Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Nordland Nei til EU!

Hvorfor har Nei Til EU saksøkt staten i Acer-saken ?

Nei til EU saksøker staten i Acer-saken - Behandles i plenum i Høyesterett i september. Hvorfor?

ACER bestemmer styringa av strømmen.

I en pressemelding 15.februar 2023 bekrefter EU-domstolen nettopp det som Nei til EU sammen med store deler av fagbevegelsen og 122 ordførere tidligere har sagt, ACER har overtatt den overordnete styringa av norsk energipolitikk.

EØS

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Hvorfor jeg er motstander av EU og EØS.

Velger å innlede dette innlegget med et sitat av Jens Bjørneboe:

INNLEGG
EØS

Fiskerikonferansen i Tromsø.

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU arrangerte sin andre konferanse 30. -31. oktober 2021. Som ved den første konferansen, høsten 2019, var det faglig gode innledere og debattdeltakerne.

INNLEGG
EØS

Elevene fryser uten økonomisk hjelp!

Det å fryse i Norge, og ikke ha råd til å betale strøm er ikke noe som hører hjemme i verdens rikeste land. Dessverre er det mange som gjør det, uten å ha krav på hjelp fra Nav.

ACER, EØS og strømkabelkrøll

Nei til EU tapte saken om at ACER er grunnlovsstridig i tingretten og den er nå anket til lagmannsretten. Taper vi der, regner jeg med at den blir anket til Høyesterett.

PRESSEMELDING
EØS

Støtter Ap Fellesforbundets krav om utredning av EØS-avtalen eller ikke?

Nordland Nei til EU er svært overraska over svaret fra Bjørnar Skjæran på vårt spørsmål.

Organisasjon

Jan Otto Fiplingdal ny leder av Vefsna Nei til EU

På årsmøtet i Vefsna Nei til EU på forsommerne ble Jan Otto Fiplingdal fra Trofors valgt til ny leder.

PRESSEMELDING
Organisasjon

Freydis Finnseth Jensen gjenvalgt som leder

Hele styret ble gjenvalgt da Vesterålen og Lødingen Nei til EU avviklet årsmøte 2. juni. Freydis Finnseth Jensen fortsetter som leder og har med seg styremedlemmer fra alle Vesterålskommunene og Lødingen.

INNLEGG
Schengen og flyktningpolitikk

Hilsen fra Ungdom mot EU

Vi i Ungdom mot EU er Nei til EU sin ungdomsorganisasjon. Folkestyre, solidaritet og miljø er våre sentrale punkter i vårt arbeid.

INNLEGG
EØS

Et EU og EØS til besvær

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.