Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!