Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Siste saker fra Troms

EØS og arbeidslivet

Troms Nei til EU arrangerte EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september. Der holdt utredningsleder i Nei til EU, Morten Harper, foredrag over temeaet EØS og arbeidslivet.

EØS og Norge etter brexit

På EØS-konferansen som Troms Nei til EU arrangerte i Tromsø nå på lørdag, holdt stortingsrepresentant og tidligere Nei til EU-leder Sigbjørn Gjelsvik et foredrag med tittelen "EØS og Norge etter brexit".

Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

INNLEGG

AP driv ap med folk. Treng AP sine velgjarar?

Landsstyret i AP (31 mot 16) vedtok å gi sine stortingsrepresentantar fullmakt til å stemme ja til å slutte Noreg til ACER/ EUs Energibyrå og gi frå seg norsk styring av eigen energisektor.

INNLEGG

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst

I Stortinget 22. mars: Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER.

INNLEGG

Ap vil lure Stortinget igjen.

Gro Harlem Brundtland (Ap) lurte Stortinget til å gjera Noreg og det norske folk til ein husmannsplass og husmenn under EU gjennom EØS-avtalen.

INNLEGG

Espen Barth Eide og EU-garantier

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide vil be EU om garantier for at hans krav til EUs energiunion er holdbare.

INNLEGG

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst: I Stortinget 22. mars: Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER .

Regjeringa har lagt fram forslag til behandling i Stortinget 22. mars om å innlemme Noreg i EUs energibyrå/ACER. Forslaget er av stor betydning for framtida for norsk næringsliv og for vanleg forbrukar. Det er eit stort ansvar som kviler på den enkelte stortingsrepresentant den 22. mars. Nei til EU advarar sterkt mot å stemme ja til regjeringa sitt forslag av følgjande grunnar:

INNLEGG

Åpent møte om EU og EØS

Troms Nei til EU inviterte torsdag 24. august stortingskandidater til åpent debattmøte om EU og EØS. 24 tilhørere møtte opp, panelet besto av Rikke Håkstad (Senterpartiet), Nikolai Skogan (Kristelig Folkeparti), Jens Ingvald Olsen (Rødt), Ragnhild Berg Nilsen (Høyre), Kristian P Wilsgård (Fremskrittspartiet), Mikal Nerberg (Miljøpartiet De Grønne), Torbjørn Bongo (Arbeiderpartiet) og Bjarne Rohde (Sosialistisk Venstreparti).

INNLEGG

Vervestand i Tromsø

I dag stod medlemmer av Troms Nei til EU på vervestand i Storgata i Tromsø i nydelig vårsol.

Foredragsholderne på EØS-konferansen

Foredragsholderne på Nei til EUs konferanse i Tromsø i dag: Fra venstre Sigbjørn Gjelsvik som holdt foredrag om alternativene til EØS og situasjonen i EØS-kampen med fokus på situasjonen etter Brexit. Videre Silje Kjosbakken, som foredro om EØS og transportnæringen. Nummer tre fra venstre er Heidi Larsen som hadde fått temaet EØS og offentlig sektor, og endelig Halvor Langseth som la ut om EØS og byggenæringen.

EØS-konferanse i Troms Nei til EU

Troms Nei til EU arrangerte konferansen "EØS på dagorden" i Tromsø i dag. Et trettitalls medlemmer og fagorganiserte møtte fram. Med dyktige og kunnskapsrike inneldere ble det en interessant og ikke minst lærerik konferanse.