Kursing av styret i Troms Nei til EU

I forbindelse med styremøtet i Troms Nei til EU kom organisasjonsrådgiver Karl-Sverre Holdal fra sentralorganisasjonen for å kurse styret i tema som alliansebygging, verving og kontingentpurring. Han kom også inn på hvordan vi kunne nå flere gjennom sosiale media. Og til sist hadde han en rask innføring i bruken av Nei til EUs medlemsregister Hypersys. Selv om mye var kjent stoff for de fleste, er det greit med en oppfriskning. Særlig på digital kommunikasjon har vi et betydelig forbedringspotensial.