Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Harstad Nei til EU - medlemsskriv 1/2022 og årsmøtedokumenter 2022

Medlemsskriv 1/2022 med årsmøteinnkalling m.m. kan du finne her:

Årsmøtedokumenter 2022

Troms Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 26. februar kl. 11:15-15:00 på Quality Hotel Saga i Tromsø.

Årsmøtedokumenter 2019

Troms Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 07. desember 2019 kl. 11:15 – 15:00 i Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5, 3 etasje i Tromsø.

Organisasjon

Årsmøte i Troms Nei til EU

Troms Nei til EU holdt årsmøte i Tromsø 20. oktober. I tillegg til behandlingen av vanlige årsmøtesaker holdt Helle Hagenau et innlegg der hun kom inn på ulike tema, slik som Ut av EØS, Brexit, ACER-søksmål, jernbanepakke 4, ESAs overprøving av bestemmelser i verftsoverenskomsten samt EØS som tema i valgkampen i 2019.

Årsmøtedokumenter 2018

Troms Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 20. oktober 2018 kl. 11:15 – 15:00 i Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5, 3 etasje i Tromsø.