HANDLINGSPLAN 2021

Den nasjonale pandemien har påvirka aktiviteten for oss alle i 2020 og alle prognoser tilsier at heller ikke 2021 blir et normalår. Likevel vet vi at viktige hendelser vil skje og påvirke oss uavhengig av covid 19.

Først og fremst vil kampen for et Storting med et nei-flertall og stor EØS-mostand være den viktigste kampen for hele organisasjonen. Samtidig vil denne politiske kampen kunne kombineres fortreffelig med den andre store aktiviteten vår: Verving av nye medlemmer og etablering av lokallag. Det er våre to viktigste oppgaver neste år!

Dersom vi skal lykkes med våre oppgaver, er det en viktig forutsetning som må oppfylles.

Det er våre muligheter til kontakt og møtevirksomhet, enten det gjelder styremøtene eller møtene med lokallagene. Her må vi tenke nytt for å lykkes. Både smittevern, geografi og økonomi påvirker våre muligheter til å kunne fungere organisatorisk.

Konkret med bakgrunn i de beskrevne utfordringene for neste år, vil Nordland Nei til EU jobbe med følgende handlingsplan:

                                          ORGANISASJON

  • Utgi info-avis for Nordland Nei til EU-innen 31.mars
  • Etablere lokallag i Vest-Lofoten, på Sør-Helgeland, Ofoten, Vega, etc.
  • Vervekampanje i forbindelse med stortingsvalg og lagsetablering
  • Organisasjonsutvikling

           

                                                POLITISK ARBEID

  • Stortingsvalget 2021-kartlegge samtlige toppkandidater fra Nordland
  • Jernbanepakke 4
  • ACER/Energipolitikk/Vindkraft
  • Politisk skolering-EØS