Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Nei til EU-stand under Frivillighet i sentrum i Tromsø 24. september

Troms og Tromsø Nei til EU var sist lørdag på plass i Storgata i Tromsø under "Frivillighet i sentrum" sammen med om lag 60 andre organisasjoner. 50-årsjubileet for folkeavstemningen i 1972 ble markert, samtidig som det ble mobilisert til jubileumsseminaret lørdag 1. oktober.

Nei til EU-stand i Storgata i Tromsø

Tromsø og Troms Nei til EU hadde stand i Storgata i Tromsø nå på lørdag. Viktig å synliggjøre organisasjonen vår, dele ut informasjonsmateriell, verve medlemmer og prate med folk. Mange synes det er bra at vi står på. På bildet fra venstre: Sofie, Anne Lise, Eli og Kolbjørn.

Nei til EU med appell under strømdemonstrasjonen i Tromsø

Under demonstrasjonen mot de høye strømprisene og ACER i Tromsø 15. februar holdt Sofie Axelsen Osland appell der budskapet var politisk kontroll over strømprisene. Hun er styremedlem og arbeidsutvalgsmedlem i Nei til EU sentralt og i tillegg medlem av styret i Troms Nei til EU. Hun avsluttet appellen slik: "Folkestyre, solidaritet, handlefrihet og miljø er våres fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Og vi i Nei til EU vil fortsette å jobbe for å få Norge ut av EU sin energiunion gjennom rettsaken vi fører mot staten og vi vil fortsette å foreslå konstruktive løsninger både innenfor rammene av EØS-avtalen og vise mulighetene som åpner seg hvis vi sier opp avtalen. Og vi er veldig glade for alliansen med Industriaksjonen og fagbevegelsen. Det her er en sterk allianse som kan presse frem politisk kontroll over strømprisene, som er den eneste varige løsninga."

Nei til EU i strømdemonstrasjon i Tromsø

Nei til EU deltok i demonstrasjonen i Tromsø 15. februar mot høye strømpriser og ACER. Selv om strømprisen ikke er høy her nord, så skyldes det bare at vi foreløpig ikke er koblet på kablene som sender strømmen ut av landet og strømprisen til himmels. Så Troms Nei til EU deltok i demonstrasjonen i solidaritet med alle dem som er blitt rammet av EUs frie flyt av elektrisitet som Norge er tilknyttet via EØS-avtalen og ACER.

EØS

Nei til EU med stand i Tromsø og Harstad

Lørdag 4. september hadde Nei til EU stand på torgene både i Tromsø og Harstad. Det ble delt ut valgkampavis med istikk som viser stortingskandidatenes holdning til viktige EU- og EØS-spørsmål, og også annet relevant informasjonsmateriell fra Nei til EU. Bildet er fra standen i Tromsø.

Organisasjon

Digitalt landsmøte i Nei til EU

6. - 7. november 2020 arrangerte Nei til EU sitt første digitale landsmøte. De fylkesvise delegasjonene satt samlet på hvert sitt sted, mens ledelsen satt på Gardermoen. Troms-delegasjonen holdt til på Ishavshotellet i Tromsø.

INNLEGG
Energi og naturressurser

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

EØS og arbeidslivet

Troms Nei til EU arrangerte EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september. Der holdt utredningsleder i Nei til EU, Morten Harper, foredrag over temeaet EØS og arbeidslivet.

EØS og Norge etter brexit

På EØS-konferansen som Troms Nei til EU arrangerte i Tromsø nå på lørdag, holdt stortingsrepresentant og tidligere Nei til EU-leder Sigbjørn Gjelsvik et foredrag med tittelen "EØS og Norge etter brexit".

Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

Troms Nei til EU på Husøya

Troms Nei til EU hadde stand på Husøya i forbindelse med Husøydagan.

INNLEGG
Energi og naturressurser

AP driv ap med folk. Treng AP sine velgjarar?

Landsstyret i AP (31 mot 16) vedtok å gi sine stortingsrepresentantar fullmakt til å stemme ja til å slutte Noreg til ACER/ EUs Energibyrå og gi frå seg norsk styring av eigen energisektor.