Troms-delegasjonen på lansmøtet i Nei til EU

I helga arrangerte Nei til EU landsmøte på Gardermoen. Dette var første fysiske landsmøte siden pandemien. Bildet er tatt under landsmøtemiddagen og viser Troms-delegasjonen i landsmøtet. Under valgene ble Sofie Axelsen Osland gjenvalgt til styret og arbeidsutvalget, Reidun Berntsen Heggen ble gjenvalgt som rådsmedlem, Nils Aarsæther ble gjenvalgt til kontrollutvalget og Eli Berg ble gjenvalgt til valgkomiteen i Nei til EU.