på Elgsnes. De overnattet i den ærverdige 299 år gamle Normangården nede på Raten. Sofie som ikke tror på spøkelser, tok sjansen på å overnatte på soverommet til Maren Grønbech, eller Dina Grønelv som Herbjørg Wassmo kalte henne i romanen "Dinas bok". Sofie kunne fortelle at Maren ikke hadde plaget henne, så hun antok at Maren bare er farlig for menn.

50 år med EU-kamp - jubileumsseminar i Tromsø

25. september var det 50 år siden Norge sa nei til EF-medlemskap. I Troms Nei til EU markerte vi jubileet lørdag 1. oktober med et seminar der Nils Aarsæther innledet med et historisk tilbakeblikk på EU-kampen gjennom 50 år.

Harstad Nei til EU - medlemsskriv 1/2022 og årsmøtedokumenter 2022

Medlemsskriv 1/2022 med årsmøteinnkalling m.m. kan du finne her: