Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Reidun Berntsen Heggen gjenvalgt som leder i Troms Nei til EU

Under årsmøtet i Troms Nei til EU ble Reidun Berntsen Heggen gjenvalgt som leder. Resten av styret ble også gjenvalgt.

Sofie Marhaug: Energi og strømpolitikk

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug holdt et både interessant og lærerikt foredrag om energi og strømpolitikk under det åpne møtet i forkant av årsmøtet i Troms Nei til EU. Siden møtet ble holdt på toårsdagen for den russiske fullskala invasjonen i Ukraina, startet hun med å tilbakevise påstandene om at vi må leve med høye strømpriser i Norge i solidaritet med Ukraina. Det ligger ingen solidaritet i en strømpolitikk som særlig rammer fattigfolk her hjemme.

Årsmøte i Troms Nei til EU

Troms Nei til EU arrangerte årsmøte lørdag 24. februar i Tromsø. Før årsmøtet holdt stortingsrepresentant Sofie Marhaug et interessant foredrag om energi og strømpolitikk.

Tamburstuen: Løgn at strømmarkedet har tjent oss godt!

Trygve Tamburstuen hadde fått følgende tema under Troms Nei til EUs energimøte i Tromsø lørdag 21. oktober: "Hovedlinjer i produksjon, omsetning og prisdannelse" . Tamburstuen har variert bakgrunn, fra statssekretær i Olje- og energidepartementet til bred næringslivserfaring til medlem av Alternativ energikommisjon.

Norges handlingsrom i energiforsyningen

Lørdag 21. oktober arrangerte Troms Nei til EU et åpent møte i Tromsø der temaet var "EØS-avtalen og Norges handlingsrom for å sikre kontroll over energiforsyningen". Til å belyse temaet fra ulike innfallsvinker var disse invitert: Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og medlem av Alternativ energikommisjon, samt Erling Dalberg, konserndriektør for marked og teknologi i Troms Kraft AS.

Medlemsskriv 3-2023 fra Troms Nei til EU

Dette medlemsskrivet inneholder disse sakene: 1. Åpent møte i Tromsø 21. oktober 2. Høyesterettsdommen i ACER saken 3. Medlemsverving

EU-fiske i afrikanske farvann

EUs nedfisking av fiskebestandene i Nordsjøen er velkjent, og i Middelhavet er situasjonen den samme. EU har også skaffet seg fangstrettigheter i andre land, særlig utenfor Vest-Afrika, men også i Det indiske hav og til og med i Stillehavet.

Møte om fiskeri på Finnsnes

Lørdag 23. september arrangerte Troms Nei til EU åpent møte på Finnsnes. Et tjuetalls personer hadde møtt opp for å høre Arne Pedersen besvare spørsmålet om økosystemet kan bære dagens kostnader i fangstleddet. Hans konklusjon var at kostnadene er alt for store i forhold til fiskens reproduksjonsevne.

Nei til ACER!

Tirsdag 5. september startet behandlingen av ACER-saken i Høyesterett. Nei til EU har stevnet Staten for godkjenningen av EUs tredje energimarkedspakke, som underlegger Norge under EUs energiunion og energibyrået ACER. Dette fordi vi mener vedtaket er i strid med Grunnloven.

Nei til EU-stand under Frivillighet i sentrum i Tromsø 24. september

Troms og Tromsø Nei til EU var sist lørdag på plass i Storgata i Tromsø under "Frivillighet i sentrum" sammen med om lag 60 andre organisasjoner. 50-årsjubileet for folkeavstemningen i 1972 ble markert, samtidig som det ble mobilisert til jubileumsseminaret lørdag 1. oktober.

Nei til EU-stand i Storgata i Tromsø

Tromsø og Troms Nei til EU hadde stand i Storgata i Tromsø nå på lørdag. Viktig å synliggjøre organisasjonen vår, dele ut informasjonsmateriell, verve medlemmer og prate med folk. Mange synes det er bra at vi står på. På bildet fra venstre: Sofie, Anne Lise, Eli og Kolbjørn.

Nei til EU med appell under strømdemonstrasjonen i Tromsø

Under demonstrasjonen mot de høye strømprisene og ACER i Tromsø 15. februar holdt Sofie Axelsen Osland appell der budskapet var politisk kontroll over strømprisene. Hun er styremedlem og arbeidsutvalgsmedlem i Nei til EU sentralt og i tillegg medlem av styret i Troms Nei til EU. Hun avsluttet appellen slik: "Folkestyre, solidaritet, handlefrihet og miljø er våres fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Og vi i Nei til EU vil fortsette å jobbe for å få Norge ut av EU sin energiunion gjennom rettsaken vi fører mot staten og vi vil fortsette å foreslå konstruktive løsninger både innenfor rammene av EØS-avtalen og vise mulighetene som åpner seg hvis vi sier opp avtalen. Og vi er veldig glade for alliansen med Industriaksjonen og fagbevegelsen. Det her er en sterk allianse som kan presse frem politisk kontroll over strømprisene, som er den eneste varige løsninga."