Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Siste saker fra Troms

Se ferdige arrangementer

INNLEGG

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

EØS og arbeidslivet

Troms Nei til EU arrangerte EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september. Der holdt utredningsleder i Nei til EU, Morten Harper, foredrag over temeaet EØS og arbeidslivet.

EØS og Norge etter brexit

På EØS-konferansen som Troms Nei til EU arrangerte i Tromsø nå på lørdag, holdt stortingsrepresentant og tidligere Nei til EU-leder Sigbjørn Gjelsvik et foredrag med tittelen "EØS og Norge etter brexit".

Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

Troms Nei til EU på Husøya

Troms Nei til EU hadde stand på Husøya i forbindelse med Husøydagan.

INNLEGG

AP driv ap med folk. Treng AP sine velgjarar?

Landsstyret i AP (31 mot 16) vedtok å gi sine stortingsrepresentantar fullmakt til å stemme ja til å slutte Noreg til ACER/ EUs Energibyrå og gi frå seg norsk styring av eigen energisektor.

INNLEGG

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst

I Stortinget 22. mars: Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER.

INNLEGG

Ap vil lure Stortinget igjen.

Gro Harlem Brundtland (Ap) lurte Stortinget til å gjera Noreg og det norske folk til ein husmannsplass og husmenn under EU gjennom EØS-avtalen.

INNLEGG

Espen Barth Eide og EU-garantier

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide vil be EU om garantier for at hans krav til EUs energiunion er holdbare.

INNLEGG

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst: I Stortinget 22. mars: Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER .

Regjeringa har lagt fram forslag til behandling i Stortinget 22. mars om å innlemme Noreg i EUs energibyrå/ACER. Forslaget er av stor betydning for framtida for norsk næringsliv og for vanleg forbrukar. Det er eit stort ansvar som kviler på den enkelte stortingsrepresentant den 22. mars. Nei til EU advarar sterkt mot å stemme ja til regjeringa sitt forslag av følgjande grunnar:

INNLEGG

Åpent møte om EU og EØS

Troms Nei til EU inviterte torsdag 24. august stortingskandidater til åpent debattmøte om EU og EØS. 24 tilhørere møtte opp, panelet besto av Rikke Håkstad (Senterpartiet), Nikolai Skogan (Kristelig Folkeparti), Jens Ingvald Olsen (Rødt), Ragnhild Berg Nilsen (Høyre), Kristian P Wilsgård (Fremskrittspartiet), Mikal Nerberg (Miljøpartiet De Grønne), Torbjørn Bongo (Arbeiderpartiet) og Bjarne Rohde (Sosialistisk Venstreparti).

INNLEGG

Vervestand i Tromsø

I dag stod medlemmer av Troms Nei til EU på vervestand i Storgata i Tromsø i nydelig vårsol.