Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Olav Flaate til minne

Olav Flaate vart fødd i Etne i 1945 og vaks opp i Sauda. Han kom til Sørreisa i 1973 og vart lærar på Sørreisa sentralskole. Frå 1987 og fram til han gjekk av i 2015 var han lærar på Finnsnes videregående skole, berre avbrote av to år som tiltakskonsulent i Sauda kommune.

Må vi ha EU-priser på norsk strøm?

På NHOs årskonferanse i januar 2013 advarte daværende statsminister Jens Stoltenberg ”mot de nyfrelstes tro på et frislipp av krafteksport. Det kan svekke norsk kraftbalanse og føre til høyere priser, både for forbrukerne og for den kraftintensive industrien.” Men Høyre og NHO var for dette, og Erna Solberg reiste til London og Berlin og lovet bort norsk vannkraft. Med Jonas Gahr Støre som partileder sluttet Arbeiderpartiet seg til ”de nyfrelste”.

Troms-delegasjonen på lansmøtet i Nei til EU

I helga arrangerte Nei til EU landsmøte på Gardermoen. Dette var første fysiske landsmøte siden pandemien. Bildet er tatt under landsmøtemiddagen og viser Troms-delegasjonen i landsmøtet. Under valgene ble Sofie Axelsen Osland gjenvalgt til styret og arbeidsutvalget, Reidun Berntsen Heggen ble gjenvalgt som rådsmedlem, Nils Aarsæther ble gjenvalgt til kontrollutvalget og Eli Berg ble gjenvalgt til valgkomiteen i Nei til EU.

Markedsstyring og høyrepopulisme i EU

Markedet kan ikke utjevne forskjeller, og EUs regler setter grenser for hvor mye medlemslandene kan gjøre for å utjevne forskjellene. Er det rart at politikerforakten brer seg og folk stemmer som de gjør?

Kursing av styret i Troms Nei til EU

I forbindelse med styremøtet i Troms Nei til EU kom organisasjonsrådgiver Karl-Sverre Holdal fra sentralorganisasjonen for å kurse styret i tema som alliansebygging, verving og kontingentpurring. Han kom også inn på hvordan vi kunne nå flere gjennom sosiale media. Og til sist hadde han en rask innføring i bruken av Nei til EUs medlemsregister Hypersys. Selv om mye var kjent stoff for de fleste, er det greit med en oppfriskning. Særlig på digital kommunikasjon har vi et betydelig forbedringspotensial.

Styremøte i Troms Nei til EU på Elgsnes

Sist lørdag og søndag hadde styret i Troms Nei til EU møte på Elgsnes. De overnattet i den ærverdige 299 år gamle Normangården nede på Raten. Sofie som ikke tror på spøkelser, tok sjansen på å overnatte på soverommet til Maren Grønbech, eller Dina Grønelv som Herbjørg Wassmo kalte henne i romanen "Dinas bok". Sofie kunne fortelle at Maren ikke hadde plaget henne, så hun antok at Maren bare er farlig for menn.

50 år med EU-kamp - jubileumsseminar i Tromsø

25. september var det 50 år siden Norge sa nei til EF-medlemskap. I Troms Nei til EU markerte vi jubileet lørdag 1. oktober med et seminar der Nils Aarsæther innledet med et historisk tilbakeblikk på EU-kampen gjennom 50 år.

Harstad Nei til EU - medlemsskriv 1/2022 og årsmøtedokumenter 2022

Medlemsskriv 1/2022 med årsmøteinnkalling m.m. kan du finne her:

Årsmøtedokumenter 2022

Troms Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 26. februar kl. 11:15-15:00 på Quality Hotel Saga i Tromsø.

Årsmøtedokumenter 2019

Troms Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 07. desember 2019 kl. 11:15 – 15:00 i Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5, 3 etasje i Tromsø.

Organisasjon

Årsmøte i Troms Nei til EU

Troms Nei til EU holdt årsmøte i Tromsø 20. oktober. I tillegg til behandlingen av vanlige årsmøtesaker holdt Helle Hagenau et innlegg der hun kom inn på ulike tema, slik som Ut av EØS, Brexit, ACER-søksmål, jernbanepakke 4, ESAs overprøving av bestemmelser i verftsoverenskomsten samt EØS som tema i valgkampen i 2019.

Årsmøtedokumenter 2018

Troms Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 20. oktober 2018 kl. 11:15 – 15:00 i Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5, 3 etasje i Tromsø.